UWAGA ROLNICY !

       W związku z problemem odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego, Urząd Gminy Wyszki informuje, że firma IWO Janusz Adamczuk z Brańska, ul. Bielska 47, 17-120 Brańsk, przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę poniższych odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych:

- folia po sianokiszonce (biała)

- folia po pryzmie (czarna)

- big-bagi

- worki po nawozach

- plastikowe bańki

        UWAGA! Nie będą przyjmowane siatki i sznurki rolnicze

Folie powinny być opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń, posegregowane, maksymalnie ugniecione, zwinięte
i związane. Nie wkładać foli w big-bagi. Zmieszane odpady nie będą odebrane.

Przygotowane odpady należy wysatwić przed posesją do godz. 7.00, w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów (firma odbierajaca odpady nie wjeżdżą na posesje).

HARMONOGRAM ODBIORU:

23.11.2019 r. : Pierzchały, Kożuszki, Stare Bagińskie, Nowe Bagińskie, Bogusze, Górskie, Trzeszkowo, Gawiny, Moskwin, Ostrówek, Zalesie, Wólka Zalewska, Sieśki, Wodźki, Topczewo, Wólka Pietkowska, Budlewo, Ignatki, Osówka, Godzieby, Falki, Zdrojki, Koćmiery, Wypychy, Wyszki, Łubice

30.11.2019 r. : Bujnowo, Malesze, Szpaki, Kalinówka, Sasiny, Szczepany, Zakrzewo, Tworki, Niewino Borowe, Niewino Kamińskie, Niewino Stare, Niewino Popławskie, Niewino Leśne, Pulsze,Mieszuki, Warpechy Nowe , Olszanica, Mulawicze, Stacewicze, Warpechy Stare, Łuczaje, Kowale, Filipy, Samułki Duż, Samułki Małe, Łyse, Łapice, Strabla, Mierzwin Mały, Mierzwin Duży

 Uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. dr Andrzeja Ulaczyka w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

W bieżącym roku dzięki otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Wyszki w wysokości 29 000,00 zakupiono na potrzeby OSP w Niewinie Borowym średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Manager G270.
Jednostka z Niewina Borowego dotychczas dysponowała 44-letnim wyeksploatowanym pojazdem z niewielkim zbiornikiem na wodę, który znacznie ograniczał możliwości ratowniczo-gaśnicze jednostki. Nowo zakupiony samochód posiada 8-osobową kabinę, zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, autopompę o wydajności 2000 l/min, linię szybkiego natarcia oraz dodatkowo wyposażony został w wyciągarkę i maszt oświetleniowy. Realizacja tej inwestycji z pewnością pozwoli strażakom szybciej i skuteczniej zwalczać różnego rodzaju zagrożenia oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Władze Gminy Wyszki zostały zaproszone przez Szkołę Podstawową im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli prowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalne „Bona” w Strabli, na ślubowanie uczniów klasy I, które miało miejsce 30 października 2019 r. Władze gminy reprezentowali Pan Tadeusz Wielanowski – z-ca Wójta i sekretarz gminy oraz Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor ds. oświaty.

Sześciu pierwszaków stało się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Uczniowie podczas części artystycznej śpiewająco zdali egzamin z wiedzy o swojej szkole i ojczyźnie.

Po uroczystości ślubowania uczniowie klasy I otrzymali upominki od zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli. Po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

  

 24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Wyszki na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych.

…Czemu nie ulec radości,

Gdy czas nastanie starości,

Niech myśl nasza biegnie w przestworze,

… a ty się raduj seniorze…

/Grand/

W dniu 23 października 2019 r. w Gminie Wyszki miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie III Gminny Dzień Seniora. Gminne obchody Dnia Seniora organizowane są w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach jako jeden z elementów lokalnej polityki senioralnej, wynikający ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki.

Na uroczystość przybyli seniorzy – mieszkańcy Gminy Wyszki oraz sąsiedniej Gminy Suraż. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych w osobach: Wójta Gminy Wyszki – Mariusza Korzeniewskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Wyszki – Zofii Oksiuta oraz Zastępcy Wójta Gminy Wyszki – Tadeusza Wielanowskiego.

W pierwszej części spotkania seniorzy wysłuchali prelekcji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia, którą wygłosił ratownik medyczny – Mariusz Stalewski. Następnie lekarz rodzinny – Joanna Paszko – Wojtkowska w bardzo ciekawej prezentacji „Jesienny bigos … czyli trochę ostro, trochę słodko, trochę kwaśno”, przedstawiła zagadnienie profilaktyki zdrowotnej w wieku senioralnym.

Po części edukacyjnej przyszedł czas na część artystyczną. Na scenie pojawiła się „Kapela pod Wezwaniem” z Suraża, która podczas koncertu wprowadziła zgromadzonych w świat niezapomnianych melodii. Starej melodii czar dostarczył seniorom wiele radości i okazji do wspólnego śpiewania. I w tej miłej i rozśpiewanej atmosferze na scenie pojawiały się kolejne śpiewające grupy. Można było wysłuchać repertuaru „Zawykowianek”, „Surażanek”, „Męskiego Chóru z Suraża” oraz naszych rodzimych zespołów „Młodzi Duchem” ze Strabli i „Razem” z Wyszek. Wielką niespodzianką dla wszystkich był występ „Zespołu z Łapanki”, który został przyjęty z wielkim aplauzem. Organizatorzy przygotowali też inne atrakcje - seniorzy mogli wziąć udział w zabawach i konkurencjach z nagrodami. Muzyka, taniec, śpiew i śmiech – każdy znalazł coś dla siebie.

W tym miejscu jeszcze raz składamy Wszystkim Seniorom życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, aktywności i wielu lat życia z poczuciem satysfakcji i spełnienia. Dziękujemy za Waszą obecność! Do zobaczenia za rok!

                                                                                                                             

Dyrektor i pracownicy

GOPS w Wyszkach

 

logo

 

15 października 2019 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski odebrał, z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego czek na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach na kwotę 1 235 660,15 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 1 484 729,64 zł, w tym współfinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1 235 660,15 zł. W ramach inwestycji będzie ocieplenie budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła gazowego z modernizacją instalacji c.o., montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja oświetlenia. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na III kwartał 2020r.

zdjęcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

9 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w ramach kampanii edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny Senior” seminarium dla ponad 250 osób w wieku 50+. Było to kolejne szkolenie - w ramach całego cyklu wykładów udział weźmie ok. 2000 seniorów z całego województwa podlaskiego.

Celem spotkań jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej i zbilansowanej diety opartej na regionalnych i ekologicznych produktach.

- Dedykujemy zaproszonym seniorom cały wachlarz ciekawych wykładów. Nasi prelegenci
to m.in. lekarze, dietetycy, psycholodzy. To wspaniali fachowcy zaangażowani
w propagowanie wśród seniorów zdrowego stylu życia
– mówi prezes PUTW Paweł Backiel.

Organizatorzy zadbali o różnorodność tematyki prelekcji, w czasie których trwały warsztaty gastronomiczne. Pod okiem dietetyka przygotowano wspólnie krem z dyni, placki z cukinii i soki ze świeżo wyciskanych owoców i warzyw.

Wykłady przeprowadzili: dr Joanna Zabielska-Cieciuch (specjalista medycyny rodzinnej) „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”, dr Beata Wojszel (geriatra) „Kierunki nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej”, Eugeniusz Muszyc (dietetyk) „Zasady racjonalnego żywienia”, Maciej Raciborski (coach personalny) „Zdrowa komunikacja międzypokoleniowa”, Katarzyna Dziejma (psycholog i seksuolog kliniczny) „Witalność seksualna seniorów” oraz Maciej Muszyc (Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego) „Promocja produktu lokalnego”.

- Ogromnie cieszę się z dzisiejszego spotkania. Padło wiele pytań i propozycji. Aktywizacja społeczna i specjalistyczna opieka – tego potrzebują dziś seniorzy, dlatego czuję się zobligowany do dalszej pracy – mówi poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, współorganizator kampanii edukacyjnej „Zdrowy i Aktywny Senior”.

W seminarium uczestniczyli mieszkańcy Perlejewa, Wyszek, Białegostoku oraz powiatu siemiatyckiego. Podczas spotkania, za dotychczasową działalność oraz zaangażowanie w rozwój społeczności senioralnej, zostali wyróżnieni: Bożena Gromada (Niewino Borowe), Zuzanna Maksimiuk (Wyszki), Waldemar Trusiak (Perlejewo), Bogdan Jurek (Osnówka), Jadwiga Wojtkowska (Twarogi Lackie), Dorota Jasiota (Granne), Krystyna Łagoda (Perlejewo), Henryk Gromadko (Pełch), Antoni Radziszewski (Perlejewo), a także Klub Seniora Razem (Wyszki), Stowarzyszenie „Młodzi Duchem” (Strabla) oraz KGW „Strabella – Moja Mała Ojczyzna” (Strabla).

Konferencja miała miejsce w pensjonacie Sosnowe Zacisze i spotkała się z uznaniem zaproszonych gości. Seniorzy zyskali nowych znajomych, aktywnie spędzili czas i zdobyli wiedzę, która pomoże im w wielu doświadczeniach życiowych. Podkreślali też swoje zadowolenie ze spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych, którzy podejmują inicjatywy społeczne i aktywnie działają na rzecz osób starszych w swoich gminach. Spotkanie uwieńczyła uroczysta kolacja, w czasie której przygrywał zespół Cygańskie Serca.

Kampania edukacyjna „Zdrowy i Aktywny Senior” jest realizowana przez PUTW na terenie kilkudziesięciu gmin pod patronatem honorowym Wicepremiera Jarosława Gowina
oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisława Derehajło.

Red. Podlaski Senior / Fot. Podlaski Senior

 

 

6 października 2019 r. obchodziliśmy 156 rocznicę pacyfikacji wsi Łukawica i wypędzenia mieszkańców na Syberię. W 1863 roku podczas powstania styczniowego cała wieś Łukawica została spalona, a jej mieszkańcy zesłani na Sybir. Była to kara za pomoc udzieloną powstańcom. Jedynym ratunkiem było wyrzeknięcie się wiary katolickiej i przejście na prawosławie, jednak nikt tego nie uczynił.

Uroczystość upamiętniającą wydarzenia z 1863 roku rozpoczęto Mszą Św. przy pomniku, którą sprawował ks. Robert Figura. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Naszą Gminę reprezentował Wójt Pan Mariusz Korzeniewski, Skarbnik Pani Teresa Falkowska, radni, harcerze oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. 

Dzięki tym corocznym spotkaniom organizowanym przez Rodzinę Państwa Raciborskich wraz ze Stowarzyszeniem Pro Patria Łukawica pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1863 roku pozostaje wciąż żywa.

 

 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie serca mają….”

To motto przyświecało spotkaniu, jakie odbyło się 01.10. 2019 w Świetlicy Wiejskiej w Niewinie Borowym. Gospodarzami spotkania były członkinie KGW Aktywna Wieś wraz z miejscowymi seniorami. Zaproszonymi gośćmi były dwa zespoły śpiewacze, działające przy Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach tj. Klub Seniora „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klub Seniora „Razem” z Wyszek. Przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Gminy Wyszki: Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Pani Zofia Oksiuta, Wójt Pan Mariusz Korzeniewski, Sekretarz Pan Tadeusz Wielanowski.

Zebranych gości serdecznie przywitały Panie Bożena Gromada i Edyta Borowska, zaprosiły też wszystkich do skonsumowania obiadu przygotowanego przez gospodynie z KGW. Następnie wysłuchano koncertu obu zespołów. Pięknie rozbrzmiewające piosenki wyzwoliły chęć śpiewania u wszystkich zebranych. Radosny śpiew pod przewodnictwem grup śpiewaczych rozbrzmiewał przez kilka godzin. Śpiewającym przygrywał na akordeonie Pan Tomasz Kalinowski, a dyrygował Pan Eugeniusz Ryczkowski. Piękna muzyka z akordeonu porywała zebranych do tańca. W trakcie biesiadowania organizatorki przeprowadziły konkurs na odgadnięcie zagadek o jesieni. Uroku imprezie dodały dekoracje z motywami kolorów jesieni.

Reasumując, należy przyznać, że było to jedno z najbardziej udanych spotkań, jakie dotychczas odbyły się w Niewinie Borowym. Sukces jego kryje się w tym, iż wszystkich zebranych połączył śpiew. Muzyka i piosenka trafia do serca, porusza dusze i potrafi zmieniać ludzi. Sukces, to piękne śpiewanie wspomnianych grup śpiewaczych. Ich trud i praca związana z tzw. próbami śpiewania przynosi sukcesy. Śpiew obu zespołów z gminy Wyszki rozlega się coraz dalej i przynosi dumę i chwałę swojej gminie. Nie mały udział w przygotowanie kulinarne spotkania miały panie- członkinie KGW „Aktywna Wieś”, za co należą się im wielkie słowa uznania. Spotkanie to pokazało jak następuje rozwój aktywności kobiet wiejskich, spowodowany nową ustawą o KGW, która umożliwiła korzystanie ze środków finansowych przyznawanych przez Rząd RP. Nie ma co ukrywać, iż pozyskiwane środki finansowe wyzwalają chęć i zapał do organizowania różnych inicjatyw dla społeczności lokalnych. Mamy nadzieję, iż nasze władze lokalne jeszcze z większym entuzjazmem będą wspierały i dofinansowywały inicjatywy, które mają na celu dobre działania wpływające na łączenie i integrowanie mieszkańców naszych wsi.

Organizatorzy tego spotkania serdecznie dziękują przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie go tak wspaniałym śpiewem. Naszym przemiłym gospodyniom wielkie podziękowania za okazaną serdeczną gościnność wobec wszystkich zgromadzonych na tym spotkaniu. To było naprawdę śpiewające pożegnanie lata. Myślę, że w zdrowiu przetrwamy następujące po sobie pory roku i spotkamy się w Niewinie Borowym za rok.

Relację przygotowała Bożena Gromada- przewodnicząca KGW „Aktywna Wieś