Pan JAN KŁOCZKO ze wsi Malesze gm. Wyszki w dniu 17 września 2019 roku obchodził swoje 100 UrodzinySerdeczne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności Dostojnemu Jubilatowi złożył w imieniu Wójta Gminy Zastępca Wójta –  Pan Tadeusz Wielanowski, oraz przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Dużo zdrowia i dalszych szczęśliwych lat Jubilatowi życzyła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkach Pani Zdzisława Jabłońska.

 

14 września 2019 r. obchodziliśmy 80 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia organizatorów i zaproszonych gości. Odbyło się też wręczenie odznaczeń. Pani Bożena Pierzchało nauczyciel i opiekun Izby Pamięci Narodowej 3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich, znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach otrzymała Odznakę Pamiątkową 1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

Dalsza cześć uroczystości – to piknik historyczny. Można było obejrzeć stoiska grup rekonstrukcyjnych, wojska oraz policji, a także eksponaty Izby Pamięci Narodowej z Bitwy pod Olszewem znajdujące się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Około godz. 19.00, już po raz czwarty odbyła się Rekonstrukcja Bitwy pod Olszewem  w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego przy pomocy grup rekonstrukcyjnych oraz mieszkańców. Wzniesiono domy, obejścia, płoty, studnię z żurawiem i wiatrak, które przedstawiały Olszewo z września 1939r. Widowisko zrobiło ogromne wrażenie na oglądających.

Uroczystość zakończono Apelem Poległych.

 

 11 września 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Pani Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach za rok 2018 z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r. Podjęto też uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonych w obrębie wsi Strabla- Łyse

- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz poszczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania.

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

- zmian w Statucie Gminy Wyszki

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok

 

 

 

7 września 2019 r. w Wyszkach po raz pierwszy w dziejach parafii wyszkowskiej odbyły się Dożynki Diecezjalne. Uroczystość rozpoczęła modlitwa różańcowa prowadzona przez ks. Romana Kowerdzieja – diecezjalnego duszpasterza Wspólnot Maryjnych. Wszystkich wiernych i duchowieństwo przywitał proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach ks. Andrzej Ulaczyk. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski, który powitał władze państwowe, samorządowe, poczty sztandarowe i delegacje rolników z wieńcami dożynkowymi z całej diecezji. Mszę Św. dziękczynną w intencji rolników i wszystkich pracujących na roli wygłosił Jego Ekscelencja ks. Piotr Sawczuk Biskup Drohiczyński. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Starostowie Dożynek Państwo Małgorzata i Andrzej Kowalewscy poprosili o pobłogosławienie ziarna i wieńców. Delegacje z parafii diecezji drohiczyńskiej z wieńcami dożynkowymi, przechodziły w procesji przed ołtarzem, gdzie zostały poświęcone przez Biskupa Drohiczyńskiego.

      W dniu 4 sierpnia br. odbyły się gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt. „Pożar kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Filipy gm. Wyszki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP i OSP podczas gaszenia pożaru lasu o dużej powierzchni i jego lokalizacji wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której omówiono zagadnienia związane z taktyką ratowniczo-gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

6 lipca 2019r. w Augustowie odbyła się kolejna podlaska edycja popularnego kulinarnego konkursu, który gromadzi wielu chętnych do zaprezentowania swoich regionalnych produktów.

Na szczeblu krajowym konkurs organizuje Polska Izba Produktu Regionalnego w Warszawie. W woj. podlaskim organizatorami tego przedsięwzięcia są: Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku.

Dzięki przychylności władz Gminy Wyszki przedstawicielki trzech organizacji naszej gminy mogły pojechać do Augustowa ze swoimi produktami regionalnymi i zaprezentować je przed pięcioosobową komisją konkursową.

Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna Wieś w Niewinie Borowym reprezentowała p. Eugenia Bożena Gromada, która do konkursu przygotowała następujące produkty:

- Głogówka- nalewka z kwiatów głogu,

- Tort ziemniaczany dekorowany plastrami boczku.

Klub Seniora działający przy Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach reprezentowała p. Zuzanna Maksimiuk, która do konkursu wystawiła:

- Dżem ze Świnki- smarowidło do chleba,

- Pigwówka- nalewka z pestek pigwy.

Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” z Topczewa reprezentowały p. Elżbieta Karpiesiuk i Jadwiga Puchalska. Do konkursu wystawiły:

- Sękacz z Topczewa,

- Pierogi drożdżowe smażone na głębokim tłuszczu,

- Rurki z pieczarkami.

Każdego roku komisja ma nie lada wyzwanie, ponieważ musi wybrać spośród ponad 100 najlepiej przygotowanych produktów te najlepsze. Reprezentacja nasza może pochwalić się sukcesem, ponieważ Głogówka - nalewka z kwiatów głogu, zdobyła w podkategorii napoje alkoholowe pierwsze miejsce. Pani Eugenia Bożena Gromada za swój produkt otrzymała dyplom i nagrodę.

W związku z tym, że konkurs odbywał się podczas Targów Turystycznych Polska Smakuje, była możliwość sprzedaży swoich produktów. Nasze organizacje skorzystały z tej możliwości i zapewniły wcześniej miejsce w pawilonie wystawionym przez KOWR. Było to pierwsze tego typu doświadczenie naszych pań. Trzeba przyznać, że kanapki z dżemem ze świnki i ogórkiem kiszonym p. Zuzanny, oraz drożdżowe pierogi i rurki z pieczarkami pań z Topczewa cieszyły się uznaniem pośród zwiedzających w tym dniu Targi Polska Smakuje.

Należy przyznać, że konkurs ten spełnia ważną poznawczą i integracyjną rolę. Pozwala też na podbudowanie własnej samooceny, jakże ważnej cechy do budowania kapitału i twórczego działania w organizacji.

Tekst i zdjęcia Bożena Gromada

logo POPŻ

PODPROGRAM 2018 – efekty


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach (OPL)  z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok w Suwałkach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).


3. Pomoc żywnościowa trafiła do 569 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 24,62680 ton żywności;
- 1652 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2018  59 osobom korzystającym z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 2  spotkania dla 59 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 59 uczestników

 6 lipca 2019 r. w Godziebach odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych przez żandarmów niemieckich mieszkańców Godzieb. Wójt Gminy Pan Mariusz Korzeniewski przywitał wszystkich przybyłych gości: dr Ewę Rogalewską z Instytutu Pamięci Narodowej z Białegostoku, Jana Krasowskiego – Prezesa Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Alfredę Trzeszczkowską, Dyrektorów szkół, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach, OSP W Topczewie, OSP w Wyszkach, strażaków, rodzinę poległych i mieszkańców wsi Godzieby.

Następnie Pani Bożena Pierzchało - nauczyciel historii przedstawiła historię tragicznych wydarzeń z lipca 1943 roku, kiedy to zamordowano rodzinę Falkowskich „Wnuki” z Godzieb.

Mszę Św. w intencji pomordowanych oraz o pokój sprawował ks. Zbigniew Bolewski, proboszcz parafii w Topczewie. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce poświęcenie pomnika i złożenie kwiatów w hołdzie pomordowanym. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Sołtys Sołectwa Godzieby Pan Andrzej Łuczaj, który podziękował Wójtowi oraz Instytutowi Pamięci Narodowej za wzniesienie nowego pomnika, który upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1943 roku.

 

 

 25 czerwca 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie  w okresie międzysesyjnym, raport o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Podjęto też uchwały w sprawie:

- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

- zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa Wodźki oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wodźki.

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

- udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.