26 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Wyszki na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych.

 Stypendia wręczał Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski a prezentacji uczniów-stypendystów dokonywali dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego. Stypendystom towarzyszyli dumni rodzice.

W roku szkolnym 2017/2018 nagrodzonych zostało 25 uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Klaudia Boguszewska - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Wojciech Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Natalia Poniatowska - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Zuzanna Olejnik - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Jakub Wyszkowski - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Kacper Pruszyński - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Kacper Moczydłowski - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Natalia Trzeszczkowska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Adam Wyszkowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Marcin Nazarko - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Bartłomiej Niewiński - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Paulina Baranowska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Przemysław Falkowski - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Kacper Odachowski - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Michał Krysiuk - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Sebastian Falkowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Łukasz Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Karolina Trzeszczkowska - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Aleksandra Wyszkowska - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie

Ines Matczenia - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Daria Olejnik - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Aleksandra Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Karolina Dziemian - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Natalia Karpiesiuk - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,

Małgorzata Kardaszewicz - Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie

Wszystkim uczniom jak i ich rodzicom wręczono dyplomy, listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów. 

 Tadeusz Wielanowski