3 maja 2019 r. obchodziliśmy uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Następnie Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz Andrzej Ulaczyk.

1 kwietnia 2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach wspólnie z pedagogiem szkolnym i pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach udały się z życzeniami świątecznymi od Wójta, społeczności szkolnej oraz pracowników GOPS-u do domów osób starszych i samotnych. Tam wręczyli wykonane przez siebie pocztówki, ozdoby świąteczne oraz drobne słodkie upominki. Seniorzy również zrobili dzieciom niespodziankę i obdarowali je słodkościami od wielkanocnego zajączka. Spotkania przebiegały w atmosferze pełnej radości i wzruszeń.

Wizyta u osób starszych była ostatnim etapem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach projektu socjalnego pt. ,,Dzieci Seniorom na Wielkanoc”. Pracownicy socjalni wytypowali osoby starsze i samotne, do których kierowany był projekt.

Uczniowie zostali zapoznani z projektem socjalnym, który zakładał wykonanie pocztówek i ozdób świątecznych oraz wizytę u osób starszych z życzeniami. Celem projektu była szeroko rozumiana integracja dzieci z seniorami. Odwiedziny seniorów w ich domach to wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, uczenie tolerancji i kształtowanie właściwej postawy i wrażliwości wobec osób starszych i samotnych. Dzieci z pomocą wychowawczyń i pracownika socjalnego wykonały barwne pocztówki i ozdoby wielkanocne. Chęci do pracy i zaangażowanie dzieci były imponujące.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składa podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w realizacji w/w projektu socjalnego.

 

Już po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zorganizował dla Kół Gospodyń Wiejskich konkurs na prezentację stołów wielkanocnych. Odbył się on 31 marca, w niedzielę, w Ziołowym Zakątku w Korycinach. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników, swoje stoły wystawiło 70 Kół Gospodyń Wiejskich.

30 marca 2019 r. w miejscowości Kowale gmina Wyszki swoje 100 urodziny obchodziła Pani Józefa Górska. W obecności rodziny, serdeczne życzenia Jubilatce złożył Zastępca Wójta Gminy Wyszki Tadeusz Wielanowski, który przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Życzenia zdrowia i dalszych szczęśliwych lat złożyła Kierownik USC w Wyszkach Zdzisława Jabłońska. W uroczystości uczestniczył proboszcz parafii w Wyszkach ks. dr Andrzej Ulaczyk, który odprawił w domu Jubilatki Mszę świętą.

 

28 marca 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyszki. Na początku sesji Pani Jadwiga Borowska – mieszkanka naszej Gminy otrzymała „Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju” nadany prze Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to jest okazaniem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

W miesiącu lutym i marcu panie z Kola Gospodyń Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wzięły udział w programie Smaki Podlasia, realizowanym przez Radio Białystok. Dziennikarka radia, p. Renata Reda, przez dwa dni była gościem na warsztatach kulinarnych prowadzonych przez gospodynie z Niewina Borowego. Były to pożyteczne i pracowite warsztaty, w wyniku których panie gotowały swoje regionalne potrawy, a dziennikarka fotografowała i nagrywała od początku do końca proces ich tworzenia. Panie musiały się starać, aby wypaść jak najlepiej, ponieważ każda uzyskała możliwość wystąpienia ze swoją potrawą na antenie Radia Białystok. W piątki o godz. 12.45 i niedzielę o godz. 13.45, można słuchać w radiu program „Smaki Podlasia ”i delektować się różnymi przepisami przedstawianymi przez gospodynie z Podlasia. Ostatnio na antenie tego radia prezentowały się ze swoimi potrawami nasze panie: Bożena Gromada, Anna Malinowska, Irena Sygocka, Krystyna Pietraszko, Edyta Borowska, Barbara Berg.

    W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które działają w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” w Strabli, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” w Topczewie, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski odebrał czek na grant dotacyjny z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego na kwotę 149.520,00 zł. Nasza Gmina otrzymała grant w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez następujące szkolenia:

 5 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów z Wójtem Gminy. Na początku Wójt Mariusz Korzeniewski przywitał przybyłych i pogratulował wyboru sołtysom.

Zgodnie z zapisami nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki od kadencji 2018 – 2023 zmienił się sposób wybierania sołtysów i członków rad sołeckich. Wybory do organów sołectw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectw, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wyszki. Do ustalenia terminu wyborów upoważniony został Wójt, który w zarządzeniu o wyznaczeniu daty wyborów określa również kalendarz wyborczy dla poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, a także podział na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Datę wyborów na obecną kadencję władz sołeckich wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli oddać głos na swego kandydata w tych samych lokalach wyborczych, jakie były utworzone w ubiegłorocznych wyborach samorządowych tj. w szkole w Strabli, szkole w Topczewie oraz budynku Gminnego centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.