Ogłoszenia

Już po raz siedemnasty w białostockich Spodkach odbył się wojewódzki konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo- Smaki Podlasia". Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.

14 maja 2017 r. odbył się IX Gminny Dzień Papieski. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. św. Andrzeja  Apostoła w Wyszkach, celebrowaną przez Ks. Proboszcza Andrzeja Ulaczyka.  Następnie młodzież wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowała montaż słowno – muzyczny ku czci św. Jana Pawła II.    

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     W dniu 25 kwietnia 2017 r. w godzinach 1000 - 1305 w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbędą się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się:

30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową.

Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto.

3 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego ze swoimi opiekunami. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

30 marca 2017 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku.  Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni podjęli uchwały w sprawie:

28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia oraz integracji lokalnych środowisk.

7 marca 2017r. mieliśmy okazję zobaczyć mobilne laboratorium, które zaprezentowało swoje eksponaty w  świetlicy w Topczewie. Wystawa „Eksperymentuj” składała się z następujących eksponatów:

      W tradycyjny tłusty czwartek  "gosposie" ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich "Pulszewianki" w Pulszach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach, korzystając z zaproszenia, odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wspólnie z podopiecznymi Warsztatów przygotowaliśmy danie główne dnia, czyli pączki i inne smakołyki. Praca szła szybko i sprawnie, bo nie brakowało rąk do pracy. A potem .... pamiętaliśmy, że w ten jeden czwartek w roku nie liczymy kalorii i skorzystaliśmy z królewskiej uczty. Nie wiemy, ile prawdy jest w staropolskim powiedzeniu, że zjedzenie pączka w tłusty czwartek zapewni szczęście na przyszłość, ale wszyscy byli szczęśliwi już po spożyciu pączka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

 

PODPROGRAM 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8  lutego 2017r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli uchwały w sprawie:

25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta z Przedsiębiorcami i Producentami Rolnymi. Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli:
Senator RP – Tadeusz Romańczuk,
Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński,
Członek Zarządu – Stefan Krajewski.