18.06.2017r. w Topczewie odbył się Gminno – Szkolny Dzień Rodziny. Rozpoczął się Mszą Św. w kościele parafialnym w Topczewie, celebrowaną przez ks. proboszcza Pawła Anusiewicza.  Zamiast kazania Uczniowie Szkoły w Topczewie zaprezentowali część artystyczną związaną z Dniem Rodziny. Następnie uczestnicy za pocztami sztandarowymi, ze szkół z terenu gminy Wyszki udali się na plac szkolny. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele szkół i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły – ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego.

     W dniu 18 czerwca miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie Gminno – Szkolny Dzień Rodziny, podczas którego odbyły się liczne inicjatywy integrujące środowisko lokalne, promujące rodzinę i zdrowy styl życia bez używek. Jedną z nich były działania w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny cel kampanii to podkreślenie roli rodziny w kształtowaniu wartości i postaw młodego pokolenia.

      Podczas Dnia Rodziny przeprowadzono m. in. konkursy „Kalambury”, „Rodzinna lekcja kreatywności”, w których brały udział całe rodziny. Zainteresowaniem najmłodszych cieszył się konkurs „zdrapki”, w którym można było wygrać nagrodę główną lub nagrodę pocieszenia. Radość z wygranych była wielka. W ramach profilaktyki rodziny zapoznały się z materiałami informacyjno – edukacyjnymi. Osobom zainteresowanym udzielono niezbędnych informacji i wręczono ulotki zawierające kompendium wiedzy z zakresu wspierania rodziny.

      Za udział w konkursach rodziny otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy byli zwycięzcami, a największą nagrodą był wspólnie spędzony czas, nowe doświadczenia i wiadomości. Bycie w jednej drużynie to niezwykłe przeżycie, które łączy rodzinę, a silna więź rodzinna daje poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które aktywnie włączyły się w przygotowane edukacyjne, integracyjne i profilaktyczne konkurencje.

2.06.2017 r. w SP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli świętowaliśmy Dzień Rodziny, łącząc prezenty, przyjemności i zabawy z okazji Dnia Dziecka z wyrazami miłości i serdecznościami pod adresem ukochanych rodziców.

Wszystkie dzieci obejrzały film w „Kinie Sferycznym” i  korzystały z zabaw na dmuchanym zamku.  Dzieci przedszkolne popisały się fantastycznym tańcem, który porwał do wspólnych pląsów zarówno starszych uczniów jak i rodziców. Wykonawcy koncertu ,,Dla Mamy i Taty” zadedykowali swoje utwory  najukochańszym odbiorcom. Czas umiliły przeprowadzane zabawy sportowe, poczęstunek oraz słodkie prezenty sponsorowane przez spółkę ,,IKA”  i zabawki, których sponsorem była firma  „IKEA”.

Sponsorom bardzo dziękujemy!

Artykuł nadesłano ze Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

29. 05 . 2017 r. wyjątkowy Gość odwiedził  społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej  im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli . Jego Ekscelencja biskup drohiczyński   ks. Tadeusz Pikus spotkał się z uczniami, licznie zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Wyszki- Panem Mariuszem Korzeniewskim i nauczycielami emerytami szkoły.   

Wszyscy zebrani wzięli udział w ceremonii powitania, następnie uczniowie młodszych grup wiekowych  w występach tanecznych wyrazili swą radość ze spotkania i  pokazali urodę strabelskiej wiosny w tańcu kwiatów. Ucz. kl. IV - VI  przypomnieli, jakimi wartościami kierował się w życiu Patron szkoły, Prezydent Ryszard Kaczorowski.  5 druhów złożyło przyrzeczenie harcerskie, które przyjął Jego Ekscelencja.

Ks. Biskup w serdecznej rozmowie z uczniami nawiązał do treści  poruszanych w części artystycznej, pochwalił dzieci za ciekawe  i  piękne prezentacje oraz wyjątkowy poziom występu.   

Artykuł nadesłano ze Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

         OSP WFOSiGW

W roku bieżącym Gmina Wyszki otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyszki”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono do OSP w Niewinie Borowym, OSP w Mulawiczach i OSP w Samułkach Dużych po trzy komplety specjalnych ubrań ochronnych, radiotelefonie przenośnym, prądownicy oraz 4 wężach pożarniczych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 20 504,10 zł.
       Doposażenie jednostek OSP z pewnością poprawi bezpieczeństwo strażaków oraz usprawni prowadzenie rożnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych i przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zagrożeń powodujących straty w otaczającym nas środowisku.

 

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 1000  Urzędzie Gminy Wyszki realizowane będą działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowywania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztat ma na celu nie tylko wzbogacenie uczestników o nową wiedzę i umiejętności, ale również pozwala na integrację społeczną i możliwość dzielenia się doświadczeniami.

      Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności Suwałki - Białystok. Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, tel. 85/730 58 81

Już po raz siedemnasty w białostockich Spodkach odbył się wojewódzki konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo- Smaki Podlasia". Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.

14 maja 2017 r. odbył się IX Gminny Dzień Papieski. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. św. Andrzeja  Apostoła w Wyszkach, celebrowaną przez Ks. Proboszcza Andrzeja Ulaczyka.  Następnie młodzież wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowała montaż słowno – muzyczny ku czci św. Jana Pawła II.    

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     W dniu 25 kwietnia 2017 r. w godzinach 1000 - 1305 w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbędą się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się:

  • warsztaty dietetyczne - godz. 1000 - 1130
  • warszaty ekonomiczne - godz. 1135 - 1305

    W ramach warsztatów dietetycznych uczestniczy poszerzą wiedzę z zakresu zdrowego żywienia. Podczas warsztatu ekonomicznego przewidziana jest nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym paczek żywnościowych.

      Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności Suwałki - Białystok. Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, tel. 85/730 58 81

30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.