Gminne Spotkanie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych, 27.01.2016 r.

„Pomysł zorganizowania spotkania przedsiębiorców i rolników nie jest nowy” – rozpoczął swoje wystąpienie wójt Mariusz Korzeniewski podczas Spotkania Przedsiębiorców i Producentów Rolnych Gminy Wyszki w środę 27 stycznia 2016 r. w świetlicy w Pulszach.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez wójta z krótkim koncertem kolęd wystąpili uczniowie szkoły podstawowej z Topczewa oraz gimnazjum z Wyszek.

Ponownie głos zabrał Gospodarz wydarzenia i w skrócie przedstawił wydarzenia i zadania zrealizowane w 2015 roku oraz plany i zamierzenia na przyszłe lata. Kolejnym prelegentem był p. Zbigniew Skibko dr Wydziału Elektrotechniki Politechniki Białostockiej, który omówił oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ludzi i środowisko. W nawiązaniu do tego tematu było wystąpienie przedstawiciela Green Bear Corporation Poland S.A. p. Krzysztofa Zieniewicza.

Następnie głos zabierali inni zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego p. Stefan Krajewski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego p. Walenty Korycki, Kierownik KRUS O/Bielsk Podlaski p. Raisa Korsak – Bursa, Dyrektor BS O/Wyszki p. Barbara Wyszkowska – Perkowska i Wójt Gminy Rudka p. Andrzej Anusiewicz.

„Spotkania takie są bardzo ważne i o ile będzie to możliwe, chcemy kontynuować je w latach następnych” – podsumował spotkanie p. M. Korzeniewski i wszystkich zaprosił na poczęstunek.

Fotorelacja (tu kliknij)