3 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach odbyło się Noworoczne spotkanie Wójta Gminy Wyszki z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, samorządowego, księża, radni, dyrektorzy, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy oraz lokalne stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczął śpiew kolęd w wykonaniu Scholi Parafialnej z Topczewa, Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klubu Seniora „Razem” z Wyszek.

Następnie Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił prezentację dotyczącą życia Gminy Wyszki w 2018 roku. Zaprezentował zrealizowane inwestycje i zamierzenia na najbliższy czas.

Na zakończenie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.