W ramach zadania zleconego  przez Urząd Gminy  Wyszki z zakresu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, Stowarzyszenie „Młodzi Duchem „ w Strabli od dn.1 lipca do 30 września 2017r. realizowało projekt „Muzyka łagodzi obyczaje i cementuje zwyczaje”

      2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tej okazji przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszkach oraz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odwiedzili Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach. W ramach obchodów święta oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie odbyło się spotkanie z kadrą pedagogiczną szkoły. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Marzanna Olszewska przypomniała nauczycielom o zadaniach oświaty wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz omówiła procedury postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka. Dzielnicowa Gminy Wyszki, mł. asp. Bernadetta Niemyńska omówiła działania podejmowane przez przedstawicieli oświaty w ramach procedury "Niebieskie Karty". Podczas spotkania przedstawiciel Wydziału Prewencji KPP w Bielsku Podlaskim, zajmujący się profilaktyką - Sylwia Bagniuk omówiła zasady prowadzenia postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją. 

   W obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy funkcjonariusze KPP w Bielsku Podlaskim włączyli się promując ogólnopolską akcję pod patronatem MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok szkolny". W ramach akcji przeprowadziono zajęcia z uczniami klasy VII na temat odpowiedzialności prawnej oraz przeciwdziałania przemocy i agresji w środowisku rówieśniczym.

 

         21 września w świetlicy wiejskiej w Niewinie Borowym odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany projekt „Poznajemy i promujemy regionalne smaki Gminy Wyszki, realizowany w ramach zleconego przez gminę zadania z zakresu „Ochrona dziedzictwa kulturowego”. W uroczystym spotkaniu oprócz gospodarzy (SAW), wzięli udział zaproszeni goście, którzy wspomagali realizację poszczególnych zadań projektu. Młodzieżową Radę Gminy Wyszki, która wspólnie z SAW była odpowiedzialna za wszystkie zadania przedsięwzięcia, reprezentowała na spotkaniu Bożena Pierzchało - opiekunka MRG, wraz z jej przewodniczącą - uczennicą Gabrielą Angielczyk. Gminę Wyszki reprezentował wójt Mariusz Korzeniewski wraz z sekretarzem Tadeuszem Wielanowskim, odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie „Młodzi Duchem” ze Strabli reprezentowali: prezes zarządu Janusz Wyszyński oraz wiceprezes Zofia Oksiuta. Przedstawicielem Grupy Sołeckiej z Pulsze była Katarzyna Radkiewicz. OSP Niewino Borowe reprezentował niezawodny w każdej strażackiej akcji druh Edward Niewiński.

20 września 2017 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie   z działalności ośrodka oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. Informację  na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy przedstawiła Zofia Oksiuta – pracownik Gminnego Centrum Kultury.  

17 września 2017r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 78 rocznicę bitwy pod Olszewem, której organizatorami były Gmina Wyszki i Gmina Brańsk przy współudziale wielu osób i instytucji. Patronatem honorowym uroczystość objęli Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski i Starosta Bielski.

27.08.2017r. w Wyszkach odbyły się Parafialno - Gminne Dożynki. Rozpoczęły się dziękczynną Mszą Św. o godz. 12.15 w kościele parafialnym, którą celebrował Proboszcz ks. dr Andrzej Ulaczyk.

26.08.2017r. w Topczewie odbyły się diecezjalne uroczystości związane z 300 rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Dnia 13 lipca na placu przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej zebrały się grupy wakacyjne dzieci i młodzieży wraz z licznie przybyłymi zaproszonymi gośćmi z Urzędu Gminy Wyszki oraz innych instytucji z miejscowości Wyszki i Bielsk Podlaski, aby wziąć udział w Święcie Regionalnej Potrawy Gminy Wyszki. Inicjatywa została zorganizowana przez realizatorów projektu ( SAW i MRGW) "Poznajemy i promujemy regionalne smaki Gminy Wyszki", realizowanego w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

       W dniu 16 lipca br. w Wyszkach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. O godz. 9.00 strażacy zgromadzili się w kościele parafialnym w Wyszkach na mszy św., podczas której uroczyście poświęcono zakupione do OSP w Topczewie i OSP w Zalesiu samochody ratowniczo-gaśnicze. Przed rozpoczęciem zawodów wyróżniono najbardziej zasłużonych druhów, przyznając im medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzorowy”. W zawodach udział wzięło 7 drużyn OSP. Każda z nich startowała w konkurencji sztafety pożarniczej 7 x 50m oraz ćwiczeniach bojowych. Zawody sędziował Błażej Iwaniuk oraz Mateusz Młodzianowski z Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim. Najlepszy łączny wynik w obu konkurencjach uzyskała OSP w Godziebach. Tuż za nimi uplasowała się OSP w Niewinie Borowym, a trzecie miejsce zajęła OSP w Wyszkach. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jana Szkody, Wójta Gminy Wyszki Mariusza Korzeniewskiego oraz Prezesa Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP RP Arkadiusza Krasowskiego. Na zakończenie zmagań uczestnicy zawodów oraz wszyscy obecni mogli skosztować przeróżnych pierogów przygotowanych przez stowarzyszenie Aktywna Wieś z Niewina Borowego.

      18 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XVII/213/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i  pieczęci Gminy Wyszki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2017 r. poz. 2649). Dotychczas gmina używała herbu niezgodnego z zasadami heraldyki i weksykologii. Opracowany w 1990 roku herb nie był związany ani z historią ani z tradycją Gminy Wyszki. Pomimo prób zalegalizowania tego znaku jako herb podjętych w 2006 roku, nie udało się uzyskać zgody Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.