30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej przeprowadzili pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Podlaskim. Gminę Wyszki w tym turnieju reprezentowała Rozalia Bagińska - członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Niewino Borowe. Nasza uczestniczka już od kilku lat godnie reprezentuje swoją organizację w tym konkursie. W tym roku  Rozalka pokonała innych uczestników w grupie szkół gimnazjalnych i po testach pisemnych jak i  odpowiedziach ustnych zajęła pierwsze miejsce. Z rąk organizatorów odebrała dyplom i nagrodę w postaci torby podróżnej, która na pewno jej się bardzo przyda, ponieważ nasza uczestniczka od września rozpocznie naukę w szkole średniej w Białymstoku.  W maju będzie wraz z innymi zwycięzcami tego turnieju  reprezentować powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Białowieży. Zarząd OSP w Niewinie Borowym serdecznie gratuluje i dziękuje Rozalce i jej rodzicom za godną postawę, chęci udziału od kilku lat w tym konkursie  oraz  promocję naszej gminy  i OSP w dziedzinie popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Życzymy naszej reprezentantce dobrych wyników i przyjemnego pobytu w Białowieży.