13 stycznia 2020 r. w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim, w którym udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski i sołtysi z naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Kościele pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Piotr Sawczuk.

W drugiej części spotkania Wójt Gminy Bielsk Podlaski Pani Raisa Rajecka przywitała wszystkich zebranych i złożyła życzenia. Podziękowała ks. Biskupowi za obecność i wygłoszone słowo.

Spotkanie umilił występ zespołu „Podlaskie Kukułki”, można było posłuchać śpiewu kolęd i obejrzeć występy taneczne.

Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatkiem.