Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Dnia 13.04.2018 r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą Sungrant Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15 – 542 Białystok na realizację zadania pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki w związku z Działaniem 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.” 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 37 kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej.