1 września 2016r. Wójt Gminy Wyszki  Pan Mariusz Korzeniewski uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/17 w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. Rozpoczęła się ona Mszą św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym  w Topczewie. Następnie wszyscy, za pocztem sztandarowym udali się na plac szkolny.

Dożynki Parafialno - Gminne
28.08.2016r. w Wyszkach odbyły się Dożynki Parafialno - Gminne. Rozpoczęły się one Mszą św. o godz. 12.15 celebrowaną przez ks. Proboszcza Andrzeja Ulaczyka. Na zakończenie Mszy św. głos zabrał Wójt Gminy Wyszki – Pan Mariusz Korzeniewski. Zaprosił wszystkich na boisko przy Zespole Szkół w Wyszkach, gdzie przebiegała dalsza część uroczystości. Następnie wszyscy obecni podzielili się chlebem oraz odbyła się prezentacja wieńców z poszczególnych miejscowości.

77 rocznica bitwy pod Olszewem
Serdecznie zapraszamy na uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.Główną atrkacją jest nocna rekonstrukcja bitwy.

Sprawy  związane  ze  stanowieniem  symboli  jednostek  samorządu  terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.).  Zgodnie  z  jej  przepisami,  jednostki  samorządu  terytorialnego  mają  prawo  do stanowienia (w drodze uchwały organu stanowiącego) własnych herbów, weksyliów (flaga, chorągiew,  sztandar,  flaga  stolikowa,  banner itp.),  pieczęci,  insygniów oraz emblematów i innych symboli. Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

Szkoła w Topczewie zaprasza na Gminno - Szkolny Pknik Rodzinny.

VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich -XXII STMiG 2016
Wojewódzkie Święto Ludowe połączone z VIII Gminnym Dniem Papieskim, 29.05.2016 r.

Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego corocznie organizuje Wojewódzkie Święto Ludowe. Z kolei w naszej gminie, w maju również organizujemy biegi uliczne podczas Gminnego Dnia Papieskiego, oddając w ten sposób hołd i cześć Papieżowi św. Janowi Pawłowi II.

Konkurs Nestle porusza Polskę

Gmina Wyszki zgłosiła lokalizację Niewina Borowego (plac przy budynku byłej szkoły) do konkursu, w którym do wygrania jest siłownia zewnetrzna.

STOP pożarom traw!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

IX Spotkanie Seniorów Gminy Wyszki, 04.02.2016 r.

To już dziewiąty raz seniorzy Gminy Wyszki mieli okazję na coroczne spotkanie karnawałowe, które odbyło się 4 lutego 2016 r. w świetlicy w Topczewie.