W ramach zadania zleconego  przez Urząd Gminy  Wyszki z zakresu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, Stowarzyszenie „Młodzi Duchem „ w Strabli od dn.1 lipca do 30 września 2017r. realizowało projekt „Muzyka łagodzi obyczaje i cementuje zwyczaje”

 

     W projekcie udział wzięło 15 członków zespołu śpiewaczego, który działa przy GCBK -Filii Bibliotecznej w Strabli. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone warsztaty muzyczne w zakresie nauki śpiewu zespołowego z akompaniamentem –  udziałem grupy śpiewaczej. Ponadto wyposażono członków zespołu w teczki do tekstów piosenek.

Jako wkład własny do projektu zostały zakupione czerwone korale dla pań, stanowiące uzupełnienie stroju ludowego.

    Podsumowanie warsztatów muzycznych odbyło się 27 sierpnia podczas Dożynek Parafialno- Gminnych  w Wyszkach. Zespół wystąpił wówczas z nowym repertuarem przygotowanym w trakcie zajęć muzycznych.

   Natomiast 28 września w  SP w Strabli odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na które przybyli zaproszeni goście: proboszcz tutejszej parafii ks. Maciej Łukaszewicz, wójt gminy p. Mariusz Korzeniewski, dyrektor M- GOK z Suraża p. Marek Jarosz wraz z zespołem, przedstawiciele Stowarzyszenia "Aktywna Wieś” z Niewina Borowego z prezes  p. Eugenią  Gromadą ,sołtys naszej miejscowości p. Stanisław Radziwon oraz seniorzy strabelscy.

     Na wstępie spotkania koordynator projektu Zofia Oksiuta powitała serdecznie wszystkich przybyłych gości, po czym podziękowała władzom gminy, seniorom oraz tym, którzy służyli pomocą i wsparciem przy realizacji projektu.

    Następnie zabrał głos Wójt gminy dziękując za trud i pracę jaką seniorzy wkładają na rzecz naszej małej ojczyzny -gminy, kultywowania lokalnej tradycji.

Natomiast ks. Proboszcz  dziękując za zaproszenie gratulował nam i zapewniał o duchowym wsparciu. Równie ciepłe i serdeczne słowa odnośnie działań seniorów wypowiedziane zostały przez prezes p. Eugenię –Bożenę Gromada oraz prezesa p. Janusza Wyszyńskiego.

      W dalszej części spotkania została przedstawiana prezentacja z ostatnich działań seniorów strabelskich na płaszczyźnie kulinarnej oraz wokalnej. Na tę okazję seniorzy przygotowali   poczęstunek - potrawy regionalne.

W miłej i bardzo przyjaznej atmosferze spędziliśmy czwartkowe popołudnie a śpiew, który rozbrzmiewał był dowodem na to, że jesteśmy młodzi duchem.

  Na zakończenie naszej małej uroczystości zarząd stowarzyszenia wręczył gościom oraz seniorom strabelskim pamiątkowe fotografie z podziękowaniem.

 Jesteśmy przekonani, iż realizacja projektu podniosła poziom występu, kompetencje uczestników  a także przyczyniła się  do poprawy wizerunku i samopoczucia występujących. Szlifując jakość przekazu wokalnego (pod okiem profesjonalisty) - kształtujemy tym samym dobry gust słuchaczy.
 Mam głęboką nadzieję, iż osiągnięte rezultaty będą w przyszłości skutkowały uaktywnieniem większego grona do działań  w celu kultywowania lokalnych tradycji na rzecz naszej małej ojczyzny. 
"Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują."

                                                                                                              

                                                                                                            Koordynator projektu 

                                                                                                                 Zofia  Oksiuta  

                                                                                                           Filia  Biblioteczna  w Strabli             

 

                       

Drukuj