W dniu 23 maja br. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski podpisał umowę dotycząca otrzymania pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Dotacja pochodzi z samorządu Województwa Podlaskiego, który reprezentowany był przez marszałka Jerzego Leszczyńskiego oraz członka zarządu Stefana Krajewskiego. Umowy zostały podpisane z 22 gminami z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach. Przy podpisaniu umowy obecny był również Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Arkadiusz Krasowski oraz Komendant Gminny Marcin Lasota. W ramach złożonego wniosku Gmina Wyszki otrzymała kwotę 9 000,00 zł, którą przeznaczy na zakup specjalistycznego ubrania ochronnego.

Żródło: wrotapodlasia.pl

Drukuj