Ogłoszenia

Ratuj pszczoły

Obraz1

Gmina Wyszki informuje że we współpracy z Fundacją Nasze Bezdomniaki z siedzibą w Wykno 2A, na terenie gminy Wyszki dofinansowywana jest w wysokości 100% sterylizacja kotek i suk będących własnością osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

 3 maja 2019 r. obchodziliśmy uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Następnie Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz Andrzej Ulaczyk.

1 kwietnia 2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach wspólnie z pedagogiem szkolnym i pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach udały się z życzeniami świątecznymi od Wójta, społeczności szkolnej oraz pracowników GOPS-u do domów osób starszych i samotnych. Tam wręczyli wykonane przez siebie pocztówki, ozdoby świąteczne oraz drobne słodkie upominki. Seniorzy również zrobili dzieciom niespodziankę i obdarowali je słodkościami od wielkanocnego zajączka. Spotkania przebiegały w atmosferze pełnej radości i wzruszeń.

Wizyta u osób starszych była ostatnim etapem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach projektu socjalnego pt. ,,Dzieci Seniorom na Wielkanoc”. Pracownicy socjalni wytypowali osoby starsze i samotne, do których kierowany był projekt.

Uczniowie zostali zapoznani z projektem socjalnym, który zakładał wykonanie pocztówek i ozdób świątecznych oraz wizytę u osób starszych z życzeniami. Celem projektu była szeroko rozumiana integracja dzieci z seniorami. Odwiedziny seniorów w ich domach to wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, uczenie tolerancji i kształtowanie właściwej postawy i wrażliwości wobec osób starszych i samotnych. Dzieci z pomocą wychowawczyń i pracownika socjalnego wykonały barwne pocztówki i ozdoby wielkanocne. Chęci do pracy i zaangażowanie dzieci były imponujące.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składa podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w realizacji w/w projektu socjalnego.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId46acc7aff1

Już po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zorganizował dla Kół Gospodyń Wiejskich konkurs na prezentację stołów wielkanocnych. Odbył się on 31 marca, w niedzielę, w Ziołowym Zakątku w Korycinach. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników, swoje stoły wystawiło 70 Kół Gospodyń Wiejskich.

30 marca 2019 r. w miejscowości Kowale gmina Wyszki swoje 100 urodziny obchodziła Pani Józefa Górska. W obecności rodziny, serdeczne życzenia Jubilatce złożył Zastępca Wójta Gminy Wyszki Tadeusz Wielanowski, który przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Życzenia zdrowia i dalszych szczęśliwych lat złożyła Kierownik USC w Wyszkach Zdzisława Jabłońska. W uroczystości uczestniczył proboszcz parafii w Wyszkach ks. dr Andrzej Ulaczyk, który odprawił w domu Jubilatki Mszę świętą.

 

28 marca 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyszki. Na początku sesji Pani Jadwiga Borowska – mieszkanka naszej Gminy otrzymała „Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju” nadany prze Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to jest okazaniem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

W miesiącu lutym i marcu panie z Kola Gospodyń Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wzięły udział w programie Smaki Podlasia, realizowanym przez Radio Białystok. Dziennikarka radia, p. Renata Reda, przez dwa dni była gościem na warsztatach kulinarnych prowadzonych przez gospodynie z Niewina Borowego. Były to pożyteczne i pracowite warsztaty, w wyniku których panie gotowały swoje regionalne potrawy, a dziennikarka fotografowała i nagrywała od początku do końca proces ich tworzenia. Panie musiały się starać, aby wypaść jak najlepiej, ponieważ każda uzyskała możliwość wystąpienia ze swoją potrawą na antenie Radia Białystok. W piątki o godz. 12.45 i niedzielę o godz. 13.45, można słuchać w radiu program „Smaki Podlasia ”i delektować się różnymi przepisami przedstawianymi przez gospodynie z Podlasia. Ostatnio na antenie tego radia prezentowały się ze swoimi potrawami nasze panie: Bożena Gromada, Anna Malinowska, Irena Sygocka, Krystyna Pietraszko, Edyta Borowska, Barbara Berg.

    W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które działają w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” w Strabli, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” w Topczewie, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski odebrał czek na grant dotacyjny z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego na kwotę 149.520,00 zł. Nasza Gmina otrzymała grant w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez następujące szkolenia:

 5 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów z Wójtem Gminy. Na początku Wójt Mariusz Korzeniewski przywitał przybyłych i pogratulował wyboru sołtysom.

Zgodnie z zapisami nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki od kadencji 2018 – 2023 zmienił się sposób wybierania sołtysów i członków rad sołeckich. Wybory do organów sołectw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectw, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wyszki. Do ustalenia terminu wyborów upoważniony został Wójt, który w zarządzeniu o wyznaczeniu daty wyborów określa również kalendarz wyborczy dla poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, a także podział na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Datę wyborów na obecną kadencję władz sołeckich wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli oddać głos na swego kandydata w tych samych lokalach wyborczych, jakie były utworzone w ubiegłorocznych wyborach samorządowych tj. w szkole w Strabli, szkole w Topczewie oraz budynku Gminnego centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.

 5 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie Sołtysów naszej Gminy z Wójtem, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Wawrzyniec Wichrowski – kierownik Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; Halina Chomaniuk i Marek Markiewicz - pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim; Janusz Adamczuk- właściciel firmy „IWO” z Brańska.

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, na mocy której w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogły zarejestrować się koła nowe lub działające wg. wcześniejszych starych zasad.

To właśnie Premier Mateusz Morawiecki docenił w szczególny sposób rolę Kół Gospodyń Wiejskich w wielkim dziele pielęgnowania pięknych tradycji i obyczajowości polskiej wsi. Doceniając zaangażowanie społeczne mieszkańców wsi postanowił wspomóc nowe organizacje KGW dotacją z budżetu państwa.

Przed kołami, które chciały skorzystać z dotacji na podstawie nowej ustawy było nie lada wyzwanie. Do 27 grudnia, a był to okres świąteczny, należało zebrać chętnych i załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją w ARiMR. Do pokonania było kilka dobrych kroków, łącznie z otwarciem nowego konta w banku, załatwieniem nr REGON i NIP. Prezes Stowarzyszenia Aktywna Wieś przy pomocy grupy założycielskiej w stosownym terminie dostarczała wszystkie niezbędne dokumenty do powiatowego oddziału ARiMR w Bielsku Podlaskim.

I tak z dniem 27 grudnia powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym, (Aktywne Kobietki) które liczy 34 członków, w tym 5 mężczyzn. Ta liczba członków umożliwiła nam pozyskanie dotacji w kwocie 4000 zł.

Pozyskane środki każde koło może wykorzystywać na różnorodne szkolenia tematyczne, spotkania integracyjne, imprezy dla środowiska lokalnego, wyjazdy kulturalno- rozrywkowe, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych. Nowością tej ustawy jest to, iż każde koło może zarabiać środki finansowe ze sprzedaży własnych wyrobów sztuki ludowej lub żywności regionalnej. Oznacza to, iż członkinie koła mogą sprzedawać swoje wyroby kulinarne podczas różnorodnych uroczystości i festynów.

Nasze koło ma już pierwsze działania. Zakupiono karnisze i firany do świetlicy. Dnia 1 lutego członkowie koła jadą na film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”,którego projekcja odbędzie się w Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim. W dalszej działalności mamy zaplanowane warsztaty z „Carvingu”, tj. dekoracji potraw no i obowiązkowo spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na pewno pozyskane środki wykorzystamy racjonalnie.

Należy przyznać, że nowa ustawa poprzez dotację zmobilizowała do szybkiego działania wiele kół. Na forum na Facebooku powstała grupa Moje KGW, gdzie sporo pań wymienia się różnorodnymi pomysłami. I chodzi o to, aby otrzymywać pewne inspiracje od innych, i wierzyć, że to co robimy, ma sens i zainteresowanie u innych.

                                 Przewodnicząca KGW Bożena Gromada