17 maja 2020 r. obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka - Św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II - patrona Szkoły Podstawowej w Wyszkach. Następnie odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę ku czci Świętego, która znajduje się na Skwerze przy Urzędzie Gminy. Uroczystość zakończono Mszą Św. jako dziękczynienie Bogu za dar Św. Jana Pawła II w 100 lecie jego urodzin.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Źródło: https://rolny.spis.gov.pl/

       Wszystko zaczęło się za sprawą Marka Jarosza – Dyrektora Gminnego Centrum Boblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach, który zaprosił do współpracy w ramach akcji „Maseczka dla każdego potrzebującego”. Odzew był ogromny, z dnia na dzień przybywało chętnych do pracy. I tak rozpoczęło się wielkie szycie.

      Do produkcji masek włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niewinie Borowym, Koła Gospodyń Wiejskich w Strabli, Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszkach oraz Klub Seniora „Razem” w Wyszkach. Do akcji przyłączyły się też pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz indywidualni mieszkańcy Gminy Wyszki.

      Odpowiedni materiał na maseczki oraz gumki ( na 500 sztuk) został zakupiony z funduszy Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od prywatnych osób, które przekazały materiał, gumki, tasiemki. Szyciem masek zajęły się profesjonalne krawcowe oraz pasjonatki krawiectwa. Pracownie krawieckie stworzono w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz prywatnych domach.

       Dzięki osobom, które w tym trudnym czasie okazały dobre serce, udało się uszyć 2 tys. maseczek. Bezpłatnie przekazano je m. in. do Domu Pomocy Społecznej w Brańsku – 184 szt., Domu Pomocy Społecznej w Uhowie – 203 szt., Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim – 100 szt., Piekarni „Ogród Marcina” w Wyszkach – 20 szt. oraz prawie 1 500 sztuk mieszkańcom Gminy Wyszki oraz na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.

     Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę szlachetną inicjatywę, w ten sposób pomagając innym w trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Doceniam solidarność mieszkańców, kół gospodyń, jednostek organizacyjnych, sołtysów i wszystkich zaangażowanych w szycie i dystrybucję maseczek. Cieszę się, że w Gminie Wyszki jest tak wiele osób, które bezinteresownie pomagają innym. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska.

   Gorąco dziękuję za każdy dar z potrzeby serca.

                                                                                                                                           Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

     Gmina Wyszki prowadzi akcję "Maski dla seniorów", wspierającą najstarszych mieszkańców, w walce z koronawirusem. Z inicjatywy Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach, w akcję szycia maseczek zaangażowały sie panie -  wolontariuszki, mieszkanki gminy. Maseczki przeznaczone są do wielokrotnego użytku.

     Osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą otrzymać taką maseczkę nieodpłatnie. Maseczki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach, przy ul. Szkolnej 17 w godzinach 7.30 - 15.30.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 85/ 555 68 15.

 

31 marca 2020 r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Wyszki. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 2. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 3. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Brańsk.
 8. Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/151/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.
 10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

       Za nami uroczyste obchody Dnia Kobiet w Gminie Wyszki. Ponad 130 pań świętowało w niedzielę, 8 marca, podczas gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w sali widowiskowej Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach. Organizatorami tegorocznego Dnia Kobiet w Gminie Wyszki byli Wójt Gminy Wyszki, Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Uroczystość rozpoczęli: Marzanna Olszewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Marek Jarosz - Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach, którzy przedstawili program spotkania. Wójt Gminy Wyszki - Mariusz Korzeniewski przybliżył historię obchodów Dnia Kobiet i skierował życzenia do wszystkich pań, a każda z nich otrzymała z rąk Wójta i obecnych na spotkaniu panów, symbol święta kobiet - czerwony gożdzik.

       Były kwiaty i życzenia i oczywiście nie zabrakło ogromnej dawki dobrego humoru, o który zadbał Teatr "Inspiracja" z Suraża w przezabawnej komedii "Kaktusik". Natomiast Panowie z "Kapeli pod Wezwaniem " i  "Męskiego Chóru z Suraża" wystąpili z repertuałem muzycznym o kobietach, dedykowanym kobietom. W drugiej części spotkania można było skorzystać z porad zdrowotnych i kosmetycznych. Brafitterka z salonu "Biusty w górę" w Bielsku Podlaskim przeprowadziła prelekcję na temat profilaktyki raka piersi oraz odpowiedniego doboru kobiecej bielizny, udzieliła instruktażu samobadania piersi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach przygotował też szereg informacji w formie ulotek z zakresu ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe, zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kosmetyczka z Kliniki Urody "Cosmetica" w Bielsku Podlaskim udzielała paniom praktycznych porad kosmetycznych i wykonała pokazowy zabieg oczyszczania twarzy.

      Nie mogło zabraknąć wspaniałych słodkości, które przygotowały: Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym, Koło Gospodyń Wiejskich "Strabella - Moja Mała Ojczyzna" w Strabli, Koło Gospodyń Wiejskich "Topczewianki" w Topczewie, Klub Seniora "Razem" w Wyszkach.

        5 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Złote Gody obchodziło 9 par Jubilatów:

 1. Ewa i Jan CHOMICCY
 2. Jadwiga i Jan CHOMICCY
 3. Marianna i Franciszek GÓRSCY
 4. Krystyna i Marian LESZCZYŃSCY
 5. Anna i Czesław MILUSCY
 6. Jadwiga i Bolesław ODACHOWSCY
 7. Łucja i Kazimierz ONOPA
 8. Stanisława i Zygfryd WALICCY
 9. Krystyna i Roman WYSZKOWSCY

Osobom, które przed 50 laty związały się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, szacunek i zrozumienie zostały przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski.

W spotkaniu uczestniczyli: proboszcz wyszkowskiej parafii ks. dr Andrzej Ulaczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Zofia Oksiuta, z-ca Wójta Tadeusz Wielanowski oraz skarbnik gminy Teresa Falkowska.

Parom wręczono listy gratulacyjne, kwiaty i upominki składając przy tym życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opiece osób najbliższych. Następnie zaproszono na symboliczną lampkę szampana i słodki poczęstunek. Uroczystość uświetnił występ z Klubu Seniora „Młodzi Duchem” pod kierownictwem Dyrektora GCBK w Wyszkach Marka Jarosza.

 

            

logo POPŻ

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Skierowania do pomocy żywnościowej z POPŻ Podprogram 2019 wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Osoby, które spełniają kryteria i są zainteresowane otrzymywaniem paczek żywnościowych powinny zgłaszać się do GOPS w Wyszkach,

ul. Szkolna 17, tel. 85 555 68 15

 

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa z firmą Bartosz Sp. J. Bujwicki , Sobiech , ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok na realizację zadania pn.: „Budowa SUW w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki” związana z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dbając o potrzeby mieszkańców zwiazane z bezproblemowym dostępem do wody za pośrednictwem Wójta Gminy Mariusza Korzeniewskiego dostaliśmy dofinansowanie unijne na wykonanie ww. zadania w kwocie przekraczającej milion złotych, resztę niezbędnych środków Gmina pokryje z własnego budżetu.Termin rozpoczęcia prac planowany jest na luty 2020 roku.