Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne przeżyte pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia.
    Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się w dniu 18 października 2018 r. podczas zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach II Gminnego Dnia Seniora.
    Na uroczystość przybyły pary Szanownych Jubilatów, przedstawiciele władz gminy: Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy, Arkadiusz Krasowski – Przewodniczący Rady Gminy, Teresa Falkowska - Skarbnik Gminy, oraz zaproszeni goście: ks. dr Andrzej Ulaczyk - proboszcz parafii Wyszki, ks. Zbigniew Bolewski - proboszcz parafii Topczewo, ks. Marek Jakimiuk - proboszcz parafii Malesze, Marzanna Olszewska – Dyrektor GOPS, Henryk Zalewski - Dyrektor GCBK.
    Na wstępie Wójt Mariusz Korzeniewski powitał świętujące pary małżeńskie oraz wszystkich obecnych. W przemówieniu wyraził swoje uznanie dla Jubilatów oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu, radości i życzliwości najbliższych.
    Uroczystego aktu dekoracji par, w imieniu Prezydenta RP, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Mariusz Korzeniewski w asyście Zdzisławy Jabłońskiej Kierownika USC. Małżonkom wręczono legitymacje, okolicznościowe dyplomy i bukiety kwiatów. Tak jak przed laty rozległy się dźwięki „Marsza Mendelssohna”. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par.
    Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci mile spędzili czas na wspólnym poczęstunku, wspominając minione lata. Seniorom przygrywała muzyka, której rytm porwał pary małżeńskie do tańca.
   To wyjątkowe wydarzenie – spotkanie par z 50-letnim stażem małżeńskim zostało uwieńczone na wspólnej fotografii.

ZG2018 09

Złoty Jubileusz obchodziły pary małżeńskie: 
Państwo Alicja i Ludwik Borowscy
Państwo Bernardyna i Józef Dziemian
Państwo Henryka i Jan Idźkowscy
Państwo Irena i Wiesław Kamińscy
Państwo Krystyna i Tadeusz Kiełsa
Państwo Zofia i Wiesław Kozioł
Państwo Celina i Henryk Malinowscy
Państwo Alicja i Stanisław Mateuszek
Państwo Teresa i Krzysztof Niewińscy
Państwa Teresa i Ludwik Niewińscy
Państwo Marianna i Stanisław Pietruczak
Państwo Krystyna i Józef Starus
Państwo Henryka i Henryk Warpechowscy
Państwo Alicja i Czesław Zdrojkowscy