8 września 2018 r. obchodziliśmy 79 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

uefs konsultacje2018

WÓJT GMINY WYSZKI
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy

na

konsultacje społeczne dotyczące zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki w zakresie przeznaczenia działek położonych w obrębie miejscowości Samułki Duże, Samułki Małe oraz Topczewo pod powierzchnię eksploatacyjną kruszywa naturalnego

które odbędą się dnia 4 października 2018 r.
w Urzędzie Gminy Wyszki o godz. 14.00

Cele konsultacji to:

 • poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu,
 • wypracowanie pożądanej struktury terenu, czyli wyznaczenia terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.

 

UWAGA: sign 2000060 640W celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacjach osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnym, zapewniony zostanie bezpłatny transport. Osoby zainteresowanym transportem proszone są o dokonywanie zgłoszeń telefonicznie na nr 85 7305872 lub na e-mail: ug_wyszki@post.pl do dnia 02 października br.  do godz. 14:00

 

 

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się w zakładce: Infrastruktura i środowisko / Konsultacje planistyczne.

2 września 2018 r. miały miejsce Dożynki Parafialno – Gminne oraz uroczyste otwarcie nowego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach, które rozpoczęto dziękczynną Mszą św. za tegoroczne plony pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Następnie wszyscy zebrani na Eucharystii, z wieńcami dożynkowymi udali się pod nowy budynek Centrum Kultury i garaż Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym uroczystym dniu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Następnie Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Dyrektor GCBK w Wyszkach Henryk Zalewski zaprosili honorowych gości do uroczystego otwarcia nowego budynku. Przecięcia wstęgi dokonali:

- J.E. Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński

- ks. Andrzej Ulaczyk – Proboszcz Parafii Wyszki

- Stanisław Derehajło - Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina,

- Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego

- Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

- Arkadiusz Krasowski – Przewodniczący Rady Gminy Wyszki i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Wyszkach

- Janusz Wyszkowski - Prezes OSP w Wyszkach

- Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki

- Henryk Zalewski – Dyrektor GCBK w Wyszkach

Poświęcenia budynku Centrum Kultury dokonał Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus.

Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac dożynkowy. Tam były przemówienia i podziękowania gości. Występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, Młodzi Duchem ze Strabli i Klubu Seniora „Razem” uświetniły uroczystość. Piękne wieńce dożynkowe przygotowały następujące miejscowości: Falki, Kalinówka, Łubice, Mieszuki, Niewino Borowe, Strabla, Szczepany, Topczewo, Tworki – Zakrzewo, Warpechy Stare, Wólka Pietkowska i  Wyszki.

Wszyscy uczestnicy dożynek mogli spróbować pysznych potraw i wypieków przygotowanych przez mieszkańców:

- Niewina Borowego – Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”;

- Strabli – Stowarzyszenie „Młodzi Duchem”;

- Topczewa – Stowarzyszenie „Topczewianki”

- Wyszek

- Klub Seniora „Razem” działający przy GCBK w Wyszkach.

Podczas dożynek realizowane były dwa projekty w ramach współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem Młodzi Duchem ze Strabli i Aktywna Wieś z Niewina Borowego.

           W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Gminy  w Wyszkach  na zadanie publiczne  w zakresie "Ochrony dziedzictwa kulturowego", członkowie stowarzyszenia     "Młodzi Duchem" ze Strabli od dn.01.08.2018 r. przystąpili do realizacji projektu "Smaczne relacje pokoleniowe - to dziedzictwo kulturowe". Podsumowanie projektu odbyło się  podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w Wyszkach, gdzie zaprezentowano i przekazano do degustacji  przygotowane potrawy regionalne. Głównym celem projektu była lokalna edukacja kulinarna. Przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i umiejętności  starszego pokolenia oraz odkrywanie  nowych tajników wiedzy kulinarnej. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego.

Bogaty w różnorodne produkty regionalne stół Stowarzyszenia Aktywna Wieś z Niewina Borowego był efektem realizacji projektów:

- „Niepowtarzalne smaki w zagrodach Niewina Borowego” – to projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Gminy Wyszki;

- „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” ogólnopolski projekt z udziałem SAW realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wszystkie produkty prezentowane były efektem kilkudniowych warsztatów kulinarnych społeczności z Niewina Borowego.

Uroczystość zakończyła zabawa pod chmurką z DJ Desire.

Wójt Gminy Wyszki dziękuje wszystkim, dzięki którym mogła odbyć się tegoroczna uroczystość, mieszkańcom gminy, którzy wykonali przepiękne wieńce dożynkowe, za przygotowanie wspaniałych potraw, które były prezentowane na dożynkowych stołach.

W ramach ogłoszonego konkursu przez Wójta gminy na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członkowie stowarzyszenia " Młodzi Duchem" ze Strabli od dn. 1 sierpnia 2018r. przystąpili do realizacji projektu "Smaczne relacje pokoleniowe – to dziedzictwo kulturowe". W projekcie biorą udział seniorzy, dzieci i młodzież. Potrzebą realizacji projektu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności starszego pokolenia, by pokazać dzieciom i młodzieży świat kuchni, jako miejsce łączące przeszłość z teraźniejszością- praktyczną naukę przygotowywania posiłków. Ważnym elementem jest przekazywanie uczestnikom zajęć, że sztuka kulinarna to ważny element dziedzictwa kulturowego, a czas spędzony na wspólnym gotowaniu może być sposobem na pogłębianie więzi międzypokoleniowych. W myśl tych założeń zaplanowano cykl warsztatów, które przeprowadziły członkinie stowarzyszenia.

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Wyszki konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadań projektu pt.   "Niepowtarzalne smaki w zagrodach Niewina Borowego".

W dniu 12 sierpnia br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt.: „Pożar zakładu produkcji zniczy w miejscowości Falki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek ratowniczych podczas gaszenia nietypowych konstrukcji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikom ćwiczeń przedstawiono również zagadnienia związane z taktyką ratowniczo–gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych.

 

31 lipca 2018 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor GOPS Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 4. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
 5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk.
 2. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 

logo na stronę internetową

PODPROGRAM 2017 - EFEKTY

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach przy współpracy z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018.

     Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

     Pomoc żywnościowa trafiła do 607 osób znajdujących się w trudnej sytuacji żywnościowej z terenu województwa podlaskiego - gminy Wyszki.

     Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 30,6573 ton żywności,
 • 1692 paczek żywnościowych

     W ramach Podprogramu 2017 - 29 osobom korzystającym z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • kulinarne - 2 spotkania dla 29 uczestników
 • niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 29 uczestników.

 

20 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wyszki. W obradach udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, opowiedział o wspólnej współpracy z gminą, o realizowanych inwestycjach oraz o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. Określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wyszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyszki. 
 3. Ustalenia zasad udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 
 4. Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 6. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 7. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium.
 8. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wyszki. 
 9. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 10. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. 
 11. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki. 

 

      17 czerwca 2018 r., podczas Gminno - Szkolnego Dnia Rodziny, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin. Tematem przewodnim była kampania "Postaw na rodzinę", promująca właściwe wzorce, prawidłowe relacje między rodzicami i dziećmi oraz zachęcająca do wspólnego spędzania czasu.