W dniu 4 sierpnia br. odbyły się gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt. „Pożar kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Filipy gm. Wyszki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP i OSP podczas gaszenia pożaru lasu o dużej powierzchni i jego lokalizacji wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której omówiono zagadnienia związane z taktyką ratowniczo-gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

6 lipca 2019r. w Augustowie odbyła się kolejna podlaska edycja popularnego kulinarnego konkursu, który gromadzi wielu chętnych do zaprezentowania swoich regionalnych produktów.

Na szczeblu krajowym konkurs organizuje Polska Izba Produktu Regionalnego w Warszawie. W woj. podlaskim organizatorami tego przedsięwzięcia są: Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku.

Dzięki przychylności władz Gminy Wyszki przedstawicielki trzech organizacji naszej gminy mogły pojechać do Augustowa ze swoimi produktami regionalnymi i zaprezentować je przed pięcioosobową komisją konkursową.

Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna Wieś w Niewinie Borowym reprezentowała p. Eugenia Bożena Gromada, która do konkursu przygotowała następujące produkty:

- Głogówka- nalewka z kwiatów głogu,

- Tort ziemniaczany dekorowany plastrami boczku.

Klub Seniora działający przy Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach reprezentowała p. Zuzanna Maksimiuk, która do konkursu wystawiła:

- Dżem ze Świnki- smarowidło do chleba,

- Pigwówka- nalewka z pestek pigwy.

Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” z Topczewa reprezentowały p. Elżbieta Karpiesiuk i Jadwiga Puchalska. Do konkursu wystawiły:

- Sękacz z Topczewa,

- Pierogi drożdżowe smażone na głębokim tłuszczu,

- Rurki z pieczarkami.

Każdego roku komisja ma nie lada wyzwanie, ponieważ musi wybrać spośród ponad 100 najlepiej przygotowanych produktów te najlepsze. Reprezentacja nasza może pochwalić się sukcesem, ponieważ Głogówka - nalewka z kwiatów głogu, zdobyła w podkategorii napoje alkoholowe pierwsze miejsce. Pani Eugenia Bożena Gromada za swój produkt otrzymała dyplom i nagrodę.

W związku z tym, że konkurs odbywał się podczas Targów Turystycznych Polska Smakuje, była możliwość sprzedaży swoich produktów. Nasze organizacje skorzystały z tej możliwości i zapewniły wcześniej miejsce w pawilonie wystawionym przez KOWR. Było to pierwsze tego typu doświadczenie naszych pań. Trzeba przyznać, że kanapki z dżemem ze świnki i ogórkiem kiszonym p. Zuzanny, oraz drożdżowe pierogi i rurki z pieczarkami pań z Topczewa cieszyły się uznaniem pośród zwiedzających w tym dniu Targi Polska Smakuje.

Należy przyznać, że konkurs ten spełnia ważną poznawczą i integracyjną rolę. Pozwala też na podbudowanie własnej samooceny, jakże ważnej cechy do budowania kapitału i twórczego działania w organizacji.

Tekst i zdjęcia Bożena Gromada

logo POPŻ

PODPROGRAM 2018 – efekty


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach (OPL)  z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok w Suwałkach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).


3. Pomoc żywnościowa trafiła do 569 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 24,62680 ton żywności;
- 1652 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2018  59 osobom korzystającym z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 2  spotkania dla 59 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 59 uczestników

 6 lipca 2019 r. w Godziebach odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych przez żandarmów niemieckich mieszkańców Godzieb. Wójt Gminy Pan Mariusz Korzeniewski przywitał wszystkich przybyłych gości: dr Ewę Rogalewską z Instytutu Pamięci Narodowej z Białegostoku, Jana Krasowskiego – Prezesa Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Alfredę Trzeszczkowską, Dyrektorów szkół, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach, OSP W Topczewie, OSP w Wyszkach, strażaków, rodzinę poległych i mieszkańców wsi Godzieby.

Następnie Pani Bożena Pierzchało - nauczyciel historii przedstawiła historię tragicznych wydarzeń z lipca 1943 roku, kiedy to zamordowano rodzinę Falkowskich „Wnuki” z Godzieb.

Mszę Św. w intencji pomordowanych oraz o pokój sprawował ks. Zbigniew Bolewski, proboszcz parafii w Topczewie. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce poświęcenie pomnika i złożenie kwiatów w hołdzie pomordowanym. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Sołtys Sołectwa Godzieby Pan Andrzej Łuczaj, który podziękował Wójtowi oraz Instytutowi Pamięci Narodowej za wzniesienie nowego pomnika, który upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1943 roku.

 

 

 25 czerwca 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie  w okresie międzysesyjnym, raport o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Podjęto też uchwały w sprawie:

- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

- zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa Wodźki oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wodźki.

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

- udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 

 3 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli obchodzony był Dzień Rodziny. W święcie udział wzięli: Przewodnicząca Rady Pani Zofia Oksiuta, Wójt Gminy Pan Mariusz Korzeniewski, rodzice i dzieci.  Uroczystość rozpoczęła akademia poświęcona rodzinie. Następnie wszyscy zgromadzeni w szkole udali się na poczęstunek- kiełbaskę z grilla i słodkości. Dzieci bawiły się na dmuchanym zamku i placu zabaw.

 

 30 maja 2019 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Wyszki. Na obrady przybył Pan Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego. Powiedział, iż został już rozstrzygnięty przetarg na remont drogi Topczewo- Bielsk Podlaski. W tym roku będzie wykonane ponad 6 km asfaltu. Poinformował, że Gmina Wyszki otrzymała dotację na zakup samochodu strażackiego do jednostki OSP w Niewinie Borowym w kwocie 70.000, zł.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
  2. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  3. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.
  6. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
  1. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wyszki.
  2. Ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki.
  3. Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 3 maja 2019 r. obchodziliśmy uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Następnie Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz Andrzej Ulaczyk.

1 kwietnia 2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach wspólnie z pedagogiem szkolnym i pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach udały się z życzeniami świątecznymi od Wójta, społeczności szkolnej oraz pracowników GOPS-u do domów osób starszych i samotnych. Tam wręczyli wykonane przez siebie pocztówki, ozdoby świąteczne oraz drobne słodkie upominki. Seniorzy również zrobili dzieciom niespodziankę i obdarowali je słodkościami od wielkanocnego zajączka. Spotkania przebiegały w atmosferze pełnej radości i wzruszeń.

Wizyta u osób starszych była ostatnim etapem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach projektu socjalnego pt. ,,Dzieci Seniorom na Wielkanoc”. Pracownicy socjalni wytypowali osoby starsze i samotne, do których kierowany był projekt.

Uczniowie zostali zapoznani z projektem socjalnym, który zakładał wykonanie pocztówek i ozdób świątecznych oraz wizytę u osób starszych z życzeniami. Celem projektu była szeroko rozumiana integracja dzieci z seniorami. Odwiedziny seniorów w ich domach to wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, uczenie tolerancji i kształtowanie właściwej postawy i wrażliwości wobec osób starszych i samotnych. Dzieci z pomocą wychowawczyń i pracownika socjalnego wykonały barwne pocztówki i ozdoby wielkanocne. Chęci do pracy i zaangażowanie dzieci były imponujące.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składa podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w realizacji w/w projektu socjalnego.

 

Już po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zorganizował dla Kół Gospodyń Wiejskich konkurs na prezentację stołów wielkanocnych. Odbył się on 31 marca, w niedzielę, w Ziołowym Zakątku w Korycinach. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników, swoje stoły wystawiło 70 Kół Gospodyń Wiejskich.