pionWFOSiGW   W miesiącu wrześniu br. na potrzeby OSP w Godziebach, OSP w Pulszach i OSP w Wyszkach zakupiono łącznie kilkanaście kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka. Zakupu dokonano w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 26 280,00 zł, dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 9000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Wyszki w kwocie 8860,08 zł. Do każdej z ww. jednostek trafiło po 5 kompletów ubrań i obuwia specjalnego, 4 pary rękawic ochronnych, 4 sztuki kominiarek ochronnych oraz 4 sztuki hełmów z latarkami. Pozyskane wyposażenie poprawi bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwi udział większej ilości strażaków w likwidacji powstających zagrożeń.