Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje o terminach składania wniosków:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

 

      W przypadku, gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik nastapi do dnia 31 października. W przypadku, gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za październik nastąpi do dnia 30 listopada.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

     W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata śwaidczeń przysługujących za październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do dnia 30 listopada.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na  okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

     W przypadku, gdy wniosek wraz dokumentami zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz i wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są w okresie do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października.

 Dokumentowanie poniesionych wydatków następuje na podstawie:

1) imiennych oryginałów rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu i osoby dokonującej zakupu,

2) dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie, bursie,

3) imiennych biletów miesięcznych przy korzystaniu z dojazdów do szkoły,

4) oświadczeń potwierdzonych przez dyrekcję szkoły dotyczących udziału ucznia w wycieczkach szkolnych i innych wyjazdach w ramach zajęć szkolnych,

5) w szczególnych sytuacjach (np. zakup za drobną kwotę, zakup podręczników używanych) dopuszcza się możliwość udokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem.

Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych na zakup podręczników i przyborów szkolnych, a także odzieży i obuwia sportowego, jeżeli zakup został dokonany w miesiącach lipiec i sierpień i ma związek z rozpoczynajacym się  aktualnie rokiem szkolnym.