26.08.2017r. w Topczewie odbyły się diecezjalne uroczystości związane z 300 rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

 

W Topczewskim kościele znajduje się  cudami słynący obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to jedna z 18 najsławniejszych kopii w świecie, a zarazem najstarsza w diecezji drohiczyńskiej. W 1657r. Szwedzi pocięli obraz na 76 części i wyrzucili na gnojowisko. Dzięki niezwykłej jasności, która promieniowała w nocy, został  odnaleziony i odrestaurowany. Ponownie umieszczono go w ołtarzu, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Uroczystość rozpoczęto koncertem scholi parafialnej z Topczewa prowadzonej przez Bartłomieja Zawadzkiego. Następnie było czuwanie modlitewne Kół Żywego Różańca pod kierunkiem ks. kan. Romana Kowerdzieja oraz prezentacja historii obrazu Matki Boskiej Topczewskiej przez ks. dr Zenona Czumaja.

Uroczysta Msza była celebrowana pod przewodnictwem  ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Homilię wygłosił ks. Prał. Zbigniew Rostkowski. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego pod dyrekcją Elżbiety Bilmin.

Po skończonej uroczystości Proboszcz ks. kan. Paweł Anusiewicz zaprosił pielgrzymów i gości na poczęstunek, który przygotowali parafianie - mieszkańcy poszczególnych wsi.

Więcej informacji na stronie parafii w Topczewie.