Drukuj

 pdfUchwała_wybór_metody_i_stawki_opłaty_za_odpady_komunalne.pdf  - Obowiązują od 01.04.2022

pdfUchwała-_Regulamin_utrzymania_czystości_i_porzadku_gm._Wyszki.pdf

pdfUchwała_w_sprawie_wzoru_deklaracji_o_wysokosci_opłaty_za_gospodar._odpadami_komunalnymi.pdf

pdfUchwała_-_wybór_metody_i_stawki_opłaty_za_odpady_komunalne.pdf

pdfUchwała-_szczegółowy_sposób_i_zakres_świadczenia_usług_w_zakeresie_odbieranaia_odpadów_komunalnych.pdf

pdfUchwała-_w_sprawie_terminu_częstotliwości_i_trybu_uiszczania_opłat_za_gospodarowanie_odpadami.pdf

      pdfDEKLARACJA.pdf