28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia oraz integracji lokalnych środowisk.

Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik "Strażak". Stosując się do wymogów regulaminu konkursu Ochotnicza Straż Pożarna w Niewinie Borowym wraz ze Stowarzyszeniem Aktywna Wieś i przy technicznej pomocy Związku Oddz. Gminnego ZOSP RP w  Wyszkach zgłosiły wspólnie realizowany w 2015 roku projekt "Uczymy się ratować życie ludzkie".

Na najlepszych czekają oryginalne STATUETKI "FLORIANY 2017", które będą wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej 4 maja w Karolinie.

FLORIANY 2017

Drukuj