26 listopada 2020 r. w Koćmierach odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. Przebudowę drogi gminnej wykonano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie Gmina otrzymała 50% dofinansowania. Koszt inwestycji wyniósł 1 119 764,40 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Zastępca Wójta Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Kazimierz Tymosiak, Przewodnicząca Rady Zofia Oksiuta, sołtys Koćmier Sławomir Zdrojkowski i mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii Topczewskiej ks. Zbigniew Bolewski.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.