21 września w świetlicy wiejskiej w Niewinie Borowym odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany projekt „Poznajemy i promujemy regionalne smaki Gminy Wyszki, realizowany w ramach zleconego przez gminę zadania z zakresu „Ochrona dziedzictwa kulturowego”. W uroczystym spotkaniu oprócz gospodarzy (SAW), wzięli udział zaproszeni goście, którzy wspomagali realizację poszczególnych zadań projektu. Młodzieżową Radę Gminy Wyszki, która wspólnie z SAW była odpowiedzialna za wszystkie zadania przedsięwzięcia, reprezentowała na spotkaniu Bożena Pierzchało - opiekunka MRG, wraz z jej przewodniczącą - uczennicą Gabrielą Angielczyk. Gminę Wyszki reprezentował wójt Mariusz Korzeniewski wraz z sekretarzem Tadeuszem Wielanowskim, odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie „Młodzi Duchem” ze Strabli reprezentowali: prezes zarządu Janusz Wyszyński oraz wiceprezes Zofia Oksiuta. Przedstawicielem Grupy Sołeckiej z Pulsze była Katarzyna Radkiewicz. OSP Niewino Borowe reprezentował niezawodny w każdej strażackiej akcji druh Edward Niewiński.

 

          Koordynator projektu Eugenia Bożena Gromada, witając zebranych gości, podziękowała wszystkim za uczestnictwo w projekcie, stwierdzając że wspólny wysiłek przyczynił się do osiągnięcia zamierzonych celów. Podkreśliła znaczącą rolę Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Wyszkach z dyrektorem Henrykiem Zalewskim, którego pomoc przyczyniła się do wydania folderu „Regionalne Smaki Gminy Wyszki”. Folder ten cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, wpływając też na promocję Gminy i Stowarzyszeń. Goście, zabierając głos, stwierdzili, iż ogłoszenie tego typu konkursu, było dobrym krokiem w kierunku ukazania roli, jaką mogą pełnić organizacje pozarządowe w gminie, wpłynął na zacieśnienie relacji międzyludzkich oraz głęboką wymianę doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami. Wójt, kierując swoje słowa uznania w stronę uczestników spotkania, motywował też chęć dalszego działania, zapewniając o wsparciu gminy. Tadeusz Wielanowski zaprosił przedstawicieli organizacji na spotkanie dotyczące współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

         W dalszej części, która przebiegła przy herbatce i ciastku, zostały wręczone zebranym dyplomy i skromne upominki jako podziękowania za zaangażowanie w realizacji zadań projektowych.

         Spotkanie miało istotny cel integracji pomiędzy władzami lokalnymi i przedstawicielami społeczności lokalnej, ukazując iż jest dialog społeczny, dbanie o dobro wspólne mieszkańców oraz pomocniczość wobec organizacji pozarządowych.

Przebieg spotkania został uwieczniony zdjęciami, które prezentujemy poniżej.