Pan JAN KŁOCZKO ze wsi Malesze gm. Wyszki w dniu 17 września 2019 roku obchodził swoje 100 UrodzinySerdeczne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności Dostojnemu Jubilatowi złożył w imieniu Wójta Gminy Zastępca Wójta –  Pan Tadeusz Wielanowski, oraz przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Dużo zdrowia i dalszych szczęśliwych lat Jubilatowi życzyła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkach Pani Zdzisława Jabłońska.