Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wyszki zaprasza do złożenia ankiet dotyczących instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Pozyskane w ten sposób informacje umożliwią określenie parametrów niezbędnych do złożenie wniosku w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
lub na adres poczty elektronicznej:

e-mail: ug_wyszki@post.pl

W terminie do 17 stycznia 2020 roku

 

docxAnkieta do pobrania

Drukuj