Ogłoszenia

     W dniu 18 czerwca miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie Gminno – Szkolny Dzień Rodziny, podczas którego odbyły się liczne inicjatywy integrujące środowisko lokalne, promujące rodzinę i zdrowy styl życia bez używek. Jedną z nich były działania w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny cel kampanii to podkreślenie roli rodziny w kształtowaniu wartości i postaw młodego pokolenia.

2.06.2017 r. w SP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli świętowaliśmy Dzień Rodziny, łącząc prezenty, przyjemności i zabawy z okazji Dnia Dziecka z wyrazami miłości i serdecznościami pod adresem ukochanych rodziców.

Wszystkie dzieci obejrzały film w „Kinie Sferycznym” i  korzystały z zabaw na dmuchanym zamku.  Dzieci przedszkolne popisały się fantastycznym tańcem, który porwał do wspólnych pląsów zarówno starszych uczniów jak i rodziców. Wykonawcy koncertu ,,Dla Mamy i Taty” zadedykowali swoje utwory  najukochańszym odbiorcom. Czas umiliły przeprowadzane zabawy sportowe, poczęstunek oraz słodkie prezenty sponsorowane przez spółkę ,,IKA”  i zabawki, których sponsorem była firma  „IKEA”.

29. 05 . 2017 r. wyjątkowy Gość odwiedził  społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej  im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli . Jego Ekscelencja biskup drohiczyński   ks. Tadeusz Pikus spotkał się z uczniami, licznie zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Wyszki- Panem Mariuszem Korzeniewskim i nauczycielami emerytami szkoły.   

         OSP WFOSiGW

W roku bieżącym Gmina Wyszki otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyszki”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono do OSP w Niewinie Borowym, OSP w Mulawiczach i OSP w Samułkach Dużych po trzy komplety specjalnych ubrań ochronnych, radiotelefonie przenośnym, prądownicy oraz 4 wężach pożarniczych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 20 504,10 zł.

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 1000  Urzędzie Gminy Wyszki realizowane będą działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

Już po raz siedemnasty w białostockich Spodkach odbył się wojewódzki konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo- Smaki Podlasia". Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.

14 maja 2017 r. odbył się IX Gminny Dzień Papieski. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. św. Andrzeja  Apostoła w Wyszkach, celebrowaną przez Ks. Proboszcza Andrzeja Ulaczyka.  Następnie młodzież wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowała montaż słowno – muzyczny ku czci św. Jana Pawła II.    

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     W dniu 25 kwietnia 2017 r. w godzinach 1000 - 1305 w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbędą się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się:

30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową.

Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto.

3 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego ze swoimi opiekunami. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

30 marca 2017 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku.  Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni podjęli uchwały w sprawie:

28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia oraz integracji lokalnych środowisk.

7 marca 2017r. mieliśmy okazję zobaczyć mobilne laboratorium, które zaprezentowało swoje eksponaty w  świetlicy w Topczewie. Wystawa „Eksperymentuj” składała się z następujących eksponatów: