16 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Topczewie odbyła się narada czterdziestu dyrektorów szkół i placówek z województwa podlaskiego. Szkoły te należą do rejonu wizytacyjnego starszego wizytatora Pana Krzysztofa Sochonia z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, który poprowadził naradę. W spotkaniu udział wziął również Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski. Zebranych przywitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie Andrzej Karpiesiuk, a uczennice przedstawiły prezentację o swojej szkole.                                                                                                                                                                    

Na spotkaniu poruszone zostały tematy: zmian w karcie Nauczyciela, arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek, organizacji procesów edukacyjnych w szkole i przedszkolu z uwzględnieniem wymagań państwa, raportów NIK oraz spostrzeżeń z nadzoru pedagogicznego.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły w Topczewie oprowadził wszystkich zebranych po budynku szkoły.