FESTYN RODZINNY

  • STRABLA – „Powitanie wakacji” niedziela 03.07.2022 godz. 14:00 plac przy Szkole Podstawowej w Strabli
  • WYSZKI– „Powitanie lata” niedziela 10.07.2022 godz. 13:00 plac przy GCBK w Wyszkach

PUNKT INFORMACYJNY NA FESTYNACH RODZINNYCH W STRABLI I W WYSZKACH

MIKROINSTALACJE OZE NA TERENIE GMINY WYSZKI

– PROJEKT GRANTOWY

Wójt Gminy Wyszki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców
do udziału w Projekcie Grantowym.

Na chwilę obecną dostępne są środki na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii służących do produkcji energii cieplnej - instalacje solarne

z dostosowaniem do potrzeb 1-3, 4-5, 6 i więcej osób

Wysokość dofinansowania w ramach projektu do 70%

 
 foto

 

ROLNIKU !!!
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Wyszki.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!

Odpady takie jak:

  • worki po nawozach,
  • big-bagi
  • folie po sianokiszonce ( folia biała) i pryzmie ( folia czarna) ,
  • plastikowe bańki

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 888 z późn. zm.) poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Ponadto informujemy, że zużyte opony rolnicze, można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Na terenie Gminy Wyszki odpady powstałe z produkcji rolniczej przyjmuje firma IWO Janusz Adamczuk z Brańska mieszcząca się pod adresem
ul. Bielska 41, 17-120 Brańsk.

Każdy rolnik może dostarczyć własnym transportem odpady rolnicze
na wskazany powyżej adres.

 

logo poznaj Polskęlogo na stronę

       Uczniowie Szkoły Podstawowej w Topczewie powrócili z trzydniowej wycieczki z rejonu Gór Świętokrzyskich. Był to drugi wyjazd zorgniazowny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy w Sandomierzu, Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Zamek Królewski w Chęcinach, pomnik przyrody Dąb Bartek, Święty Krzyż pobenedyktyński zespół klasztorny na Łysej Górze oraz Ruiny Zamku Krzyżtopór. Poniżej relacja z wycieczki ze strony internetowej Szkoly Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.

      Dnia 20.06.2022 r. rozpoczęła się 3-dniowa wycieczka w rejony Gór Świętokrzyskich. Pierwszego dnia w upale i trudzie dotarliśmy do Świętego Krzyża i zwiedziliśmy pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwarowania na Łysej Górze. Obejrzeliśmy rumowiska skalne zwane Gołoborzami. Zachwyciła nas panorama niskich, ale najstarszych gór w Polsce. Obejrzeliśmy relikwie z drzewa Krzyża Świętego, a w podziemiach klasztoru tzw. kryptach zobaczyliśmy zmumifikowane ciało Jeremiego Wiśniowieckiego. Następnie przejechaliśmy do miejscowości Ujazd, gdzie zwiedziliśmy ruiny zamku Ossolińskich Krzyż topór. Poznaliśmy tam przejście podziemne i wysłuchaliśmy legend i podań związanych z zamkiem. Drugi dzień wyjazdu rozpoczęliśmy od wizyty w Oblęgorku – pałacyku Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją Lipową. Z chęcią zwiedziliśmy jego majątek z uroczym, romantycznym dworkiem, który otrzymał za swoją wybitną twórczość w darze od narodu polskiego. Najpierw obejrzeliśmy multimedialną wystawę dotyczącą pracy i życia twórcy „Quo Vadis” oraz zobaczyliśmy poszczególne pomieszczenia dworku, w którym żył i tworzył nasz pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury. Pobyt zakończyliśmy spacerem aleją Lipową. Kolejnym punktem wycieczki była Jaskinia Raj, gdzie podziwialiśmy bogatą szatę naciekową. W dalszą drogę udaliśmy się do miejscowości Chęciny, gdzie zwiedziliśmy pozostałości średniowiecznego zamku królewskiego, który był jednym z wielu na trasie Orlich Gniazd. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy dawnych historii i faktów z życia ówczesnych mieszkańców. Chętnie weszliśmy też na odrestaurowane wieże, z których podziwialiśmy panoramę Gór Świętokrzyskich. Trzeciego dnia zobaczyliśmy najstarsze i najbardziej znane drzewo – pomnik przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku. Przebywając w Sandomierzu obejrzeliśmy historyczny zespół architektoniczno – krajobrazowy. Zobaczyliśmy fragmenty murów miejskich wraz z Bramą Opatowską, którą ufundował Kazimierz Wielki. Następnie prześlijmy Wąwozem Królowej Jadwigi o długości 500m i głębokości 10 m. dowiedzieliśmy się, że jest objęty ochroną i jest to pomnik przyrody. Podziwialiśmy również Rynek, którego centralna częścią jest ratusz otoczony zabytkowymi kamieniczkami.

 

W dniu 15 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i Pani Skarbnik Teresa Falkowska podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki,” , z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany koszt inwestycji to ok 2 500 000,00 zł. W ramach inwestycji gmina wymieni źródła oświetlenia we wszystkich gminnych miejscowościach. Realizacja zadania zwiększy efektywność i zredukuje koszty utrzymania oświetlenia oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy.

Wykonawcą inwestycji/zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki reprezentowane przez Pana Andrzeja Mroza Zakończenie prac zgodnie z umową nastąpi nie później niż 30 listopada 2022 r.

 Polski Lad oraz BGK baner informacyjny 730x255

 

 

 

W dniach 2-3 czerwca w Szkołach Podstawowych w Strabli, Topczewie i Wyszkach odbyły się w klasach 1-3 oraz oddziałach przedszkolnych spotkania edukacyjne dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Zajęcia prowadzili przedstawiciele firmy PUK Hajnówka, która obecnie odbiera odpady z terenu naszej gminy.

Spotkanie edukacyjne były prowadzone poprzez wspólne gry i zabawy a także pokazano dzieciom różne możliwości wykorzystania odpadów do ponownego użytku.

 

W dniu 2.06.2022 w Bielsku Podlaskim w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja podsumowująca wyniki II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W spotkaniu wzięli udział: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, senator RP Jacek Bogucki, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu bielskiego.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Wyszki pozyskała 6 810 600 zł, na 3 inwestycje tj.: przebudowę dróg na terenie gminy , budowę budynku aktywności lokalnej w Niewinie Borowym oraz na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wójt Mariusz Korzeniewski otrzymał symboliczny czek z przyznanymi funduszami. W sumie do samorządów powiatowych i gminnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład trafi ponad 98 mln zł.

PODLASKA ODSŁONA FESTIWALU "POLSKA OD KUCHNI"

      W ramach drugiej edycji ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni" ponad 20 kół gospodyń wiejskich (KGW) z województwa podlaskiego, zakwalifikowanych na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, wzięło udział w Półfinale Wojewódzkim. Trasa Festiwalu obejmuje cały kraj i odwiedzi każde województwo. Edycja Województwa Podlaskiego miała miejsce w niedzielę 29 maja br. w Łomży. Motywem przewodnim podlaskiego festiwalu jest wesele i ślub. Do tego nawiązywać muszą potrawy, pieśni i scenki obrzędowe oraz stroje kandydatek w wyborach Miss.

      Koła gospodyń wiejskich brały udział w różnych konkurencjach, m. in. konkurs kulinarny, konkurs artystyczny, konkurs "Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa", wybory Miss Wdzięku i Miss Wdzięku 45 +. Konkurs kulinarny oceniało jury w składzie: Marek Olbryś - wicemarszałek, Martyna Krysiak - reprezentująca organizatora oraz Kuba Steuermark - mistrz gotowania w programie 'Pytanie na śniadanie". Eksperci z Państwowego Muzeum Etnograficznego fachowym okiem przyglądali się prezentowanym wyrobom rękodzieła i scenkom tematycznym w konkursie artystycznym. Kandydatki do tytułu miss oceniała Krystyna Sokołowska - Miss Polonia 2021/2022 przy wsparciu Natalii Kopczyńskiej z biura organizatora oraz Marii Magdaleny Turskiej z gminy Turośl, ubiegłorocznej Miss Wdzięku Festiwalu. Prowadzącym imprezę był Mateusz Szymkowiak - dziennikarz Telewizji Polskiej.

 

Wyniki

 Konkurs "Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa"

I miejsce z nagrodą 3 000 zł - KGW "Orzeszki for you" w Orzechowiczach (gm. Bielsk Podlaski)

II miejsce z nagrodą 2 000 zł - KGW "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym (gm. Wyszki)

III miejsce z nagrodą 1 000 zł - KGW "Hołodzianki" w Hołodach (gm. Bielsk Podlaski)

 

Konkurs Miss Wdzięku 2022 Województwa Podlaskiego

Miss  z nagrodą 3 000 zł - Joanna Duda - KGW w Kruszy (gm. Turośl)

I Wicemiss z nagrodą 2 000 zł- Justyna Godlewska - KGW "Hołodzianki" w Hołodach (gm. Bielsk Podlaski)

II Wicemiss z nagrodą 1 000 zł - Agnieszka Koncerewicz - KGW "Orzeszki for you" w Orzechowiczach (gm. Bielsk Podlaski) oraz Nagroda Publiczności

Wyróżnienia : Anna Barzał - KGW Krypno Wielkie, Izabela Walczyk - KGW Cieloszka

 

Konkurs Miss Wdzięku 45+ 2022 Województwa Podlaskiego

Miss z nagrodą 3 000 zł  - Marzanna Olszewska - KGW "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym (gm. Wyszki)

I Wicemiss z nagrodą 2 000 zł - Joanna Banach - KGW w Karakulach (gm. Supraśl) oraz Nagroda Publiczności

II Wicemiss z nagrodą 1 000 zł - Irena Stasiuk - KGW "Orzeszki for you" w Orzechowiczach (gm. Bielsk Podlaski)

Wyróżnienia: Zofia Oksiuta - KGW "Strabella - Moja Mała Ojczyzna" w Strabli, Bożena Kuliś - KGW Krusza, Dorota Koncewicz - KGW Długołęka

 

Konkurs artystyczny

I nagroda 3 000 zł - KGW Hołodzianki w Hołodach (gm. Bielsk Podlaski)

II nagroda 2 000 zł - KGW "Strabella - Moja Mała Ojczyzna" w Strabli (gm. Wyszki) za posag weselny

III nagroda 1000 zł - KGW Dulkowszczyzna (gm. Lipsk)

Nagroda Publiczności - KGW Kapice (gm. Grajewo)

Wyróżnienia: KGW Grądowiacy (gm. Jedwabne), KGW w Kruszy, KGW Łapianka na obcasach Łapy Dębowina

 

Konkurs Kulinarny

I nagroda 3 000 zł - KGW Krusza za pieczonego dzika

II nagroda 2 000 zł - KGW Radziłów za szczupaka faszerowanego

III nagroda 1 000 zł - KGW Siółko (gm. Lipsk) za pasztet z podrobów z sosem żurawinowo - chrzanowym

Nagroda Publiczności - KGW Świrydunki ze Świryd (gm. Brańsk) za korowaja

Wyróżnienie: KGW Krypno Wielkie, KGW Rzędzianki (gm. Wąsosz), KGW Orzeszki for you w Orzechowiczach

 

       Gratulujemy kołom gospodyń wiejskich z Gminy Wyszki - KGW "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym oraz KGW "Strabella - Moja Mała Ojczyzna" w Strabli zdobytych nagród. Koła te po raz pierwszy wzięły udział w Festiwalu i zdobyły trzy nagrody. Życzymy dalszych sukcesów.

        Zwycięzcy poszczególnych kategori konkursowych oraz laureaci nagród publiczności reprezentować będą województwo podlaskie podczas Finału Ogólnopolskiego, 1 października 2022 r. na błoniach Stadionu PGE Narodowego w Warszawie. W trakcie uroczystej gali wyłonieni zostaną Laureaci nagród głównych.

Jest nam niezmiernie miło, że Marzanna Olszewska z KGW "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym - Miss Wdzięku 45 + 2022 Województwa Podlaskiego, będzie reprezentować nie tylko województwo podlaskie, ale też Gminę Wyszki. Życzymy powodzenia.

 

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów. Każda edycja transmitowana jest w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 oraz na antenie TVP Kobieta.

 

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, pracownika Urzędu Gminy Wyszki. Rodzinie i bliskim ś.p. Marka Falkowskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Kondolencje mfalkowski1

logo poznaj Polskęlogo na stronę

Gmina Wyszki, na wniosek Szkoły Podstawowej w Topczewie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” na dwie wycieczki: jedną do Warszawy- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz drugą trzydniową, która zawiera 6 punktów edukacyjnych: historyczny zespół architektoniczno- krajobrazowy w Sandomierzu, Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Zamek królewski w Chęcinach, pomnik przyrody Dąb Bartek, Święty Krzyż pobenedyktyński na Łysej Górze oraz Ruiny Zamku Krzyżtopór.

28 kwietnia 2022 r. odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie do Warszawy i Żelazowej Woli w ramach projektu ,,Poznaj Polskę”. Pobyt w stolicy uczniowie rozpoczęli od zwiedzenia Stadionu Narodowego. Przechodząc trasą ,,Piłkarskie Emocje” zobaczyli szatnie zawodników, miejsca do rekreacji oraz poznali zasady obowiązujące na stadionie. Dane im było obejrzeć murawę boiska przygotowaną na mecz o Puchar Polski.

Następnie uczestnicy udali się do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Po odbytym spacerze historycznym z przewodnikiem miały miejsce warsztaty filmowe. Dzieci wcieliły się w role aktorów, reżyserów, scenarzystów i w pięknej wilanowskiej scenerii odegrały historię miłości króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki.

Zmęczeni z apetytem zjedliśmy pyszny obiad i wyjechaliśmy do Żelazowej Woli. Podróż upłynęła na dalszym poznawaniu historii Warszawy i jej zabytków. Po przybyciu do miejsca docelowego zwiedziliśmy Dom Urodzenia Fryderyka Chopina. Poznaliśmy historię jego rodziny i koleje życia naszego wielkiego kompozytora. Z zainteresowaniem oglądaliśmy wnętrza z epoki. Pobyt zakończony został spacerem po Parku znajdującym się wokół dworu.

Droga powrotna upłynęła bardzo szybko. Zmęczeni i pełni wrażeń w godzinach wieczornych wróciliśmy do domu.

Z niecierpliwością czekamy na następny wyjazd.

                                                                       (K, Łuczaj, E. Wyłucka, M. Wyszkowska)