Ze względu na rozpowszechnianie się koronowirusa, obecna sytuacja społeczna wymaga od nas wszystkich dostosowania się do zaistniałych warunków i zmiany codziennych nawyków. Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach prowadzi następujące działania pomocowe:

- przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- praca socjalna skierowana do mieszkańców Gminy Wyszki, która obejmuje również osoby objęte kwarantanną,

- poradnictwo w zakresie form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej,

- realizacja Programu "Wspieraj Seniora", skierowanego do osób w wieku 70+ (INFOLINIA 22 505 11 11)

 

     W czasie trwania epidemii, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach - 85/ 555 68 15.

Zachęcamy równnież do solidarności społecznej i zaangażowania się w pomoc na rzecz innych - członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Pomagajmy osobom z najbliższego otoczenia w zrobieniu zakupów, wykupieniu recept, w kontakcie z lekarzem, czy służbami publicznymi. 

 

 Informacja dla osób przebywających na kwarantannie pdfkwarantanna.pdf

Wykaz mobilnych punktów pobrań wymazu w województwie podlaskim  pdfMobilne-punkty-stan-na-281020202.pdf