Ogłoszenia

Ratuj pszczoły

Obraz1

Gmina Wyszki informuje że we współpracy z Fundacją Nasze Bezdomniaki z siedzibą w Wykno 2A, na terenie gminy Wyszki dofinansowywana jest w wysokości 100% sterylizacja kotek i suk będących własnością osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

logo POPŻ

PODPROGRAM 2018 – efekty


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach (OPL)  z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok w Suwałkach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).


3. Pomoc żywnościowa trafiła do 569 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 24,62680 ton żywności;
- 1652 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2018  59 osobom korzystającym z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 2  spotkania dla 59 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 59 uczestników

 6 lipca 2019 r. w Godziebach odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych przez żandarmów niemieckich mieszkańców Godzieb. Wójt Gminy Pan Mariusz Korzeniewski przywitał wszystkich przybyłych gości: dr Ewę Rogalewską z Instytutu Pamięci Narodowej z Białegostoku, Jana Krasowskiego – Prezesa Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Alfredę Trzeszczkowską, Dyrektorów szkół, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach, OSP W Topczewie, OSP w Wyszkach, strażaków, rodzinę poległych i mieszkańców wsi Godzieby.

Następnie Pani Bożena Pierzchało - nauczyciel historii przedstawiła historię tragicznych wydarzeń z lipca 1943 roku, kiedy to zamordowano rodzinę Falkowskich „Wnuki” z Godzieb.

Mszę Św. w intencji pomordowanych oraz o pokój sprawował ks. Zbigniew Bolewski, proboszcz parafii w Topczewie. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce poświęcenie pomnika i złożenie kwiatów w hołdzie pomordowanym. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Sołtys Sołectwa Godzieby Pan Andrzej Łuczaj, który podziękował Wójtowi oraz Instytutowi Pamięci Narodowej za wzniesienie nowego pomnika, który upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1943 roku.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId6bf3548536

 25 czerwca 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie  w okresie międzysesyjnym, raport o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Podjęto też uchwały w sprawie:

- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

- zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa Wodźki oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wodźki.

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

- udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIda4c0b517aa

 3 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli obchodzony był Dzień Rodziny. W święcie udział wzięli: Przewodnicząca Rady Pani Zofia Oksiuta, Wójt Gminy Pan Mariusz Korzeniewski, rodzice i dzieci.  Uroczystość rozpoczęła akademia poświęcona rodzinie. Następnie wszyscy zgromadzeni w szkole udali się na poczęstunek- kiełbaskę z grilla i słodkości. Dzieci bawiły się na dmuchanym zamku i placu zabaw.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId72e9c9b098

 30 maja 2019 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Wyszki. Na obrady przybył Pan Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego. Powiedział, iż został już rozstrzygnięty przetarg na remont drogi Topczewo- Bielsk Podlaski. W tym roku będzie wykonane ponad 6 km asfaltu. Poinformował, że Gmina Wyszki otrzymała dotację na zakup samochodu strażackiego do jednostki OSP w Niewinie Borowym w kwocie 70.000, zł.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
  2. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  3. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.
  6. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
  1. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wyszki.
  2. Ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki.
  3. Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId196371315b

 3 maja 2019 r. obchodziliśmy uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Następnie Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz Andrzej Ulaczyk.

1 kwietnia 2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach wspólnie z pedagogiem szkolnym i pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach udały się z życzeniami świątecznymi od Wójta, społeczności szkolnej oraz pracowników GOPS-u do domów osób starszych i samotnych. Tam wręczyli wykonane przez siebie pocztówki, ozdoby świąteczne oraz drobne słodkie upominki. Seniorzy również zrobili dzieciom niespodziankę i obdarowali je słodkościami od wielkanocnego zajączka. Spotkania przebiegały w atmosferze pełnej radości i wzruszeń.

Wizyta u osób starszych była ostatnim etapem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach projektu socjalnego pt. ,,Dzieci Seniorom na Wielkanoc”. Pracownicy socjalni wytypowali osoby starsze i samotne, do których kierowany był projekt.

Uczniowie zostali zapoznani z projektem socjalnym, który zakładał wykonanie pocztówek i ozdób świątecznych oraz wizytę u osób starszych z życzeniami. Celem projektu była szeroko rozumiana integracja dzieci z seniorami. Odwiedziny seniorów w ich domach to wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, uczenie tolerancji i kształtowanie właściwej postawy i wrażliwości wobec osób starszych i samotnych. Dzieci z pomocą wychowawczyń i pracownika socjalnego wykonały barwne pocztówki i ozdoby wielkanocne. Chęci do pracy i zaangażowanie dzieci były imponujące.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składa podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w realizacji w/w projektu socjalnego.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId46acc7aff1

Już po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zorganizował dla Kół Gospodyń Wiejskich konkurs na prezentację stołów wielkanocnych. Odbył się on 31 marca, w niedzielę, w Ziołowym Zakątku w Korycinach. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników, swoje stoły wystawiło 70 Kół Gospodyń Wiejskich.

30 marca 2019 r. w miejscowości Kowale gmina Wyszki swoje 100 urodziny obchodziła Pani Józefa Górska. W obecności rodziny, serdeczne życzenia Jubilatce złożył Zastępca Wójta Gminy Wyszki Tadeusz Wielanowski, który przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Życzenia zdrowia i dalszych szczęśliwych lat złożyła Kierownik USC w Wyszkach Zdzisława Jabłońska. W uroczystości uczestniczył proboszcz parafii w Wyszkach ks. dr Andrzej Ulaczyk, który odprawił w domu Jubilatki Mszę świętą.

 

28 marca 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyszki. Na początku sesji Pani Jadwiga Borowska – mieszkanka naszej Gminy otrzymała „Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju” nadany prze Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to jest okazaniem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

W miesiącu lutym i marcu panie z Kola Gospodyń Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wzięły udział w programie Smaki Podlasia, realizowanym przez Radio Białystok. Dziennikarka radia, p. Renata Reda, przez dwa dni była gościem na warsztatach kulinarnych prowadzonych przez gospodynie z Niewina Borowego. Były to pożyteczne i pracowite warsztaty, w wyniku których panie gotowały swoje regionalne potrawy, a dziennikarka fotografowała i nagrywała od początku do końca proces ich tworzenia. Panie musiały się starać, aby wypaść jak najlepiej, ponieważ każda uzyskała możliwość wystąpienia ze swoją potrawą na antenie Radia Białystok. W piątki o godz. 12.45 i niedzielę o godz. 13.45, można słuchać w radiu program „Smaki Podlasia ”i delektować się różnymi przepisami przedstawianymi przez gospodynie z Podlasia. Ostatnio na antenie tego radia prezentowały się ze swoimi potrawami nasze panie: Bożena Gromada, Anna Malinowska, Irena Sygocka, Krystyna Pietraszko, Edyta Borowska, Barbara Berg.

    W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które działają w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” w Strabli, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” w Topczewie, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.