„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie serca mają….”

To motto przyświecało spotkaniu, jakie odbyło się 01.10. 2019 w Świetlicy Wiejskiej w Niewinie Borowym. Gospodarzami spotkania były członkinie KGW Aktywna Wieś wraz z miejscowymi seniorami. Zaproszonymi gośćmi były dwa zespoły śpiewacze, działające przy Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach tj. Klub Seniora „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klub Seniora „Razem” z Wyszek. Przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Gminy Wyszki: Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Pani Zofia Oksiuta, Wójt Pan Mariusz Korzeniewski, Sekretarz Pan Tadeusz Wielanowski.

Zebranych gości serdecznie przywitały Panie Bożena Gromada i Edyta Borowska, zaprosiły też wszystkich do skonsumowania obiadu przygotowanego przez gospodynie z KGW. Następnie wysłuchano koncertu obu zespołów. Pięknie rozbrzmiewające piosenki wyzwoliły chęć śpiewania u wszystkich zebranych. Radosny śpiew pod przewodnictwem grup śpiewaczych rozbrzmiewał przez kilka godzin. Śpiewającym przygrywał na akordeonie Pan Tomasz Kalinowski, a dyrygował Pan Eugeniusz Ryczkowski. Piękna muzyka z akordeonu porywała zebranych do tańca. W trakcie biesiadowania organizatorki przeprowadziły konkurs na odgadnięcie zagadek o jesieni. Uroku imprezie dodały dekoracje z motywami kolorów jesieni.

Reasumując, należy przyznać, że było to jedno z najbardziej udanych spotkań, jakie dotychczas odbyły się w Niewinie Borowym. Sukces jego kryje się w tym, iż wszystkich zebranych połączył śpiew. Muzyka i piosenka trafia do serca, porusza dusze i potrafi zmieniać ludzi. Sukces, to piękne śpiewanie wspomnianych grup śpiewaczych. Ich trud i praca związana z tzw. próbami śpiewania przynosi sukcesy. Śpiew obu zespołów z gminy Wyszki rozlega się coraz dalej i przynosi dumę i chwałę swojej gminie. Nie mały udział w przygotowanie kulinarne spotkania miały panie- członkinie KGW „Aktywna Wieś”, za co należą się im wielkie słowa uznania. Spotkanie to pokazało jak następuje rozwój aktywności kobiet wiejskich, spowodowany nową ustawą o KGW, która umożliwiła korzystanie ze środków finansowych przyznawanych przez Rząd RP. Nie ma co ukrywać, iż pozyskiwane środki finansowe wyzwalają chęć i zapał do organizowania różnych inicjatyw dla społeczności lokalnych. Mamy nadzieję, iż nasze władze lokalne jeszcze z większym entuzjazmem będą wspierały i dofinansowywały inicjatywy, które mają na celu dobre działania wpływające na łączenie i integrowanie mieszkańców naszych wsi.

Organizatorzy tego spotkania serdecznie dziękują przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie go tak wspaniałym śpiewem. Naszym przemiłym gospodyniom wielkie podziękowania za okazaną serdeczną gościnność wobec wszystkich zgromadzonych na tym spotkaniu. To było naprawdę śpiewające pożegnanie lata. Myślę, że w zdrowiu przetrwamy następujące po sobie pory roku i spotkamy się w Niewinie Borowym za rok.

Relację przygotowała Bożena Gromada- przewodnicząca KGW „Aktywna Wieś