26 listopada 2020 r. w Koćmierach odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. Przebudowę drogi gminnej wykonano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie Gmina otrzymała 50% dofinansowania. Koszt inwestycji wyniósł 1 119 764,40 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Zastępca Wójta Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Kazimierz Tymosiak, Przewodnicząca Rady Zofia Oksiuta, sołtys Koćmier Sławomir Zdrojkowski i mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii Topczewskiej ks. Zbigniew Bolewski.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

 

 

 

 

10.11.2020 r. w dzień poprzedzający Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i Skarbnik Teresa Falkowska złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci i Tożsamości Narodowej. 11.11.2020 r. odbędą się Msze św. w kościołach parafialnych, sprawowane w intencji Ojczyzny.

Tegoroczne obchody, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne mają symboliczny charakter w związku z obowiązującymi na terenie całego kraju obostrzeniami.

 

logo na stronę internetową

PODPROGRAM 2019 – efekty

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach (OPL z terenu województwa podlaskiego) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju).

 

   3. Pomoc żywnościowa trafiła do 521 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wyszki.

   4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

30,96976 ton żywności;

2 019 paczek żywnościowych;

   5. W ramach Podprogramu 2019 dla 16 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej - 2 spotkania dla 16 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – 2 spotkania dla 16 uczestników
 • kulinarnych - 2 spotkania dla 16 uczestników
 • niemarnowania żywności - 2 spotkania dla 16 uczestników

 

W dniu 8 październiku 2020 r jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Topczewie zakupiła fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FLD3C o wartości 789 906,00 zł. Zakup pojazdu udało się zrealizować dzięki dotacjom uzyskanym z:

 • WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW - 380 000,00 zł,
 • Komendanta Głównego PSP - 180 000,00 zł,
 • budżetu Gminy Wyszki - 189 906,00 zł,
 • budżetu Województwa Podlaskiego - 40 000,00 zł.

Zakupiony pojazd jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 4150 l, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, 60 m linii szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe oraz wyciągarkę.

    

      Ze względu na rozpowszechnianie się koronowirusa, obecna sytuacja społeczna wymaga od nas wszystkich dostosowania się do zaistniałych warunków i zmiany codziennych nawyków. Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach prowadzi następujące działania pomocowe:

- przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- praca socjalna skierowana do mieszkańców Gminy Wyszki, która obejmuje również osoby objęte kwarantanną,

- poradnictwo w zakresie form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej,

- realizacja Programu "Wspieraj Seniora", skierowanego do osób w wieku 70+ (INFOLINIA 22 505 11 11)

 

     W czasie trwania epidemii, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach - 85/ 555 68 15.

Zachęcamy równnież do solidarności społecznej i zaangażowania się w pomoc na rzecz innych - członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Pomagajmy osobom z najbliższego otoczenia w zrobieniu zakupów, wykupieniu recept, w kontakcie z lekarzem, czy służbami publicznymi. 

 

 Informacja dla osób przebywających na kwarantannie pdfkwarantanna.pdf

Wykaz mobilnych punktów pobrań wymazu w województwie podlaskim  pdfMobilne-punkty-stan-na-281020202.pdf

 

 

22 505 11 11 - INFOLINIA DLA SENIORÓW

 

      Dzwoniąc pod numer infolinii, osoby starsze powyżej 70 r. ż., mogą prosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, np. zrobiebienie zakupów artykułów spożywczych, higienicznych, leków.

      Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy i dostarczeniem niezbędnych produktów. Koszty zakupów pokrywa senior.

 

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach -- 85 555 68 15

 

plakat infolinia wspieraj seniora

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wyszki pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą SUNGRANT z siedzibą  w Białymstoku na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach : SUW w Budlewie , SUW w Wyszkach oraz Szkole Podstawowej w Topczewie. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych.

umowa SUNGRANT

 

Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu

Wójtowi Gminy Wyszki

 

 wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci Teścia.

 

Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną oraz bliskimi.

 

 

Pracownicy Urzędu Gminy Wyszki

Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami

Rada Gminy Wyszki

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!

Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 r.

Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

Zwracam się do wszystkich Użytkowników gospodarstw rolnych zamieszkałych na terenie gmin należących do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Weźcie udział w spisie korzystając z metody samospisu internetowego. Wspólnie wykażmy się poczuciem odpowiedzialności społecznej oraz zrozumieniem zasady bycia obecnym w życiu kraju i lokalnej społeczności. Przekazując dane o swoim gospodarstwie miejmy wpływ na kształtowanie polityki rolnej na wszystkich szczeblach jej kształtowania.

Samospis internetowy można dokonać wykorzystując interaktywną aplikację znajdującą się na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Są na niej dostępne informacje o sposobach logowania się do formularza, jak również instrukcja obsługi aplikacji.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub trudności w dokonaniu samospisu możliwe jest spisanie się poprzez Infolinię spisową. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

W takim przypadku możliwe jest także dokonanie samospisu w siedzibach Urzędów Gmin, w których udostępnione zostały stanowiska spisowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego. Pracownicy Urzędów zapewnią niezbędną pomoc w wypełnieniu formularza.

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

12 września 2020 r. obchodziliśmy 81 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie. Eucharystię i słowo boże wygłosił Proboszcz Parafii Topczewskiej Zbigniew Bolewski. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia oraz Apel Poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.