Ogłoszenia

18.06.2017r. w Topczewie odbył się Gminno – Szkolny Dzień Rodziny. Rozpoczął się Mszą Św. w kościele parafialnym w Topczewie, celebrowaną przez ks. proboszcza Pawła Anusiewicza.  Zamiast kazania Uczniowie Szkoły w Topczewie zaprezentowali część artystyczną związaną z Dniem Rodziny. Następnie uczestnicy za pocztami sztandarowymi, ze szkół z terenu gminy Wyszki udali się na plac szkolny. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele szkół i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły – ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego.

     W dniu 18 czerwca miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie Gminno – Szkolny Dzień Rodziny, podczas którego odbyły się liczne inicjatywy integrujące środowisko lokalne, promujące rodzinę i zdrowy styl życia bez używek. Jedną z nich były działania w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny cel kampanii to podkreślenie roli rodziny w kształtowaniu wartości i postaw młodego pokolenia.

      Podczas Dnia Rodziny przeprowadzono m. in. konkursy „Kalambury”, „Rodzinna lekcja kreatywności”, w których brały udział całe rodziny. Zainteresowaniem najmłodszych cieszył się konkurs „zdrapki”, w którym można było wygrać nagrodę główną lub nagrodę pocieszenia. Radość z wygranych była wielka. W ramach profilaktyki rodziny zapoznały się z materiałami informacyjno – edukacyjnymi. Osobom zainteresowanym udzielono niezbędnych informacji i wręczono ulotki zawierające kompendium wiedzy z zakresu wspierania rodziny.

      Za udział w konkursach rodziny otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy byli zwycięzcami, a największą nagrodą był wspólnie spędzony czas, nowe doświadczenia i wiadomości. Bycie w jednej drużynie to niezwykłe przeżycie, które łączy rodzinę, a silna więź rodzinna daje poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które aktywnie włączyły się w przygotowane edukacyjne, integracyjne i profilaktyczne konkurencje.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId955a1b99ed

2.06.2017 r. w SP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli świętowaliśmy Dzień Rodziny, łącząc prezenty, przyjemności i zabawy z okazji Dnia Dziecka z wyrazami miłości i serdecznościami pod adresem ukochanych rodziców.

Wszystkie dzieci obejrzały film w „Kinie Sferycznym” i  korzystały z zabaw na dmuchanym zamku.  Dzieci przedszkolne popisały się fantastycznym tańcem, który porwał do wspólnych pląsów zarówno starszych uczniów jak i rodziców. Wykonawcy koncertu ,,Dla Mamy i Taty” zadedykowali swoje utwory  najukochańszym odbiorcom. Czas umiliły przeprowadzane zabawy sportowe, poczęstunek oraz słodkie prezenty sponsorowane przez spółkę ,,IKA”  i zabawki, których sponsorem była firma  „IKEA”.

Sponsorom bardzo dziękujemy!

Artykuł nadesłano ze Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId299463a657

29. 05 . 2017 r. wyjątkowy Gość odwiedził  społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej  im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli . Jego Ekscelencja biskup drohiczyński   ks. Tadeusz Pikus spotkał się z uczniami, licznie zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Wyszki- Panem Mariuszem Korzeniewskim i nauczycielami emerytami szkoły.   

Wszyscy zebrani wzięli udział w ceremonii powitania, następnie uczniowie młodszych grup wiekowych  w występach tanecznych wyrazili swą radość ze spotkania i  pokazali urodę strabelskiej wiosny w tańcu kwiatów. Ucz. kl. IV - VI  przypomnieli, jakimi wartościami kierował się w życiu Patron szkoły, Prezydent Ryszard Kaczorowski.  5 druhów złożyło przyrzeczenie harcerskie, które przyjął Jego Ekscelencja.

Ks. Biskup w serdecznej rozmowie z uczniami nawiązał do treści  poruszanych w części artystycznej, pochwalił dzieci za ciekawe  i  piękne prezentacje oraz wyjątkowy poziom występu.   

Artykuł nadesłano ze Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId96ad595527

         OSP WFOSiGW

W roku bieżącym Gmina Wyszki otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyszki”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono do OSP w Niewinie Borowym, OSP w Mulawiczach i OSP w Samułkach Dużych po trzy komplety specjalnych ubrań ochronnych, radiotelefonie przenośnym, prądownicy oraz 4 wężach pożarniczych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 20 504,10 zł.
       Doposażenie jednostek OSP z pewnością poprawi bezpieczeństwo strażaków oraz usprawni prowadzenie rożnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych i przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zagrożeń powodujących straty w otaczającym nas środowisku.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId7ef241e5d8

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 1000  Urzędzie Gminy Wyszki realizowane będą działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowywania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztat ma na celu nie tylko wzbogacenie uczestników o nową wiedzę i umiejętności, ale również pozwala na integrację społeczną i możliwość dzielenia się doświadczeniami.

      Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności Suwałki - Białystok. Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, tel. 85/730 58 81

Już po raz siedemnasty w białostockich Spodkach odbył się wojewódzki konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo- Smaki Podlasia". Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.

14 maja 2017 r. odbył się IX Gminny Dzień Papieski. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. św. Andrzeja  Apostoła w Wyszkach, celebrowaną przez Ks. Proboszcza Andrzeja Ulaczyka.  Następnie młodzież wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowała montaż słowno – muzyczny ku czci św. Jana Pawła II.    

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     W dniu 25 kwietnia 2017 r. w godzinach 1000 - 1305 w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbędą się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się:

 • warsztaty dietetyczne - godz. 1000 - 1130
 • warszaty ekonomiczne - godz. 1135 - 1305

    W ramach warsztatów dietetycznych uczestniczy poszerzą wiedzę z zakresu zdrowego żywienia. Podczas warsztatu ekonomicznego przewidziana jest nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym paczek żywnościowych.

      Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności Suwałki - Białystok. Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, tel. 85/730 58 81

30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową.

Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto.

W ramach wcześniej wspomnianego projektu unijnego (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, pn." Budowa sieci szerokopasmowej nowej generacji na terenie powiatu bielskiego", Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa") w naszej gminie firma JMDI planuje do końca sierpnia 2018 roku wybudować na terenie gminy sieć internetową  o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W efekcie projektem zostaną objęte obszary w większości w zabudowie jednorodzinnej  w miejscowościach: Budlewo, Bujnowo, Falki, Filipy, Godzieby, Ignatki, Kalinówka, Kamienny Dwór, Koćmiery, Kowale, Kożuszki, Krupice, Łapice, Łubice, Łuczaje, Malesze, Mieszuki, Nowe Bagińskie, Osówka, Pierzchały, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Stare Bagińskie, Szczepany, Szpaki, Warpechy Stare, Wiktorzyn, Wólka Pietkowska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo, Zdrojki

 Nie oznacza to jednak wykluczenia innych punktów gminy z  infrastruktury światłowodowej. Jeśli projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców w pozostałej części gminy, planowane jest zainstalowanie technologii światłowodowej również w tych obszarach.

Dzięki inwestycji w nowoczesną sieć świałtowodową wielu mieszkańców, a także jednostki publiczne, otrzymają możliwość korzystania z bardzo szybkiego Internetu oraz szeregu usług dodatkowych, świadczonych przez firmę JMDI, w tym z cyfrowej telewizji oraz telefonii.

O postępie prac oraz możliwości przyłączenia się do sieci światłowodowej będziemy Państwa informować na bieżąco. Informacje bezpośrednio z firmy JMDI będą Państwu przekazywane w postaci materiałów reklamowych i kontaktu od osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami firmy.

Jeśli zainteresowała Cię ta technologia i chciałbyś porozmawiać na jej temat, więcej informacji uzyskasz bezpośrednio u opiekuna regionu: Magdaleny Angielczyk  519 302 390 oraz na stronie http://jmdi.pl/internet-ze-swiatlowodem-co-to-takiego/ .

Możesz również sprawdzić możliwości instalacji usług JMDI pod swoim adresem http://jmdi.pl/powiat-bielski-sprawdz-dostepnosc/

w załączniku pngmapa.png

Polecamy skorzystanie z możliwości, jakie daje sieć światłowodowa JMDI.

3 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego ze swoimi opiekunami. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdb19afb2017

30 marca 2017 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku.  Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 3. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wyszki.
 4. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 5. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 6. Pozbawienie kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Samułki Duże i Małe.
 7. Przystąpienie do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wyszki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 9. Przyjęcie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020.
 10. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId752c818a02

28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia oraz integracji lokalnych środowisk.