Ogłoszenia

Bielscy plicjanci prowadzą akcję edukacyjno - informacyjną : "Odblaski? Biorę w ciemno!". W ramach tych działań dzieci ze szkół w Topczewie i Wyszkach otrzymały odblaski. Przypomniano im też, jak ważne jest noszenie ich w widocznym miejscu, np: na plecaku bądź kurtce.

 Więcej informacji na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

Uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę  niepodległości rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny, odprawioną przez ks. dr Andrzeja Ulaczyka i ks. Marcina Łyczewskiego w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.
Po Mszy Św. uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Wyszkach przedstawili krótką „lekcję historii” na temat wydarzeń z 1918 roku, kiedy to Polska po 123 niewoli odrodziła się.

9 listopada 2016r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XIII sesja Rady Gminy Wyszki.

27 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I.

25 października 2016r. w Urzędzie Gminy Wyszki miała miejsce I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki VII kadencji.

24 października 2016r. w Urzędzie Gminy Wyszki miał miejsce kiermasz stroików na groby.  Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego.

wybory mrg
W poniedziałek 17 października 2016 r. uczniowie Gimnazjum w Wyszkach wybierali radnych Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. To już siódma dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady powołanej w drodze uchwały przez Radę Gminy Wyszki w grudniu 2014 roku.

W dniu 12 października 2016r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski spotkał się z kandydatami na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.

4 października 2016r. o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie odbyło się ślubowanie uczniów klasy I.

W dniu 3 października 2016 r. przeprowadzono organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim ćwiczenia pt.: „Pożar duży kompleksu leśnego na terenie Nadleśnictwa Rudka”. Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratowników w trakcie działań oraz omówiono zwalczanie pożarów na obszarach leśnych. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz współdziałania poszczególnych służb biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

2 października 2016r. w Łukawicy odbyły się obchody 153 rocznicy pacyfikacji wsi i wypędzenia mieszkańców na Sybir.

W dniach 17-18 września 2016r. odbyły się dwudniowe uroczystości upamiętniające  77 rocznicę bitwy pod Olszewem. Organizatorami były Gmina Brańsk i Gmina Wyszki przy pomocy wielu osób i instytucji.

28 września 2016r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XII sesja Rady Gminy Wyszki.

20 września 2016r. Wójt  Pan Mariusz Korzeniewski przyjął niecodziennych gości. Do Urzędu Gminy przybyli uczniowie z klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach pod opieką swoich wychowawców - Pani Agaty Falkowskiej i Pani Agaty Wyszkowskiej. Wójt zapoznał dzieci ze strukturą organizacyjną urzędu oraz odpowiadał na pytania. Uczniowie mieli też możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia  na  fotelu Wójta.