W dniu 21 listopada 2017 r. seniorzy z gminy Wyszki pierwszy raz świętowali razem podczas obchodów Gminnego Dnia Seniora. Uroczystość zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w ramach projektu socjalnego. Patronat nad Pierwszym Gminnym Dniem Seniora objął Wójt Gminy Wyszki - Mariusz Korzeniewski, który podkreślił ważną rolę osób starszych w życiu społecznym i złożył seniorom najserdeczniejsze życzenia stu lat życia. Przy tej okazji wyróżniono organizacje pozarządowe z terenu gminy, które w swojej działalności podejmują różne inicjatywy skierowane do najstarszych mieszkańców. Dyplomy uznania otrzymały: Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym i Stowarzyszenie "Młodzi" Duchem" w Strabli.

 

      Po części oficjalnej, młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowała przygotowany specjalnie dla naszych seniorów program artystyczny z przesłaniem, życzeniami oraz podarunkami. Następnie, w części edukacyjnej spotkania seniorzy mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat bezpieczeństwa przeprowadzonych przez przedstawicieli: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Tematyka prelekcji dotyczyła m. in. bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, ochrony osób starszych w relacjach z dostawcami usług telekomunikacyjnych, oszustw "na wnuczka", "na policjata", przemocy wobec osób starszych. Seniorom przypomnianio o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, a WORD w Białymstoku przekazał wszystkim uczestnikom spotkania odblaskowe opaski.

     Po obiedzie rozpoczęła się część rozrywkowa, którą rozpoczął występ Stowarzyszenia "Młodzi Duchem" ze Strabli. Zepół śpiewaczy przeniósł wszystkich w świat ludowych przyśpiewek i pieśni z lat młodości seniorów. Następnie zespół muzyczny zaprosił wszystkich na parkiet. Dobra muzyka sprzyjała radosnej atmosferze, wspólnym śpiewom, tańcom i dobremu nastrojowi wszystkich uczestników.

      Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia Pierwszego Gminego Dnia Seniora. Dziękuję za serdeczną i miłą atmosferę. Wszystkim Seniorom życzę zdrowia, miłości bliskich, szacunku oraz wielu lat życia z poczuciem satysfakcji i spełnienia.

 

 Marzanna Olszewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach