Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wraz z Młodzieżową Radą Gminy Wyszki działającą przy Zespole Szkół w Wyszkach rozpoczęły realizację ww. projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Wyszki na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyznaną kwotę 2 000,00 zł przeznaczy się na szereg działań zaplanowanych w projekcie. Głównym jego celem będzie zebranie i zapisanie najpopularniejszych przepisów na regionalne potrawy kultywowane w rodzinach zamieszkujących gminę Wyszki, połączone z wydaniem folderu pt. " Regionalne Smaki Gminy Wyszki". Dlatego zachęca się najstarszych mieszkańców naszej gminy do przekazywania realizatorom projektu ciekawych, a może do tej pory nie ujawnionych swoich przepisów na dawniejsze, smaczne i zdrowe potrawy.

 

      Z pierwszych rozeznań przeprowadzonych przez realizujących projekt wynika, iż bardzo popularnymi potrawami, które królują na stołach od wielu pokoleń są: kiszka ziemniaczana, pierogi, babka ziemniaczana, różnego rodzaju potrawy mięsne. Dlatego w połowie lipca uczestnicy projektu planują zorganizowanie Święta Pieroga, jako jednej z najpopularniejszych potraw regionalnych w naszej gminie. W związku z okresem wakacyjnym, planuje się zorganizowanie tego święta z udziałem społeczności lokalnej, zaproszonych gości oraz wakacyjnych grup dziecięcych. Miejscem planowanej imprezy 13 lipca będzie plac przy świetlicy w Niewinie Borowym.. Zaprasza się wszystkich chętnych do skosztowania rożnych smaków pierogów.

Informują i zapraszają realizatorzy projektu.