W dniu 21 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski przekazał przedstawicielom 8 jednostek OSP wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w związku z pozyskaną dotacją ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

   Do jednostek OSP trafiły najaśnice przenośne, agregat prądotwórczy, detektor napięcia, detektor wielogazowy, sprzęt do oznakowania trenu akcji, bosaki dielektryczne oraz torby ratownictwa medycznego.

   Wartość zakupionego sprzętu wynosi 47 737,74 zł z czego 99% pokryło Ministerstwo Sprawiedliwości i 1 % Gmina Wyszki.

   Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

logotypy FS