Ogłoszenia

 

6 grudnia 2017 r. w Tykocinie odbył się konkurs na tradycyjny stół wigilijny. Stoły przygotowane i wypełnione po brzegi wigilijnymi potrawami były dziełem kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, OSP, domów kultury a także grup nieformalnych stworzonych przez mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi. Na większości ze stołów można było znaleźć tradycyjne produkty, ale też obejrzeć ich wystrój.

6 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski wraz z Mikołajem, który miał worek pełen słodkości odwiedzili dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Strabli, Wyszkach i Topczewie. Przedszkolaki radośnie śpiewały piosenki i tańczyły. Można było też zrobić zdjęcie z Mikołajem, które będzie wspaniałą pamiątką tego spotkania.

W dniach 24- 26 listopada 2017r. trzy Radne Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki: Karolina Pierzchało, Ewa Puchalska, Klaudia Puchalska, a także  opiekunka Bożena Pierzchało uczestniczyły w II Kongresie Rad Młodzieżowych w Białymstoku. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ANAWOJ i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na zaproszenie dyrektora  GMOK w Surażu - Marka Jarosza - seniorzy ze Strabli dn.18.11.017r. przybyli  na uroczyste spotkanie poświęcone obchodom Dnia Seniora. Po ciepłym przywitaniu wszystkich zgromadzonych gości przez dyrektora tejże placówki m.in. władz miasta Suraża - nastąpiła część oficjalna tj. występy zespołów ludowych. Na początek swój repertuar przedstawił zespół gospodarzy z Suraża, następnie z Zawyk oraz zespół Młodzi Duchem ze Strabli przy akompaniamencie dyr. GMOK. Po części artystycznej nastąpiło biesiadowanie przy pysznościach przygotowanych przez gospodarzy.

W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2017r.  w  Białymstoku została podpisana umowa  Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0049/17-00 pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Pana Macieja ŻywnoWicemarszałka Województwa Podlaskiego i Panią Annę Naszkiewicz - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Pana Mariusza Korzeniewskiego – Wójta Gminy Wyszki i Panią Teresę Falkowską – Skarbnik Gminy Wyszki  o dofinansowanie Projektu pn.: Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

     W dniu 22 listopada 2017 r. odbyły sie obchody Wojewódzkiego Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Podczas spotkania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyznał wyróżnienia ośrodkom pomocy społecznej.

   

     W dniu 21 listopada 2017 r. seniorzy z gminy Wyszki pierwszy raz świętowali razem podczas obchodów Gminnego Dnia Seniora. Uroczystość zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w ramach projektu socjalnego. Patronat nad Pierwszym Gminnym Dniem Seniora objął Wójt Gminy Wyszki - Mariusz Korzeniewski, który podkreślił ważną rolę osób starszych w życiu społecznym i złożył seniorom najserdeczniejsze życzenia stu lat życia. Przy tej okazji wyróżniono organizacje pozarządowe z terenu gminy, które w swojej działalności podejmują różne inicjatywy skierowane do najstarszych mieszkańców. Dyplomy uznania otrzymały: Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym i Stowarzyszenie "Młodzi" Duchem" w Strabli.

23 listopada 2017r. w Pulszach odbyły się warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie” realizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

22.11.2017r. miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie dróg gminnych w Gawinach i Mierzwinie Dużym. Inwestycja została wykonana w ramach własnych środków finansowych.

18 listopada 2017r. mieszkanka naszej Gminy - Pani Amelia Kadłubowska z Niewina Borowego obchodziła Jubileusz  100-lecia urodzin. Tę wyjątkową uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Dostojnej Jubilatki, którą celebrował ks. Andrzej Ulaczyk – Proboszcz Parafii w Wyszkach.

13 listopada 2017r. miało miejsce uroczyste wyświęcenie Zakładu produkującego znicze „INTERLIGHT” w Falkach przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Pikusa.

Uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę  niepodległości rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. dr Andrzeja Ulaczyka w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

9 listopada 2017 r. Urząd Gminy odwiedził Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Spotkanie z Władzami Gminy,  pracownikami urzędu, dyrektorami i pracownikami jednostek organizacyjnych miało miejsce w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii  p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

26 października w ramach współpracy Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim w Filii Bibliotecznej w Strabli został zorganizowany pokaz pt. "Sezonowe dekoracje domu i zagrody" (działalność szkoleniowa). Zajęcia poprowadziła Barbara Porowska - specjalista ds. gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki. W zajęciach wzięli udział mieszkańcy Strabli i Mulawicz. Z racji zbliżającego się Święta Zmarłych wykonywano stroiki na groby. Pod fachowym okiem pani Barbary wykorzystano dużą gamę ozdób i różnego rodzaju motywów dekoracyjnych. Efektem końcowym były piękne, efektowne stroiki. To kolejne bezcenne zdobywanie umiejętności, które zapewne uczestnicy wykorzystają w przyszłości. Dziękujemy serdecznie Pani Porowskiej za podzielenie się swoim doświadczeniem i poprowadzenie kreatywnych, twórczych warsztatów florystycznych.