W dniu 12 sierpnia br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt.: „Pożar zakładu produkcji zniczy w miejscowości Falki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek ratowniczych podczas gaszenia nietypowych konstrukcji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikom ćwiczeń przedstawiono również zagadnienia związane z taktyką ratowniczo–gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych.