22 505 11 11 - INFOLINIA DLA SENIORÓW

 

      Dzwoniąc pod numer infolinii, osoby starsze powyżej 70 r. ż., mogą prosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, np. zrobiebienie zakupów artykułów spożywczych, higienicznych, leków.

      Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy i dostarczeniem niezbędnych produktów. Koszty zakupów pokrywa senior.

 

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach -- 85 555 68 15

 

plakat infolinia wspieraj seniora

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wyszki pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą SUNGRANT z siedzibą  w Białymstoku na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach : SUW w Budlewie , SUW w Wyszkach oraz Szkole Podstawowej w Topczewie. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych.

umowa SUNGRANT

 

Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu

Wójtowi Gminy Wyszki

 

 wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci Teścia.

 

Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną oraz bliskimi.

 

 

Pracownicy Urzędu Gminy Wyszki

Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami

Rada Gminy Wyszki

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!

Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 r.

Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

Zwracam się do wszystkich Użytkowników gospodarstw rolnych zamieszkałych na terenie gmin należących do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Weźcie udział w spisie korzystając z metody samospisu internetowego. Wspólnie wykażmy się poczuciem odpowiedzialności społecznej oraz zrozumieniem zasady bycia obecnym w życiu kraju i lokalnej społeczności. Przekazując dane o swoim gospodarstwie miejmy wpływ na kształtowanie polityki rolnej na wszystkich szczeblach jej kształtowania.

Samospis internetowy można dokonać wykorzystując interaktywną aplikację znajdującą się na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Są na niej dostępne informacje o sposobach logowania się do formularza, jak również instrukcja obsługi aplikacji.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub trudności w dokonaniu samospisu możliwe jest spisanie się poprzez Infolinię spisową. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

W takim przypadku możliwe jest także dokonanie samospisu w siedzibach Urzędów Gmin, w których udostępnione zostały stanowiska spisowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego. Pracownicy Urzędów zapewnią niezbędną pomoc w wypełnieniu formularza.

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

12 września 2020 r. obchodziliśmy 81 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie. Eucharystię i słowo boże wygłosił Proboszcz Parafii Topczewskiej Zbigniew Bolewski. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia oraz Apel Poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

 

Gmina Wyszki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła puls w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej , zakupiła 40 laptopów, które zostały przekazane do trzech szkół podstawowych. Laptopy otrzymały dwie szkoły prowadzone przez Gminę Wyszki, tj. : Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 17 laptopów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach – 19 laptopów oraz Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli – prowadzona przez Stowarzyszenie Lokalne „Bona” w Strabli – 4 laptopy. Laptopy zostały przydzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach. Pozyskany sprzęt trafi do szkolnych sal informatycznych a w przypadku powrotu zdalnej nauki będzie udostępniany uczniom i nauczycielom.

       W dniu 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. Osoby, które nie mają komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego przez Gminne Biuro Spisowe stanowiska wyposażonego w sprzęt komputerowy. Stanowisko jest udostępniane w godzinach pracy Urzędu Gminy Wyszki.

Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikiem gospodarstwa będą kontaktować się również rachmistrze spisowi. Rachmistrze będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

  • wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.,
  • wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

      W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

 30 sierpnia 2020 r. w Wyszkach odbyły się Dożynki. Rozpoczęły się koncertem pt: „Niebo na ziemi” w wykonaniu wybitnych artystów operowych: Justyny Dyla, Renaty Dobosz, Haliny Teliga i Aleksandra Teligi, którzy zapewnili również oprawę muzyczną Eucharystii. Mszę świętą dziękczynną celebrował Proboszcz ks. dr Andrzej Ulaczyk. W homilii mówił o ciężkiej pracy na roli, o poświęceniu i oddaniu rolników, którzy uprawiają ziemię i zajmują się hodowlą zwierząt.

Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał wójt Mariusz Korzeniewski, podziękował za trud pracy na roli, życzył wielu sił i zdrowia w życiu codziennym. Zaprosił wszystkich zebranych na drugą część koncertu w wykonaniu znakomitych artystów.

Tradycyjnie już, wszyscy zgromadzeni na dożynkach podzielili się chlebem ofiarowanym przez parafian w procesji darów.

 

Projekt „Dużo pracy tu włożymy. Naszą wiatę upiększymy” został dofinansowany kwotą 7000 zł. w ramach konkursu z programu Fundacji Santander „Tu mieszkam, Tu zmieniam, EKO”. Celem tego konkursu było złożenie oferty planującej zainspirowanie lokalnej społeczności i podjęcie wspólnych działań na zagospodarowanie wybranego miejsca, które wymaga poprawy estetyki w przestrzeni publicznej w swojej miejscowości. Zagospodarowanie miejsca przy wybudowanej na placu byłej szkoły drewnianej wiacie wpisało się bardzo dobrze w cel tego konkursu. Nasz projekt znalazł się na liście nagrodzonych, pomimo iż konkurencja była bardzo duża. Na 837 nadesłanych zgłoszeń wybrano i nagrodzono tylko 68. Ze względu na trwającą pandemię, działania projektowe zostały przedłużone do 2021 roku.

W okresie kilku minionych miesięcy dokonaliśmy zakupów urządzeń, które będą wykorzystane podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy wiacie ( ławki, pergole, płotki). Połowę środków, tj. 3500 zł. wydaliśmy na zakup kostki brukowej, która posłuży do utwardzenia podłoża w środku wiaty. Prace z ułożeniem kostki będą wykonane przez Urząd Gminy Wyszki.  W dalszej części będziemy zagospodarowywać miejsce wokół, zasadzimy drzewka, założymy ogródki edukacyjne, ustawimy ławeczki i pergole na kwiaty. Chcemy, aby to miejsce nabrało pięknego wyglądu, a wiata służyła do organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych lokalnej społeczności.

                                                                   Koordynator projektu Bożena Gromada

15 sierpnia 2020 r. w Wyszkach obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęto na cmentarzu parafialnym wspólną modlitwą przy mogile ochotnika wojny polsko-bolszewickiej Józefa Wielowiejskiego, który zginął w walce w 1920 r.