5 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie Sołtysów naszej Gminy z Wójtem, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Wawrzyniec Wichrowski – kierownik Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; Halina Chomaniuk i Marek Markiewicz - pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim; Janusz Adamczuk- właściciel firmy „IWO” z Brańska.

 

Zaproszeni przedstawiciele instytucji opowiedzieli o najnowszych sprawach związanych z rolnictwem i działaniach prewencyjnych podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Sekretarz Tadeusz Wielanowski przedstawił zasady wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.

Na zakończenie spotkania Wójt Mariusz Korzeniewski podziękował sołtysom za współpracę w mijającej kadencji.