Ogłoszenia

      W tradycyjny tłusty czwartek  "gosposie" ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich "Pulszewianki" w Pulszach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach, korzystając z zaproszenia, odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wspólnie z podopiecznymi Warsztatów przygotowaliśmy danie główne dnia, czyli pączki i inne smakołyki. Praca szła szybko i sprawnie, bo nie brakowało rąk do pracy. A potem .... pamiętaliśmy, że w ten jeden czwartek w roku nie liczymy kalorii i skorzystaliśmy z królewskiej uczty. Nie wiemy, ile prawdy jest w staropolskim powiedzeniu, że zjedzenie pączka w tłusty czwartek zapewni szczęście na przyszłość, ale wszyscy byli szczęśliwi już po spożyciu pączka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

 

PODPROGRAM 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8  lutego 2017r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli uchwały w sprawie:

25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta z Przedsiębiorcami i Producentami Rolnymi. Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli:
Senator RP – Tadeusz Romańczuk,
Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński,
Członek Zarządu – Stefan Krajewski.

9 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów  dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Rozpoczęto Mszą Św. w intencji sołtysów w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

5 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego organizatorem był Prezes Koła Pan Jan Krasowski. Jak co roku grono kombatantów zaprosiło na spotkanie władze gminy.

29 grudnia 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XIV sesja Rady Gminy Wyszki.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych odbieranych przez firmę "ASTWA" Białystok na terenie naszej gminy w 2017 r.

Treść w załączeniu.

 

W bieżącym roku 11 par z terenu gminy Wyszki obchodziło 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Z tej to okazji Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Mariusza Korzeniewskiego do Urzędu Gminy Wyszki na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła się dnia 14 grudnia 2016 r.
Medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował pary małżeńskie Zastępca Wójta Gminy Tadeusz Wielanowski. Złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, opieki najbliższych oraz jeszcze wielu lat wspólnego życia.  

16 grunia 2016r. w Urzędzie Gminy miał miejsce "Kiermasz Bożonarodzeniowy". Można było kupić piękne choinki, bombki, stroiki świąteczne oraz żłóbki.

 

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że na terenie Gminy Wyszki poruszają się osoby, które podszywają się pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach i próbują wyłudzić pieniądze, proponują kupno różnych przedmiotów lub oferują pomoc w formie paczek za odpłatnością.
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach takich działań nie prowadzi. Nasi pracownicy posiadają zielone legitymacje pracownika socjalnego ze zdjęciem opatrzone okrągłą pieczęcią Ośrodka oraz pieczęcią i podpisem Kierownika. Poza tym nie zbierają żadnej gotówki od mieszkańców i nic nie sprzedają. Pracownicy przed wyjazdem w teren wpisują w ewidencję wyjść służbowych do kogo się udają. W przypadku, gdy jakaś osoba podaje się za pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, należy kategorycznie żądać okazania legitymacji służbowej a także numeru telefonu służbowego w celu zweryfikowania tożsamości pracownika i jego wizyt u mieszkańców.

 

       Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Wyszki, aby o wszelkich próbach czy przypadkach oszustw informowali Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Apelujemy też do młodszego pokolenia, aby uświadamiali swoich dziadków, rodziców, starszych i samotnych sąsiadów o zagrożeniach i przestrzegali o zachowaniu ostrożności.
 

Marzanna Olszewska
kierownik GOPS w Wyszkach

7 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa  dotycząca "Budowy wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

Miło nam poinformować, że nowym Prezesem Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Podlaskim został wybrany Arkadiusz Krasowski. W dniu 27 listopada 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim w trakcie którego podsumowano pięcioletnią działalność ochotników na terenie powiatu oraz wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Drugim przedstawicielem z terenu gminy Wyszki wybranym do prezydium zarządu jest Marcin Lasota z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. W składzie piętnastoosobowego zarządu znajdują się również wójtowie gmin z terenu powiatu bielskiego w tym Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki.