W dniu 19 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Wyszki odbyły się dwa spotkania informacyjne dotyczące warunków, obowiązków i zasad  aplikowania o granty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Spotkania odbyły się w dwóch miejscowościach. Pierwsze o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Strabli, drugie o godzinie 13:15 w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Wyszkach. Oba spotkania cieszyły sie znacznym zaimteresowaniem mieszkańców.

Za pośrednictwem Pana Wójta Mariusza Korzeniewskiego na spotkania zostali zaproszeni eksperci Pan dr Zbigniew Skibko z Politechniki Białostockiej, Pan Daniel Płoński pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz przedstawiciel firmy montującej urządzenia solarne, którzy objaśniali mieszkańcom warunki, obowiązki i zasady dotyczące grantów związanych z instalacją solarną i fotowoltaiczną. W czasie spotkań uczestnicy mogli zadawać pytana na które nasi szacowni goście wyczerpująco i precyzyjnie udzielali odpowiedzi.

Osoby zainteresowane programem OZE ankiety mogą składać w  Urzędzie Gminy do dnia 24.01.2020.