3 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli obchodzony był Dzień Rodziny. W święcie udział wzięli: Przewodnicząca Rady Pani Zofia Oksiuta, Wójt Gminy Pan Mariusz Korzeniewski, rodzice i dzieci.  Uroczystość rozpoczęła akademia poświęcona rodzinie. Następnie wszyscy zgromadzeni w szkole udali się na poczęstunek- kiełbaskę z grilla i słodkości. Dzieci bawiły się na dmuchanym zamku i placu zabaw.

 

 30 maja 2019 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Wyszki. Na obrady przybył Pan Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego. Powiedział, iż został już rozstrzygnięty przetarg na remont drogi Topczewo- Bielsk Podlaski. W tym roku będzie wykonane ponad 6 km asfaltu. Poinformował, że Gmina Wyszki otrzymała dotację na zakup samochodu strażackiego do jednostki OSP w Niewinie Borowym w kwocie 70.000, zł.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
  2. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  3. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.
  6. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
  1. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wyszki.
  2. Ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki.
  3. Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 3 maja 2019 r. obchodziliśmy uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Następnie Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz Andrzej Ulaczyk.

1 kwietnia 2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach wspólnie z pedagogiem szkolnym i pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach udały się z życzeniami świątecznymi od Wójta, społeczności szkolnej oraz pracowników GOPS-u do domów osób starszych i samotnych. Tam wręczyli wykonane przez siebie pocztówki, ozdoby świąteczne oraz drobne słodkie upominki. Seniorzy również zrobili dzieciom niespodziankę i obdarowali je słodkościami od wielkanocnego zajączka. Spotkania przebiegały w atmosferze pełnej radości i wzruszeń.

Wizyta u osób starszych była ostatnim etapem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach projektu socjalnego pt. ,,Dzieci Seniorom na Wielkanoc”. Pracownicy socjalni wytypowali osoby starsze i samotne, do których kierowany był projekt.

Uczniowie zostali zapoznani z projektem socjalnym, który zakładał wykonanie pocztówek i ozdób świątecznych oraz wizytę u osób starszych z życzeniami. Celem projektu była szeroko rozumiana integracja dzieci z seniorami. Odwiedziny seniorów w ich domach to wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, uczenie tolerancji i kształtowanie właściwej postawy i wrażliwości wobec osób starszych i samotnych. Dzieci z pomocą wychowawczyń i pracownika socjalnego wykonały barwne pocztówki i ozdoby wielkanocne. Chęci do pracy i zaangażowanie dzieci były imponujące.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składa podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w realizacji w/w projektu socjalnego.

 

Już po raz drugi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zorganizował dla Kół Gospodyń Wiejskich konkurs na prezentację stołów wielkanocnych. Odbył się on 31 marca, w niedzielę, w Ziołowym Zakątku w Korycinach. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników, swoje stoły wystawiło 70 Kół Gospodyń Wiejskich.

30 marca 2019 r. w miejscowości Kowale gmina Wyszki swoje 100 urodziny obchodziła Pani Józefa Górska. W obecności rodziny, serdeczne życzenia Jubilatce złożył Zastępca Wójta Gminy Wyszki Tadeusz Wielanowski, który przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Życzenia zdrowia i dalszych szczęśliwych lat złożyła Kierownik USC w Wyszkach Zdzisława Jabłońska. W uroczystości uczestniczył proboszcz parafii w Wyszkach ks. dr Andrzej Ulaczyk, który odprawił w domu Jubilatki Mszę świętą.

 

28 marca 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyszki. Na początku sesji Pani Jadwiga Borowska – mieszkanka naszej Gminy otrzymała „Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju” nadany prze Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to jest okazaniem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

W miesiącu lutym i marcu panie z Kola Gospodyń Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wzięły udział w programie Smaki Podlasia, realizowanym przez Radio Białystok. Dziennikarka radia, p. Renata Reda, przez dwa dni była gościem na warsztatach kulinarnych prowadzonych przez gospodynie z Niewina Borowego. Były to pożyteczne i pracowite warsztaty, w wyniku których panie gotowały swoje regionalne potrawy, a dziennikarka fotografowała i nagrywała od początku do końca proces ich tworzenia. Panie musiały się starać, aby wypaść jak najlepiej, ponieważ każda uzyskała możliwość wystąpienia ze swoją potrawą na antenie Radia Białystok. W piątki o godz. 12.45 i niedzielę o godz. 13.45, można słuchać w radiu program „Smaki Podlasia ”i delektować się różnymi przepisami przedstawianymi przez gospodynie z Podlasia. Ostatnio na antenie tego radia prezentowały się ze swoimi potrawami nasze panie: Bożena Gromada, Anna Malinowska, Irena Sygocka, Krystyna Pietraszko, Edyta Borowska, Barbara Berg.

    W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które działają w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” w Strabli, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” w Topczewie, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski odebrał czek na grant dotacyjny z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego na kwotę 149.520,00 zł. Nasza Gmina otrzymała grant w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez następujące szkolenia: