6 października 2019 r. obchodziliśmy 156 rocznicę pacyfikacji wsi Łukawica i wypędzenia mieszkańców na Syberię. W 1863 roku podczas powstania styczniowego cała wieś Łukawica została spalona, a jej mieszkańcy zesłani na Sybir. Była to kara za pomoc udzieloną powstańcom. Jedynym ratunkiem było wyrzeknięcie się wiary katolickiej i przejście na prawosławie, jednak nikt tego nie uczynił.

Uroczystość upamiętniającą wydarzenia z 1863 roku rozpoczęto Mszą Św. przy pomniku, którą sprawował ks. Robert Figura. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Naszą Gminę reprezentował Wójt Pan Mariusz Korzeniewski, Skarbnik Pani Teresa Falkowska, radni, harcerze oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. 

Dzięki tym corocznym spotkaniom organizowanym przez Rodzinę Państwa Raciborskich wraz ze Stowarzyszeniem Pro Patria Łukawica pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1863 roku pozostaje wciąż żywa.