Ogłoszenia

9 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów  dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Rozpoczęto Mszą Św. w intencji sołtysów w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

5 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego organizatorem był Prezes Koła Pan Jan Krasowski. Jak co roku grono kombatantów zaprosiło na spotkanie władze gminy.

29 grudnia 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XIV sesja Rady Gminy Wyszki.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych odbieranych przez firmę "ASTWA" Białystok na terenie naszej gminy w 2017 r.

Treść w załączeniu.

 

W bieżącym roku 11 par z terenu gminy Wyszki obchodziło 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Z tej to okazji Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Mariusza Korzeniewskiego do Urzędu Gminy Wyszki na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła się dnia 14 grudnia 2016 r.
Medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował pary małżeńskie Zastępca Wójta Gminy Tadeusz Wielanowski. Złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, opieki najbliższych oraz jeszcze wielu lat wspólnego życia.  

16 grunia 2016r. w Urzędzie Gminy miał miejsce "Kiermasz Bożonarodzeniowy". Można było kupić piękne choinki, bombki, stroiki świąteczne oraz żłóbki.

 

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że na terenie Gminy Wyszki poruszają się osoby, które podszywają się pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach i próbują wyłudzić pieniądze, proponują kupno różnych przedmiotów lub oferują pomoc w formie paczek za odpłatnością.
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach takich działań nie prowadzi. Nasi pracownicy posiadają zielone legitymacje pracownika socjalnego ze zdjęciem opatrzone okrągłą pieczęcią Ośrodka oraz pieczęcią i podpisem Kierownika. Poza tym nie zbierają żadnej gotówki od mieszkańców i nic nie sprzedają. Pracownicy przed wyjazdem w teren wpisują w ewidencję wyjść służbowych do kogo się udają. W przypadku, gdy jakaś osoba podaje się za pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, należy kategorycznie żądać okazania legitymacji służbowej a także numeru telefonu służbowego w celu zweryfikowania tożsamości pracownika i jego wizyt u mieszkańców.

 

       Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Wyszki, aby o wszelkich próbach czy przypadkach oszustw informowali Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Apelujemy też do młodszego pokolenia, aby uświadamiali swoich dziadków, rodziców, starszych i samotnych sąsiadów o zagrożeniach i przestrzegali o zachowaniu ostrożności.
 

Marzanna Olszewska
kierownik GOPS w Wyszkach

7 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa  dotycząca "Budowy wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

Miło nam poinformować, że nowym Prezesem Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Podlaskim został wybrany Arkadiusz Krasowski. W dniu 27 listopada 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim w trakcie którego podsumowano pięcioletnią działalność ochotników na terenie powiatu oraz wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Drugim przedstawicielem z terenu gminy Wyszki wybranym do prezydium zarządu jest Marcin Lasota z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. W składzie piętnastoosobowego zarządu znajdują się również wójtowie gmin z terenu powiatu bielskiego w tym Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki.

Bielscy plicjanci prowadzą akcję edukacyjno - informacyjną : "Odblaski? Biorę w ciemno!". W ramach tych działań dzieci ze szkół w Topczewie i Wyszkach otrzymały odblaski. Przypomniano im też, jak ważne jest noszenie ich w widocznym miejscu, np: na plecaku bądź kurtce.

 Więcej informacji na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

Uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę  niepodległości rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny, odprawioną przez ks. dr Andrzeja Ulaczyka i ks. Marcina Łyczewskiego w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.
Po Mszy Św. uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Wyszkach przedstawili krótką „lekcję historii” na temat wydarzeń z 1918 roku, kiedy to Polska po 123 niewoli odrodziła się.

9 listopada 2016r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XIII sesja Rady Gminy Wyszki.

27 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I.

25 października 2016r. w Urzędzie Gminy Wyszki miała miejsce I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki VII kadencji.