30 stycznia 2018 r. w Topczewie odbyło się Noworoczne Spotkanie  Przedsiębiorców i Producentów Rolnych. Swoją obecnością zaszczycili: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Romańczuk, Doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Stanisław Derehajło, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorcy i rolnicy z Gminy Wyszki.

 

11 stycznia 2018 r.  w Narwi odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

28 grudnia 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Wyszki.  Na obrady przybył Pan Bogdan Czyżewski pracownik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim. Poinformował, iż od 1.01.2018 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące rolników, którzy są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT. Będą oni musieli przesyłać do resortu finansów rejestr sprzedaży i zakupów VAT jako Jednolity Plik Kontrolny. Przekazał sołtysom informacje, aby przekazali je rolnikom, którzy są podatnikami VAT.

       Dnia 19 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszkach Pan Jacek Falkowski, opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy Bożena Pierzchało oraz przedstawicielki Rady: Gabriela Angielczyk – przewodnicząca i radne Karolina Karpiesiuk, Katarzyna Olszewska i Karolina Pierzchało udali się do władz rządowych i samorządowych naszego województwa.

18 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki miał miejsce "Kiermasz Bożonarodzeniowy". Można było kupić piękne choinki, bombki, stroiki świąteczne oraz szopki.

Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego wraz ze swoimi opiekunami.

Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatów.

 

6 grudnia 2017 r. w Tykocinie odbył się konkurs na tradycyjny stół wigilijny. Stoły przygotowane i wypełnione po brzegi wigilijnymi potrawami były dziełem kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, OSP, domów kultury a także grup nieformalnych stworzonych przez mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi. Na większości ze stołów można było znaleźć tradycyjne produkty, ale też obejrzeć ich wystrój.

6 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski wraz z Mikołajem, który miał worek pełen słodkości odwiedzili dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Strabli, Wyszkach i Topczewie. Przedszkolaki radośnie śpiewały piosenki i tańczyły. Można było też zrobić zdjęcie z Mikołajem, które będzie wspaniałą pamiątką tego spotkania.

W dniach 24- 26 listopada 2017r. trzy Radne Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki: Karolina Pierzchało, Ewa Puchalska, Klaudia Puchalska, a także  opiekunka Bożena Pierzchało uczestniczyły w II Kongresie Rad Młodzieżowych w Białymstoku. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ANAWOJ i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na zaproszenie dyrektora  GMOK w Surażu - Marka Jarosza - seniorzy ze Strabli dn.18.11.017r. przybyli  na uroczyste spotkanie poświęcone obchodom Dnia Seniora. Po ciepłym przywitaniu wszystkich zgromadzonych gości przez dyrektora tejże placówki m.in. władz miasta Suraża - nastąpiła część oficjalna tj. występy zespołów ludowych. Na początek swój repertuar przedstawił zespół gospodarzy z Suraża, następnie z Zawyk oraz zespół Młodzi Duchem ze Strabli przy akompaniamencie dyr. GMOK. Po części artystycznej nastąpiło biesiadowanie przy pysznościach przygotowanych przez gospodarzy.

W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2017r.  w  Białymstoku została podpisana umowa  Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0049/17-00 pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Pana Macieja ŻywnoWicemarszałka Województwa Podlaskiego i Panią Annę Naszkiewicz - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Pana Mariusza Korzeniewskiego – Wójta Gminy Wyszki i Panią Teresę Falkowską – Skarbnik Gminy Wyszki  o dofinansowanie Projektu pn.: Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.