7 października 2018 r. obchodzono 155 rocznicę pacyfikacji wsi Łukawica i wypędzenia mieszkańców na Sybir. Uroczystość rozpoczęto montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Białegostoku.

Uroczystą Eucharystię sprawował Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Naszą Gminę reprezentował Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski z Przewodniczącym Rady Arkadiuszem Krasowskim.

 Dzięki tym corocznym spotkaniom organizowanym przez Rodzinę Państwa Raciborskich wraz ze Stowarzyszeniem Pro Patria Łukawica oraz ks. Proboszcza Parafii Topczewo, pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1863 roku pozostaje wciąż żywa.

 

 

 

 27 września 2018 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Zofia Oksiuta – pracownik Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego przedstawiła informację na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy Wyszki. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo;

- przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki;

- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki;

- nadania skwerowi nazwy „Skwer Niepodległości”;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu,;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.

 

 

       26 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Wyszki na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych.

    pionWFOSiGW   W miesiącu wrześniu br. na potrzeby OSP w Godziebach, OSP w Pulszach i OSP w Wyszkach zakupiono łącznie kilkanaście kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka. Zakupu dokonano w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 26 280,00 zł, dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 9000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Wyszki w kwocie 8860,08 zł. Do każdej z ww. jednostek trafiło po 5 kompletów ubrań i obuwia specjalnego, 4 pary rękawic ochronnych, 4 sztuki kominiarek ochronnych oraz 4 sztuki hełmów z latarkami. Pozyskane wyposażenie poprawi bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwi udział większej ilości strażaków w likwidacji powstających zagrożeń.

 

8 września 2018 r. obchodziliśmy 79 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

uefs konsultacje2018

WÓJT GMINY WYSZKI
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy

na

konsultacje społeczne dotyczące zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki w zakresie przeznaczenia działek położonych w obrębie miejscowości Samułki Duże, Samułki Małe oraz Topczewo pod powierzchnię eksploatacyjną kruszywa naturalnego

które odbędą się dnia 4 października 2018 r.
w Urzędzie Gminy Wyszki o godz. 14.00

Cele konsultacji to:

  • poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu,
  • wypracowanie pożądanej struktury terenu, czyli wyznaczenia terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.

 

UWAGA: sign 2000060 640W celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacjach osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnym, zapewniony zostanie bezpłatny transport. Osoby zainteresowanym transportem proszone są o dokonywanie zgłoszeń telefonicznie na nr 85 7305872 lub na e-mail: ug_wyszki@post.pl do dnia 02 października br.  do godz. 14:00

 

 

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się w zakładce: Infrastruktura i środowisko / Konsultacje planistyczne.

2 września 2018 r. miały miejsce Dożynki Parafialno – Gminne oraz uroczyste otwarcie nowego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach, które rozpoczęto dziękczynną Mszą św. za tegoroczne plony pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Następnie wszyscy zebrani na Eucharystii, z wieńcami dożynkowymi udali się pod nowy budynek Centrum Kultury i garaż Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym uroczystym dniu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Następnie Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Dyrektor GCBK w Wyszkach Henryk Zalewski zaprosili honorowych gości do uroczystego otwarcia nowego budynku. Przecięcia wstęgi dokonali:

- J.E. Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński

- ks. Andrzej Ulaczyk – Proboszcz Parafii Wyszki

- Stanisław Derehajło - Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina,

- Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego

- Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

- Arkadiusz Krasowski – Przewodniczący Rady Gminy Wyszki i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Wyszkach

- Janusz Wyszkowski - Prezes OSP w Wyszkach

- Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki

- Henryk Zalewski – Dyrektor GCBK w Wyszkach

Poświęcenia budynku Centrum Kultury dokonał Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus.

Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac dożynkowy. Tam były przemówienia i podziękowania gości. Występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, Młodzi Duchem ze Strabli i Klubu Seniora „Razem” uświetniły uroczystość. Piękne wieńce dożynkowe przygotowały następujące miejscowości: Falki, Kalinówka, Łubice, Mieszuki, Niewino Borowe, Strabla, Szczepany, Topczewo, Tworki – Zakrzewo, Warpechy Stare, Wólka Pietkowska i  Wyszki.

Wszyscy uczestnicy dożynek mogli spróbować pysznych potraw i wypieków przygotowanych przez mieszkańców:

- Niewina Borowego – Stowarzyszenie „Aktywna Wieś”;

- Strabli – Stowarzyszenie „Młodzi Duchem”;

- Topczewa – Stowarzyszenie „Topczewianki”

- Wyszek

- Klub Seniora „Razem” działający przy GCBK w Wyszkach.

Podczas dożynek realizowane były dwa projekty w ramach współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem Młodzi Duchem ze Strabli i Aktywna Wieś z Niewina Borowego.

           W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Gminy  w Wyszkach  na zadanie publiczne  w zakresie "Ochrony dziedzictwa kulturowego", członkowie stowarzyszenia     "Młodzi Duchem" ze Strabli od dn.01.08.2018 r. przystąpili do realizacji projektu "Smaczne relacje pokoleniowe - to dziedzictwo kulturowe". Podsumowanie projektu odbyło się  podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w Wyszkach, gdzie zaprezentowano i przekazano do degustacji  przygotowane potrawy regionalne. Głównym celem projektu była lokalna edukacja kulinarna. Przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i umiejętności  starszego pokolenia oraz odkrywanie  nowych tajników wiedzy kulinarnej. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego.

Bogaty w różnorodne produkty regionalne stół Stowarzyszenia Aktywna Wieś z Niewina Borowego był efektem realizacji projektów:

- „Niepowtarzalne smaki w zagrodach Niewina Borowego” – to projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Gminy Wyszki;

- „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” ogólnopolski projekt z udziałem SAW realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wszystkie produkty prezentowane były efektem kilkudniowych warsztatów kulinarnych społeczności z Niewina Borowego.

Uroczystość zakończyła zabawa pod chmurką z DJ Desire.

Wójt Gminy Wyszki dziękuje wszystkim, dzięki którym mogła odbyć się tegoroczna uroczystość, mieszkańcom gminy, którzy wykonali przepiękne wieńce dożynkowe, za przygotowanie wspaniałych potraw, które były prezentowane na dożynkowych stołach.

W ramach ogłoszonego konkursu przez Wójta gminy na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członkowie stowarzyszenia " Młodzi Duchem" ze Strabli od dn. 1 sierpnia 2018r. przystąpili do realizacji projektu "Smaczne relacje pokoleniowe – to dziedzictwo kulturowe". W projekcie biorą udział seniorzy, dzieci i młodzież. Potrzebą realizacji projektu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności starszego pokolenia, by pokazać dzieciom i młodzieży świat kuchni, jako miejsce łączące przeszłość z teraźniejszością- praktyczną naukę przygotowywania posiłków. Ważnym elementem jest przekazywanie uczestnikom zajęć, że sztuka kulinarna to ważny element dziedzictwa kulturowego, a czas spędzony na wspólnym gotowaniu może być sposobem na pogłębianie więzi międzypokoleniowych. W myśl tych założeń zaplanowano cykl warsztatów, które przeprowadziły członkinie stowarzyszenia.

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Wyszki konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadań projektu pt.   "Niepowtarzalne smaki w zagrodach Niewina Borowego".

W dniu 12 sierpnia br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt.: „Pożar zakładu produkcji zniczy w miejscowości Falki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek ratowniczych podczas gaszenia nietypowych konstrukcji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikom ćwiczeń przedstawiono również zagadnienia związane z taktyką ratowniczo–gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych.