W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które działają w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” w Strabli, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” w Topczewie, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

 

    Spotkanie rozpoczął Wójt – Mariusz Korzeniewski, który wszystkim zgromadzonym paniom złożył życzenia z okazji ich święta i podziękował za zaangażowanie w działalność społeczną. Miłym akcentem było obdarowanie wszystkich kobiet kwiatami. Szczególne podziękowania za wkład w rozwój życia społeczno – kulturalnego na terenie gminy Wyszki oraz kultywowanie lokalnych tradycji, skierował Wójt do niekwestionowanych liderek – Pani Eugenii Bożeny Gromada oraz Pani Zofii Oksiuta.

    W trakcie spotkania zadbano o podniesie świadomości kobiet na temat profilaktyki raka piersi i raka jelita grubego. Przedstawicielki Białostockiego Centrum Onkologii, w ramach kampanii „Masz po co żyć” zaprezentowały spoty kampanii, wygłosiły prelekcję oraz udzieliły instruktażu samobadania piersi. W dalszej części bloku zdrowotnego pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim w ramach akcji edukacyjno – profilaktycznej przedstawiły zagrożenia i działania zapobiegawcze przeciw kleszczom, promowały aktywność fizyczną, udzielały indywidualnych porad. Osoby chętne mogły skorzystać z symulacji stanu po spożyciu alkoholu z wykorzystaniem alkogogli, pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiaru ciśnienia krwi, sprawdzenia analizy składu ciała – BMI i tkanki tłuszczowej.

     W drugiej części spotkania, dotyczącej aktywności kobiet w organizacjach pozarządowych, przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim przybliżyli temat zakładania spółdzielni i przedsiębiorstw socjalnych przez osoby prawne, w tym stowarzyszenia i gminy, a także możliwe formy finansowania. Następnie powiatowy pełnomocnik do spraw kół gospodyń wiejskich – przedstawicielka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim zapoznała zebranych z ustawą o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 29 listopada 2018 r. oraz zasadami członkostwa i obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR.

       Ten uroczysty dzień przebiegał w atmosferze edukacyjnej i integracyjnej z możliwością ciekawej dyskusji. Nie zabrakło też domowych wypieków i słodkości przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

        Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania.