10 stycznia 2019 r. w Brańsku odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim, w którym udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski i sołtysi z naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

W drugiej części spotkania Wójt Gminy Brańsk przywitał wszystkich zebranych i złożył życzenia. Podziękował ks. Biskupowi za przyjęcie za obecność i wygłoszone słowo.

Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatkiem i śpiewem kolęd.