WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 1000  Urzędzie Gminy Wyszki realizowane będą działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

 

      W ramach działań towarzyszących odbędą się warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowywania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztat ma na celu nie tylko wzbogacenie uczestników o nową wiedzę i umiejętności, ale również pozwala na integrację społeczną i możliwość dzielenia się doświadczeniami.

      Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności Suwałki - Białystok. Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, tel. 85/730 58 81