Od poniedziałku w powiecie bielskim funkcjonują dwa Punkty Szczepień Powszechnych.

Mieszczą się one w:

  1. Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 w budynku „Z" (oddział zakaźny)
  2. Brańsku przy ul. Jana Pawła II12 w budynku DPS.

Funkcjonują one od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. Przewiduje się, że codziennie będzie się mogło w nich zaszczepić nawet 200 osób, a tygodniowo ok. 1000 osób. Punkty te zostały zorganizowane przez Powiat Bielski i miejscowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy aprobacie i pomocy wszystkich samorządów gminnych. W związku z tym, że wszyscy dorośli obywatele Naszej Ojczyzny mają już wystawione e-skierowania, na szczepienie można się umówić:

  1. Internetowo, na stronie https://pacient.gov.pl.,
  2. Telefonicznie pod numerem 85 833 43 93.
  3. Zgłaszając się do punktu szczepień.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych). Z powodu epidemii obchody w Gminie Wyszki były w ograniczonym gronie. W kościołach parafialnych sprawowano Msze św. w intencji Ojczyzny. Następnie pod Pomnikiem Pamięci i Tożsamości Narodowej w Wyszkach delegacje poszczególnych instytucji z Gminy Wyszki złożyły kwiaty oraz zapalono znicze.

 

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz auta można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

Spisałeś się przez Internet? Nie zapomnij zarejestrować swojego kodu do loterii! Pierwsze losowanie już 7 maja br., aby wziąć w nim udział dokonaj zgłoszenia do 5 maja br.

To bardzo proste:
- wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i spisz się w dogodnej dla siebie chwili,
- pobierz i zachowaj unikatowy 10 - znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
- zgłoś go na stronie www.loteria.spis.gov.pl w terminie od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań.

Terminy losowań i szczegóły sprawdzisz w regulaminie dostępnym na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Pierwsze losowanie już 7 maja br.

 nsp 2021 loteria

Apel do mieszkańców Gminy Wyszki chcących skorzystać z dofinansowania na instalacje fotowoltaicznie i kolektory słoneczne!

Do Urzędu Gminy Wyszki wpływają niepokojące informacje sugerujące na rzekomą współpracę Gminy z firmami oferującymi pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz otrzymania gadżetów, urządzeń w formie gratisów.

Drodzy Mieszkańcy, Gmina Wyszki nie współpracuje z żadną z firm!

Zalecamy zapoznać się z zasadami udzielania dofinansowania Projektu Grantowego na mikroinstalacji OZE na terenie naszej gminy dostępnymi na stronie internetowej www.wyszki.pl.

Dodatkowo w celu sprawdzenia lub potwierdzenia poprawności pozyskanych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikami urzędu.

W związku z wprowadzeniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią choroby COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozpoczęciu akcji związanej z dystrybucją w województwie podlaskim jednorazowych maseczek ochronnych. Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostaną bezpłatnie przekazane mieszkańcom w ilości 4 szt. na jedną osobę. Dystrybucja maseczek na terenie gminy Wyszki będzie odbywać się za pośrednictwem sołtysów.

W dniu 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofianansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

          Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach, ul. Spółdzielcza 7/18. Wartośc budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66 zł. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową nastąpi 30.09.2023 r.

 flaga i godło

 

Inwestycje realizowane

ze śrdokow budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

Folia

odtInformacja_o_zbiórce_folii.odt

docxHarmonogram_odbioru_folii.docx

26.04.2021

27.04.2021

29.04.2021

·        MIERZWIN MAŁY

·        MIERZWIN DUŻY

·        PIERZCHAŁY

·        KOŻUSZKI

·        STARE BAGIŃSKIE

·        NOWE BAGIŃSKIE

·        BOGUSZE

·        GÓRSKIE

·        TRZESZKOWO

·        GAWINY

·        MOSKWIN

·        OSTRÓWEK

·        ZALESIE

·        WÓLKA ZALEWSKA

·        SIEŚKI

·        WODŹKI

·        TOPCZEWO

·        WÓLKA PIETKOWSKA

·        BUDLEWO

·        IGNATKI

·         ZDROJKI

·         KOĆMIERY

·         WYPYCHY

·         OSÓWKA

·         GODZIEBY

·         FALKI

·         FILIPY

·         SAMUŁKI DUŻE

·         SAMUŁKI MAŁE

·         STRABLA

·         ŁYSE

·         ŁAPICE

·         WARPECHY STARE

·         ŁUCZAJE

·         KOWALE

·         ŁUBICE

·         WYSZKI

·        BUJNOWO

·        MALESZE

·        SZPAKI

·        KALINÓWKA

·        SASINY

·        SZCZEPANY

·        ZAKRZEWO

·        TWORKI

·        NIEWINO BOROWE

·        NIEWINO KAMIŃSKIE

·        NIEWINO STARE

·        NIEWINO POPŁAWSKIE

·        NIEWINO LEŚNE

·        PULSZE

·        MIESZUKI

·        WARPECHY NOWE

·        OLSZANICA

·        MULAWICZE

·        STACEWICZE

Wójt Gminy Wyszki ogłasza od 12.04.2021 roku nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 12.04.2021 roku do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30.06.2022 roku.

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Wyszki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o udzielenie grantu dostępny jest:

  1. na stronie internetowej Grantodawcy Gmina Wyszki – www.wyszki.pl
  2. w siedzibie Grantodawcy; ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30:

Urząd Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

z dopiskiem:

„Wniosek - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Po złożeniu wniosku zostanie wydane potwierdzenie złożenia wniosku. Pracownicy Urzędu nie będą pomagać w wypełnianiu wniosków podczas ich składania. Po złożeniu nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku z wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale IV Regulaminu.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie pola wniosku zostały wypełnione.

 Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, tj. została złożona ich podpisana wersja papierowa w Urzędzie Gminy Wyszki.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wyszki w wersji papierowej.

 Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.

 Po zakończeniu naboru na stronie www.wyszki.pl zostanie opublikowana lista zawierająca wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do udzielenia Grantu oraz nastąpi powiadomienie Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Lista plików do pobrania:

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowychpdfRegulamin_wyboru_i_realizacji_projektów_grantowych.pdf

Wymagania technicznepdfWymagania_techniczne.pdf

Wzór Wniosku o udzielenie GrantupdfWzór_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.pdf

Kryteria wyboru projektówpdfKryteria_wyboru_projektów.pdf

Wzór Umowy o powierzenie GrantupdfWzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf

„Tak łatwo być życzliwym…”

     Jak co roku, w okresie świątecznym nie możemy zapominać o innych, dla których ten czas jest wyjątkowo trudny ze względu na osamotnienie oraz pandemię, a mianowicie o seniorach.

     Wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, realizując projekt socjalny „Kartka dla Seniora”, zaprosił do współpracy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach. Dzieci z klas I-III pod opieką pedagoga szkolnego, własnoręcznie przygotowały piękne kartki świąteczne, które pracownicy socjalni przekazali seniorom. Te małe karteczki wzbudziły wiele radości wśród osób starszych, w szczególności tych samotnych. Zwykły gest życzliwości sprawił, że seniorzy poczuli się lepiej, na ich twarzach pojawił się uśmiech, a dzieci zrobiły dobry uczynek. Sztuki sprawiania radości innym, warto uczyć dzieci od najmłodszych lat.

      Jesteśmy w trudnym okresie pandemii i nie do każdego seniora dotarła kartka z życzeniami. Nie mniej jednak, wszystkich otaczamy życzliwością i wsparciem w tym okresie, życząc zdrowia, siły oraz wiary w lepsze jutro. Każdy z nas może dołożyć swoją „małą cegiełkę” do poprawy życia seniorów w czasie pandemii. Jeżeli w sąsiedztwie masz osoby samotne, starsze, które w stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu, przekaż im te informacje:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w ramach programu „Wspieraj Seniora” wspierają seniorów poprzez dostarczenie zakupów, leków, opłacenie rachunków.  Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 85 555 68 15

 

Marzanna Olszewska

dyrektor GOPS w Wyszkach

 

 

    Projekt socjalny "ŚWIADOME RODZICIELSTWO"

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w okresie od marca do listopada 2021 r. realizuje projekt socjalny” Świadome rodzicielstwo”, który odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w Gminie Wyszki. Projekt skierowany jest do rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w kierunku umiejętności wychowawczych oraz świadomości praw i obowiązków rodzicielskich i ma na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny.

     Podczas warsztatów umiejętności rodzicielskich, rodzice będą mogli uporządkować wiedzę procesu wychowywania dzieci, nabyć umiejętności: rozwiązywania konfliktów, dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, aktywnego słuchania, wyznaczania granic i zasad, motywowania dzieci do nauki.

    Comiesięczne warsztaty odbywają się w siedzibie GOPS w Wyszkach. Rodzice mają też możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz pedagogiem szkolnym. Każdy warsztat kończy się podsumowaniem, wolną dyskusją i informacją zwrotną od uczestników. Za nami marcowe spotkanie, którego tematem było „Biuro prac domowych”. Warsztaty prowadziły: Joanna Kiełsa – starszy pracownik socjalny oraz Magdalena Tomkiel – pedagog szkolny.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych problematyką projektu socjalnego, a także tych, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami i odczuciami związanymi z pełnieniem najtrudniejszej z ról naszego życia – BYCIA RODZICEM.

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i zapraszamy do współpracy.

Marzanna Olszewska

dyrektor GOPS w Wyszkach