W dniu 30 czerwca br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych. Wzięło w nich udział 8 jednostek z terenu gminy: Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki Duże, Topczewo, Wyszki i Zalesie. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności członków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadków drogowych, pożarów budynków i lasu oraz prowadzenia łączności radiowej.

 

     Ćwiczenia składały się z trzech epizodów i poprzedzone zostały odprawą w świetlicy w Pulszach. W trakcie odprawy przypomniano zagadnienia związane z bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwem technicznym i medycznym. W pierwszej części, głównie jednostki włączone do KSRG z miejscowości Topczewo i Wyszki, ćwiczyły uwalnianie osób poszkodowanych z samochodów osobowych oraz udzielanie pomocy przedmedycznej. Na odpowiednio przygotowanych dwóch pojazdach strażacy współdziałali podczas wydostawania rannych z pojazdu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Następnym zdarzeniem był pożar Kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach. Do akcji w pierwszej kolejności zadysponowano trzy najbliżej położone OSP, a wraz z rozwojem zagrożenia kierowano pozostałe jednostki. Do działań gaśniczych wezwano również drabinę mechaniczną z JRG w Bielsku Podlaskim, która ze względu na zbyt wąską bramę przy budynku kościoła nie mogła zostać użyta. W chwili, gdy działania straży dobiegały końca jednostki OSP otrzymały informację o pożarze lasu w miejscowości Pulsze. Zdarzenie to było już ostatnią częścią ćwiczeń.

     Przebieg działań zastępów straży był obserwowany oraz oceniany, a wnioski zostały przekazane uczestnikom podczas podsumowania ćwiczeń. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Waldemar Kudrewicz wraz z Wójtem Gminy Wyszki Mariuszem Korzeniewskim podziękowali strażakom za zaangażowanie i udział oraz zaproponowali przeprowadzenie ćwiczeń w kolejnych latach.