17 czerwca 2018 r., podczas Gminno - Szkolnego Dnia Rodziny, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin. Tematem przewodnim była kampania "Postaw na rodzinę", promująca właściwe wzorce, prawidłowe relacje między rodzicami i dziećmi oraz zachęcająca do wspólnego spędzania czasu.

 

     Wychodząc z założenia, że kształtowanie odpowiednich postaw od najmłodszych lat to najlepsza profilaktyka i wpływ na jakość wychowania najmłodszego pokolenia, przygotowano szereg konkursów, gier i zabaw edukacyjnych promujących zdrowy styl życia. Zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się loteria fantowa oraz wspólne z rodzicami warsztaty decoupage. Rodziny wspólnie rozwiązywały krzyżówki profilaktyczne, za co zostały nagrodzone.

     Inicjatywy podejmowane podczas Dnia Rodziny pozwoliły atrakcyjnie spędzić czas, a program profilaktyczno - edukacyjny w ramach kampanii "Postaw na rodzinę" będzie miał kontynuację w szkołach pod hasłem tegorocznej edycji kampanii - "Troszczymy się o siebie". Gry rodzinne, gadżety oraz materiały skierowane do rodziców i dzieci mają na celu doskonalenie umiejętności rodzicielskich, budowanie właściwych relacji i promują pozytywny wizerunek rodziny.