5 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów z Wójtem Gminy. Na początku Wójt Mariusz Korzeniewski przywitał przybyłych i pogratulował wyboru sołtysom.

 

Następnie Sekretarz Gminy Tadeusz Wielanowski przedstawił sprawozdanie z wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Nowo wybrani sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze na kadencję 2018-2023.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Marek Martyniuk – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim- przedstawił informacje dotyczące projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

Magdalena Angielczyk – przedstawiciel Firmy JMDI – przedstawiła prezentację dotyczącą budowy Internetu światłowodowego w naszej gminie.

Łukasz Zalewski – kierownik ARiMR w Bielsku Podlaskim opowiedział na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich.