logo

 

15 października 2019 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski odebrał, z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego czek na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach na kwotę 1 235 660,15 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 1 484 729,64 zł, w tym współfinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1 235 660,15 zł. W ramach inwestycji będzie ocieplenie budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła gazowego z modernizacją instalacji c.o., montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja oświetlenia. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na III kwartał 2020r.

zdjęcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

9 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w ramach kampanii edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny Senior” seminarium dla ponad 250 osób w wieku 50+. Było to kolejne szkolenie - w ramach całego cyklu wykładów udział weźmie ok. 2000 seniorów z całego województwa podlaskiego.

Celem spotkań jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej i zbilansowanej diety opartej na regionalnych i ekologicznych produktach.

- Dedykujemy zaproszonym seniorom cały wachlarz ciekawych wykładów. Nasi prelegenci
to m.in. lekarze, dietetycy, psycholodzy. To wspaniali fachowcy zaangażowani
w propagowanie wśród seniorów zdrowego stylu życia
– mówi prezes PUTW Paweł Backiel.

Organizatorzy zadbali o różnorodność tematyki prelekcji, w czasie których trwały warsztaty gastronomiczne. Pod okiem dietetyka przygotowano wspólnie krem z dyni, placki z cukinii i soki ze świeżo wyciskanych owoców i warzyw.

Wykłady przeprowadzili: dr Joanna Zabielska-Cieciuch (specjalista medycyny rodzinnej) „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”, dr Beata Wojszel (geriatra) „Kierunki nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej”, Eugeniusz Muszyc (dietetyk) „Zasady racjonalnego żywienia”, Maciej Raciborski (coach personalny) „Zdrowa komunikacja międzypokoleniowa”, Katarzyna Dziejma (psycholog i seksuolog kliniczny) „Witalność seksualna seniorów” oraz Maciej Muszyc (Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego) „Promocja produktu lokalnego”.

- Ogromnie cieszę się z dzisiejszego spotkania. Padło wiele pytań i propozycji. Aktywizacja społeczna i specjalistyczna opieka – tego potrzebują dziś seniorzy, dlatego czuję się zobligowany do dalszej pracy – mówi poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, współorganizator kampanii edukacyjnej „Zdrowy i Aktywny Senior”.

W seminarium uczestniczyli mieszkańcy Perlejewa, Wyszek, Białegostoku oraz powiatu siemiatyckiego. Podczas spotkania, za dotychczasową działalność oraz zaangażowanie w rozwój społeczności senioralnej, zostali wyróżnieni: Bożena Gromada (Niewino Borowe), Zuzanna Maksimiuk (Wyszki), Waldemar Trusiak (Perlejewo), Bogdan Jurek (Osnówka), Jadwiga Wojtkowska (Twarogi Lackie), Dorota Jasiota (Granne), Krystyna Łagoda (Perlejewo), Henryk Gromadko (Pełch), Antoni Radziszewski (Perlejewo), a także Klub Seniora Razem (Wyszki), Stowarzyszenie „Młodzi Duchem” (Strabla) oraz KGW „Strabella – Moja Mała Ojczyzna” (Strabla).

Konferencja miała miejsce w pensjonacie Sosnowe Zacisze i spotkała się z uznaniem zaproszonych gości. Seniorzy zyskali nowych znajomych, aktywnie spędzili czas i zdobyli wiedzę, która pomoże im w wielu doświadczeniach życiowych. Podkreślali też swoje zadowolenie ze spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych, którzy podejmują inicjatywy społeczne i aktywnie działają na rzecz osób starszych w swoich gminach. Spotkanie uwieńczyła uroczysta kolacja, w czasie której przygrywał zespół Cygańskie Serca.

Kampania edukacyjna „Zdrowy i Aktywny Senior” jest realizowana przez PUTW na terenie kilkudziesięciu gmin pod patronatem honorowym Wicepremiera Jarosława Gowina
oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisława Derehajło.

Red. Podlaski Senior / Fot. Podlaski Senior

 

 

6 października 2019 r. obchodziliśmy 156 rocznicę pacyfikacji wsi Łukawica i wypędzenia mieszkańców na Syberię. W 1863 roku podczas powstania styczniowego cała wieś Łukawica została spalona, a jej mieszkańcy zesłani na Sybir. Była to kara za pomoc udzieloną powstańcom. Jedynym ratunkiem było wyrzeknięcie się wiary katolickiej i przejście na prawosławie, jednak nikt tego nie uczynił.

Uroczystość upamiętniającą wydarzenia z 1863 roku rozpoczęto Mszą Św. przy pomniku, którą sprawował ks. Robert Figura. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Naszą Gminę reprezentował Wójt Pan Mariusz Korzeniewski, Skarbnik Pani Teresa Falkowska, radni, harcerze oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. 

Dzięki tym corocznym spotkaniom organizowanym przez Rodzinę Państwa Raciborskich wraz ze Stowarzyszeniem Pro Patria Łukawica pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1863 roku pozostaje wciąż żywa.

 

 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie serca mają….”

To motto przyświecało spotkaniu, jakie odbyło się 01.10. 2019 w Świetlicy Wiejskiej w Niewinie Borowym. Gospodarzami spotkania były członkinie KGW Aktywna Wieś wraz z miejscowymi seniorami. Zaproszonymi gośćmi były dwa zespoły śpiewacze, działające przy Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach tj. Klub Seniora „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klub Seniora „Razem” z Wyszek. Przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Gminy Wyszki: Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Pani Zofia Oksiuta, Wójt Pan Mariusz Korzeniewski, Sekretarz Pan Tadeusz Wielanowski.

Zebranych gości serdecznie przywitały Panie Bożena Gromada i Edyta Borowska, zaprosiły też wszystkich do skonsumowania obiadu przygotowanego przez gospodynie z KGW. Następnie wysłuchano koncertu obu zespołów. Pięknie rozbrzmiewające piosenki wyzwoliły chęć śpiewania u wszystkich zebranych. Radosny śpiew pod przewodnictwem grup śpiewaczych rozbrzmiewał przez kilka godzin. Śpiewającym przygrywał na akordeonie Pan Tomasz Kalinowski, a dyrygował Pan Eugeniusz Ryczkowski. Piękna muzyka z akordeonu porywała zebranych do tańca. W trakcie biesiadowania organizatorki przeprowadziły konkurs na odgadnięcie zagadek o jesieni. Uroku imprezie dodały dekoracje z motywami kolorów jesieni.

Reasumując, należy przyznać, że było to jedno z najbardziej udanych spotkań, jakie dotychczas odbyły się w Niewinie Borowym. Sukces jego kryje się w tym, iż wszystkich zebranych połączył śpiew. Muzyka i piosenka trafia do serca, porusza dusze i potrafi zmieniać ludzi. Sukces, to piękne śpiewanie wspomnianych grup śpiewaczych. Ich trud i praca związana z tzw. próbami śpiewania przynosi sukcesy. Śpiew obu zespołów z gminy Wyszki rozlega się coraz dalej i przynosi dumę i chwałę swojej gminie. Nie mały udział w przygotowanie kulinarne spotkania miały panie- członkinie KGW „Aktywna Wieś”, za co należą się im wielkie słowa uznania. Spotkanie to pokazało jak następuje rozwój aktywności kobiet wiejskich, spowodowany nową ustawą o KGW, która umożliwiła korzystanie ze środków finansowych przyznawanych przez Rząd RP. Nie ma co ukrywać, iż pozyskiwane środki finansowe wyzwalają chęć i zapał do organizowania różnych inicjatyw dla społeczności lokalnych. Mamy nadzieję, iż nasze władze lokalne jeszcze z większym entuzjazmem będą wspierały i dofinansowywały inicjatywy, które mają na celu dobre działania wpływające na łączenie i integrowanie mieszkańców naszych wsi.

Organizatorzy tego spotkania serdecznie dziękują przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie go tak wspaniałym śpiewem. Naszym przemiłym gospodyniom wielkie podziękowania za okazaną serdeczną gościnność wobec wszystkich zgromadzonych na tym spotkaniu. To było naprawdę śpiewające pożegnanie lata. Myślę, że w zdrowiu przetrwamy następujące po sobie pory roku i spotkamy się w Niewinie Borowym za rok.

Relację przygotowała Bożena Gromada- przewodnicząca KGW „Aktywna Wieś

Pan JAN KŁOCZKO ze wsi Malesze gm. Wyszki w dniu 17 września 2019 roku obchodził swoje 100 UrodzinySerdeczne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności Dostojnemu Jubilatowi złożył w imieniu Wójta Gminy Zastępca Wójta –  Pan Tadeusz Wielanowski, oraz przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Dużo zdrowia i dalszych szczęśliwych lat Jubilatowi życzyła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkach Pani Zdzisława Jabłońska.

 

14 września 2019 r. obchodziliśmy 80 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia organizatorów i zaproszonych gości. Odbyło się też wręczenie odznaczeń. Pani Bożena Pierzchało nauczyciel i opiekun Izby Pamięci Narodowej 3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich, znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach otrzymała Odznakę Pamiątkową 1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

Dalsza cześć uroczystości – to piknik historyczny. Można było obejrzeć stoiska grup rekonstrukcyjnych, wojska oraz policji, a także eksponaty Izby Pamięci Narodowej z Bitwy pod Olszewem znajdujące się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Około godz. 19.00, już po raz czwarty odbyła się Rekonstrukcja Bitwy pod Olszewem  w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego przy pomocy grup rekonstrukcyjnych oraz mieszkańców. Wzniesiono domy, obejścia, płoty, studnię z żurawiem i wiatrak, które przedstawiały Olszewo z września 1939r. Widowisko zrobiło ogromne wrażenie na oglądających.

Uroczystość zakończono Apelem Poległych.

 

 11 września 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Pani Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach za rok 2018 z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r. Podjęto też uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonych w obrębie wsi Strabla- Łyse

- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz poszczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania.

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

- zmian w Statucie Gminy Wyszki

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok

 

 

 

7 września 2019 r. w Wyszkach po raz pierwszy w dziejach parafii wyszkowskiej odbyły się Dożynki Diecezjalne. Uroczystość rozpoczęła modlitwa różańcowa prowadzona przez ks. Romana Kowerdzieja – diecezjalnego duszpasterza Wspólnot Maryjnych. Wszystkich wiernych i duchowieństwo przywitał proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach ks. Andrzej Ulaczyk. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski, który powitał władze państwowe, samorządowe, poczty sztandarowe i delegacje rolników z wieńcami dożynkowymi z całej diecezji. Mszę Św. dziękczynną w intencji rolników i wszystkich pracujących na roli wygłosił Jego Ekscelencja ks. Piotr Sawczuk Biskup Drohiczyński. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Starostowie Dożynek Państwo Małgorzata i Andrzej Kowalewscy poprosili o pobłogosławienie ziarna i wieńców. Delegacje z parafii diecezji drohiczyńskiej z wieńcami dożynkowymi, przechodziły w procesji przed ołtarzem, gdzie zostały poświęcone przez Biskupa Drohiczyńskiego.

      W dniu 4 sierpnia br. odbyły się gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt. „Pożar kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Filipy gm. Wyszki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP i OSP podczas gaszenia pożaru lasu o dużej powierzchni i jego lokalizacji wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której omówiono zagadnienia związane z taktyką ratowniczo-gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.