Gmina Wyszki informuje że we współpracy z Fundacją Nasze Bezdomniaki z siedzibą w Wykno 2A, na terenie gminy Wyszki dofinansowywana jest w wysokości 100% sterylizacja kotek i suk będących własnością osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

Szczegółowe informację, regulamin wraz z wniosekiem znajdują się poniżej w załącznikach.

szczegółowe informacje.pdf

regulamin.pdf

wniosek.doc