W dniu 4 sierpnia br. odbyły się gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt. „Pożar kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Filipy gm. Wyszki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP i OSP podczas gaszenia pożaru lasu o dużej powierzchni i jego lokalizacji wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia zostały poprzedzone odprawą, podczas której omówiono zagadnienia związane z taktyką ratowniczo-gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.