27 września 2018 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Zofia Oksiuta – pracownik Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego przedstawiła informację na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy Wyszki. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo;

- przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki;

- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki;

- nadania skwerowi nazwy „Skwer Niepodległości”;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu,;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.