8 września 2018 r. obchodziliśmy 79 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia organizatorów i zaproszonych gości. Odbyło się też wręczenie odznaczeń. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski otrzymał odznaczenia: Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Odznakę Pamiątkową Trzeciego Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J.H. Kozietulskiego oraz Odznakę Pamiątkową 1 batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

Dalsza cześć uroczystości – to piknik historyczny. Można było obejrzeć stoiska grup rekonstrukcyjnych, wojska oraz policji, a także eksponaty Izby Pamięci z Bitwy pod Olszewem znajdujące się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Około godz. 19.00, już po raz trzeci odbyła się Rekonstrukcja Bitwy pod Olszewem w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego przy pomocy grup rekonstrukcyjnych oraz mieszkańców. Wzniesiono domy, obejścia, płoty, studnię z żurawiem i wiatrak, które przedstawiały Olszewo z września 1939r. Widowisko zrobiło ogromne wrażenie na oglądających.

Uroczystość zakończono Apelem Poległych.

Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Wyszki i Wójt Gminy Brańsk, współorganizatorami: 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego, Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich oraz Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy.